Psalmen 107: 23-30 - Ds. P. Warners (Utrecht)

Thema:Voor hen die zijn in nood op zee
Kerk:Samen Op Weg Kerk
Tekst:Psalmen 107: 23-30
Liturgie:Schriftlezingen:

Psalm 107:23-30

Marcus 4:35-41


Het bleef bij mij haken. E?n zinnetje uit psalm 107. Berijmd. Die langs Gods oceanen / trotseren wind en vloed / om zich een weg te banen / de welvaart tegemoet. De welvaart tegemoet. Arme sloebers. Ergens uit China. Ga naar West Europa. Daar is het goed. We helpen je wel. Het lost wel wat. Maar je krijgt er dan ook wat voor. De welvaart tegemoet. Ja ja. Wat kregen ze tenslotte. Een vreselijke dood in een container.

En dat soort dingen gebeurt terwijl wij comfortabel kijken naar 22 multimiljonairs die tegen een bal schoppen. Ik kijk daar ook naar. Want ik houd er van. Maar de bedragen die er in om gaan. Belachelