1 Koningen 6 - Ds. G. Naber (Sliedrecht)

Thema:Over enkele karaktertrekken van de tempel van Salomo
Kerk:Gereformeerde Kerk
Tekst:1 Koningen 6
Liturgie:Welkom & Mededelingen
Intochtslied: Ps 122: 1,2 ?Hoe sprong mijn hart hoog op in mij?
Stilte, votum & groet & Klein Gloria
Gebed ? Vrijspraak
Wetslezing
Zingen na de wetslezing: Ev. Liedbundel 472 (1,2) ?Weet je?t niet?
Gebed om de nabijheid Gods
Kinderen komen naar voren (praatje) en gaan naar de kindernevendienst
Bijbellezing I: 1 Koningen 6: 1-22; 37- 7: 1
Zingen: Ps 66: 5 ?Ik kom met gaven in mijn handen?
Bijbellezing II: 1 Koningen 7: 13-15; 48-51
Zingen: Gz 320: 1,3 ?Zingt een nieuw lied voor God de Here?
Bijbellezing III: 1 Petrus 5: 4-6
Preek
Antwoordlied: Gz. 321 (1,2,3,4) ?O Vader die uw woning sticht?
Kinderen komen terug van de kindernevendienst
Gebed
Collecte
Slotlied: Gz 317 (1,2) ?Halleluja, ?t loflied rijze?
Zegen, met gezongen ?Amen?


Gemeente van onze Here Jezus Christus!

Er wordt zelden of nooit gepreekt over de gedeelten uit de bijbel die wij zo-even hebben gelezen. Er wordt zelden of nooit over gepreekt, want het zijn van die nogal taaie, lange, ontoegankelijke teksten. Het gaat hier ook om een nogal technische teksten (en als ze geen teksten, maar een tekening waren geweest, zou je kunnen zeggen) het gaat hier om schetsen, om van die bouwtekeningen van de architect van de tempel van Salomo. Interessant voor insiders, denk je dan? Interessant voor wie van bouwen verstand heeft en het echt wil weten allemaal, maar voor de anderen om voor kennisgeving aan te nemen.

Toch kan het best wel eens interessant zijn, te kijken hoe die tempel toen eigenlijk is gebouwd en ingericht. Er zijn een paar heel opvallende dingen die in de teksten die we gelezen hebben, beschreven worden, opvallende dingen met een betekenis. Met een betekenis ook voor ons mensen vandaag nog misschien. In elk geval is het, vind ik, iets om eens naar te kijken en er over na te denken - en misschien ook iets om je dan daardoor te laten inspireren.

De tempel van Salomo
De tempel van Salomo is vroeger qua vorm een rechthoek geweest, een rechthoek die zo'n 35 meter lang geweest. Deze rechthoek die 35 meter lang was (ik zit net te denken: hoe lang is onze kerk eigenlijk: 15 meter breed, 20 meter lang? De tempel van Salomo was niet eens zo veel groter, niet eens zo groot eigenlijk)? was dan weer onderverdeeld in drie kamers, of drie hallen: eerst had je een soort ingangshal, die was veel breder dan ze lang was: 5 meter lang en 10 meter breed. Dan kwam je bij de grootste ruimte van de tempel. Die was ook 10 meter breed, maar dan 20 meter lang (dubbel zo lang als breed dus). En dan kwam je tenslotte helemaal achterin de tempel uit, uit bij een ?achterzaal?, en deze ?achterkamer? werd dan het ?Allerheiligste? genoemd, omdat God daar woont. Dat was een kamer van ongeveer 10 x 10 x 10 meter, ze had dus de vorm van een kubus! En ze was iets minder hoog dan de andere kamers, die 15 meter hoog was. (De tempel was trouwens hoger dan dat die breed was, zoals wij dat ook wel kennen van onze oude kerken in bijvoorbeeld Utrecht of Den Bosch. In een tempel strek je je uit naar de hoogte, de hoogste hemelen hemelen!)

Onwrikbaar harde steen wordt bekleed met goed gesneden hout
Dan zijn er nog een paar andere opvallende details. Een detail is bijvoorbeeld dat de buitenmuren van de tempel van steen gebouwd waren. Maar de binnenkant was overal met hout afgewerkt. - En dat hout, dat is niet onbewerkt gebleven, maar dat hebben ze versierd. Ze hebben er houtsnijwerk van gemaakt. Ze hebben (staat er in vers 18) er kolokwinten en bloemenranken in gegraveerd. Kolokwinten, dat waren een soort meloenen, een plant met veel water in ieder geval. Je kunt je voorstellen waar zij voor stonden: voor het paradijs namelijk: voor het paradijs, waar alles overvloedig aanwezig is, midden in de woestijn. Meloenen vol water - en bloemen, werden op het hout van de tempel gekerfd. - Op deze manier werd in de tempel alles met cederhout bekleed. In de tekst staat er dan ook bij dat van de stenen niets meer te zien was. Het is alsof Salomo tegen ons wil zeggen: als je met God te maken hebt, en daar vertoeft waar God is, dan verdwijnt de hardheid uit het leven. Een stenen hart wordt bekleed met bloemen en meloenen. Het wordt tot een plaats tintelend van water en vol van grazige weiden. De bezoekers van de tempel moeten hun ogen uitgekeken hebben, als ze dan na dagen lang te zijn gereisd in het gele stof van de woestijn, bij de tempel aankwamen en dan deze motieven zagen. Ze werden in hun verbeelding als het ware teruggevoerd naar het Paradijs.

Er hangt een sfeer van stilte
Daar komt dan ook nog iets anders bij dat heel interessant is, we lezen het in vers 7, waar staat: in de tempel was tijdens de bouw geen enkel geluid van hamers, van houwelen of andere ijzeren gereedschappen te horen. Bij de bouw van de tempel heeft men dus een soort st?lte in acht genomen! Een prachtig beeld vind ik dat, dat de tempel van Salomo al helemaal vanaf het begin is opgebouwd uit stilte. Want ook het meest imponerende geschal en geklepper en gedoe (trouwens ook liturgische geschal, geklepper en gedoe), maar de st?lte leidt naar God en het paradijs. Dat geldt ook in ons eigen leven.

Ik moet in dit verband ook denken aan jaren geleden, toen in Hannover in Duitsland een Wereldtentoonstelling werd georganiseerd, en al de landen daar van de paviljoenen gingen neerzetten. Het land Noorwegen bouwde zette toen gewoon een donkere ruimte neer, vervuld met donkerblauw licht, met verder niks erin, en je kon dan als je er kwam, gewoon eens ergens op je gemak gaan zitten op de grond - en dan de stilte van de ruimte vernemen - in de stilte even tot rust en bijkomen. Dat effect met ook de tempel van Salomo toen op mensen hebben gehad.

Alles krijgt een gouden glans
Dan staat er nog iets opvallends in de tekst, namelijk dit: dat heel de tempel dan tot slot ook nog is afgewerkt met bladgoud, heel de b?nnenkant van de tempel. Alles kreeg een gouden kleur mee: de muren, het beslag van de toegangen, de vloeren, het plafond, en ook de versieringen. En zelfs de inrichting! De ark van het verbond, die later dan in het allerheiligste is komen te staan, werd bijvoorbeeld bewaakt door twee cherubsen, dat wil zeggen: twee engelachtige wezen met vleugels - ook die werden verguld. Ook het altaar dat men gebruikte, werd verguld. Voor de bezoeker van de tempel moet het zijn geweest, alsof hij zich in een compleet andere wereld waande, de wereld van God.

Iets van dit effect kun je vandaag nog wel eens ervaren, als je eens naar een icoon gaat kijken, naar een russisch-orthodoxe icoon bijvoorbeeld, of naar een ander vroom beeld uit de middeleeuwen. De achtergrond daarvan is vaak ook goudkleurig gemaakt: en verwijst naar de hemelse wereld, waarin God met al zijn heiligen die al bij hem zijn, vertoeft.

Eigen schatten worden er naartoe gebracht
Tot slot staat er in onze tekst dat Salomo hier in de tempel ook zijn schatkamer liet inrichten. De tempel van God werd zo het symbool van rijkdom en glans en weelde van het land. Zoals je dat ook nog wel eens kunt zien bij de grote imposante kerken in de middeleeuwen, waar je ook aan merkt dat de mensen vroeger daar heel hun hebben en houden aan hebben gespendeerd. Tegenwoordig zijn het doorgaans gans andere gebouwen die de rijkdom van een cultuur zichtbaar maken: de wolkenkrabbers van de grote banken en firma?s.

Maar vroeger moet het een onvoorstelbaar imposante indruk gemaakt hebben op de mensen, om dan naar de tempel te gaan: je waande je in een andere wereld, in een stille wereld vol van glans en luister. Je waande je in het paradijs.

Wereldse paleizen vertoeven graag in de buurt van de tempel
Je zou nog wel veel meer over de tempel kunnen zeggen. (Ten dele willen we dat ook aankomende zondag nog weer doen, als we het dan gaan hebben de ?nwijding van de tempel. Maar) Er zijn nog een aantal heel kleine opvallende dingen die in de tekst staan: zo wordt er bijvoorbeeld verteld, dat Salomo in die tijd ook zijn eigen tempel ging bouwen. Zijn eigen paleis met al de bijgebouwen. Dat gebouwencomplex werd uiteindelijk nog veel groter dan de tempel, maar de manier waarop de bouw van deze gebouwen in de bijbel beschreven wordt, laat zien, dat Salomo zijn paleis niet wilde laten overheersen ( laten ?overulen? noem je dat tegenwoordig) over de tempel, maar dat hij zich juist aan de tempel wilde aanpassen. De beschrijving van de bouw van de tempel neemt hier in de bijbel namelijk maar enkele verzen in beslag. Het is alsof je daar niet veel woorden aan vuil hoeft te maken. Alles staat in het teken van de glans en de glorie van de tempel. - En wat dan ook nog opvalt, is dit dat Salomo de tempel en zijn paleis door dezelfde bouwmeester liet bouwen. Dit feit kun je op verschillende manieren interpreteren, misschien wel in de zin dat Salomo zijn eigen leven eveneens op dezelfde manier wil inrichten dan zijn tempel ingericht is! Of andersom: het beste materiaal dat hij voor zichzelf en zijn paleis eist, gunt hij ook aan de tempel! Hoe dan ook: Salomo als koning, als de bestuurlijke macht in het rijk, maakt er geen losgeslagen boel van, maar verbindt zich met en bindt zich aan de tempel, door op zoek te gaan naar eenzelfde soort bouwmeester en hetzelfde soort bouwmateriaal.

Hoe anders is het inmiddels in onze eigen moderne wereld gesteld, waar het er soms wel op lijkt dat datgene waaruit de kerk is gebouwd en wat de kerk bezighoudt, inmiddels iets heel anders is dan waar het publieke leven en de moderne wereld mee bezig is. Het zijn voor een groot deel twee gescheiden werelden geworden, terwijl - ook dat mag je constateren - er dan onder mensen altijd nog weer de behoefte is geweest, toch weer op z?ek te gaan naar het religieuze in zijn eigen soort? En andersom: er ook de behoefte van de kerk is geweest, echt een kerk voor ook de wereldse burgers te zijn!

Zo komen we langzamerhand wat uit bij de toepassing van onze tekst van vanmorgen op het leven van hier en nu! Wat heb je nou aan zo'n beschrijving, aan zo'n bouwtekening van de tempel van Salomo, die 3000 jaar geleden werd gebouwd. Kun je daar nou wat mee, ook in de huidige tijd? - Nou, ik persoonlijk vind van wel. Er zijn dan heel uiteenlopende toepassingen en perspectieven die door je hoofd spoken.

Het ?allerheiligste?: een kleine, verborgen kubus die later ooit eens groot en openbaar wil worden
Wat mij persoonlijk betreft, vind ik alleen al de vorm van het ?heilige der heiligen? interessant, van het Allerheiligste. Die ruimte is in de tempel nog een ruimte helemaal achterin. Het is een afgesloten ruimte die in de tempel haast wat verstopt zit. Maar daar, half verborgen, woont God. ? Later lees ik in Openbaringen, in het op een na laatste hoofdstuk, een visie van Johannes over het einde der tijden en over het nieuwe Jeruzalem. Ook van het nieuwe Jeruzalem, dat dan zal afdalen van de hemel, wordt gezegd, dat het de vorm van een kubus zal hebben. Dat wil dus zeggen: later ooit eens, aan het einde der tijden, wordt het heilige der heiligen, door God ?gerestaureerd? en groter gemaakt. Het is dan niet meere 10 meter lang, 10 meter breed en 10 meter hoog, maar honderden kilometers lang, breed en hoog. Om ook ons mensen mee te kunnen bevatten. Ons en heel ons leven. Dat is het leuke perspectief, waar de bijbel eigenlijk mee eindigt. Ze eindigt met een prachtig perspectief waar de mens zich aan vast kan houden. Dat is het eerste.

Maar er zijn veel, veel meer toepassingen denkbaar van onze tekst. Meer persoonlijke toepassingen bijvoorbeeld:

De toepassing op jouw leven: uit welk hout ben jij gesneden??
Hier in de tekst wordt de harde steen van de buitenmuren, van binnen bekleed met de zachte motieven uit het paradijs, met afbeeldingen van meloenen en met bloemen. Hoe zit dat eigenlijk met ons eigen leven: is onze keiharde hardheid die we in het leven toepassen al bekleed met de zachtheid van het paradijs? Hoe ervaren bijvoorbeeld andere mensen ons als ze ons ontmoeten? Als een keihard bolwerk vol van onwrikbare overtuigingen? Hoe kom je over: keihard en ongenaakbaar of durf je van binnen uit ook uit goed hout gesneden te zijn, en je aan de ander te presenteren als de groene paradijselijke weide van Psalm 23, als het rustige water, waar het goed vertoeven is?

Wat geeft aan jouw leven glans??
Laat ons daarmee gelijk ook maar de vraag naar de ?glans? in ons leven stellen, en dit betrekken op de glans van goud die toen in de tempel aanwezig was! Eeuwengeleden, in de middeleeuwen hebben de mensen nog geprobeerd, deze gouden glans in het huis van God zelf na te bootsen in het bouwen van prachtige kerken en kathedralen. Ze hadden toen alles voor God en de kerk, al of niet gedwongen, moet je er wel bijzeggen. Maar hoe zit dat bij ons vandaag? Als we aan onze kerkelijke gemeente denken, hier in het moderne Nederland. Of als je zo eens de skyline van de steden in ons land gaat bekijken, dan zijn het al lang niet meer de k?rken die het beeld bepalen, maar de hoge wolkenkrabbers van de grote firma?s, verzekeringsmaatschappijen, banken en ministeries. En soms lijkt het alsof de enige gouden glans, die ons nog van de gewone weg wegroept, de glans van de toren niet van een kerk, maar de glans van de toren van McDonalds is. ? Vele mensen zijn al lang niet meer naar de echte glans op zoek die de achtergrond vormt van heel ons leven. Dat is de glans en de heerlijkheid van God die ons van alle kanten omgeeft (als een fundament om op te staan & als een uitzicht om naar uit te mogen kijken) en die ook en ons is en werkt, door de heilige Geest. Wat is er van dit alles overgebleven in ons leven van vandaag? Vele mensen zien deze glans al lang niet meer? Maar (ook dat moet gezegd): vele mensen zijn er wel ook weer naar op zoek? Bezoeken Ta?ze in Frankrijk, of willen het nieuw samen beleven, in hun kerk.

Denk er eens over na: je zou misschien ook zelf nog eens een tempel voor mensen kunnen worden!
Maar er is inmiddels ook veel stukgeslagen van de mooie tempel van Salomo, zoals die er oorspronkelijk is geweest. Dat ligt niet alleen aan ons hoor. Al vijf jaar naar de dood van Salomo (zeg maar pakweg 45 jaar na de bouw) krijgen de mensen ruzie in het land Israƫl en wordt de tempel, dat gebouw uit steen, hout en goud, al weer vernield. En zo gouden als die toen in het begin ook van binnen is gew??st, zo gouden is die nooit meer geworden. - Zo gaan die dingen vaak. Dingen die kapot zijn gegaan, zijn ook gewoon kapot gegaan.

Later, later zijn de discipelen en apostelen van Jezus met een ander, nieuw idee gekomen. Misschien is dat een idee, om ook vandaag aan vast te houden. Ze stelden dan voor ? omdat zo'n stenen gebouw dan toch altijd weer wordt vernield? Ze stelden dan voor om onszelf, als mens van vlees en bloed, dan maar te zien als tempel, en ons eigen leven als een tempel in te richten. Ons eigen leven te laten gebruiken tot de bouw van een geestelijk huis! Tot een huis, waar God in woont, in de gestalte van Jezus Christus.

Sindsdien gaan heel veel mensen niet alleen maar meer op bedevaart naar bepaalde plaatsen of gebouwen toe gegaan. Maar sindsdien komen mensen ook heel vaak ?gewoon? bij andere mensen thuis, bij elkaar. En vinden ze bij elkaar de glans, de rust en het paradijs van God.

Misschien is dat ook een goed idee voor ons. Om dat eens te overwegen.

In hoeverre ben ik nu, op dit moment, zelf een huis, een tempel van God voor andere mensen om me heen, een bron van glans, van rust en van het paradijs?

Amen.

Copyright 2003 - Kerken.com
Niets uit deze uitgave mag gepubliceerd of vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster van Kerken.com en de bijdragende predikant. Voor vermenigvuldiging ter voorbereiding van, en openbaarmaking tijdens de zondagse eredienst is het wenselijk de predikant hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan met behulp van het hiervoor bestemde formulier 'preek gebruiken'. Ter voorbereiding van bijbelstudie(bijeenkomsten) is geen toestemming nodig.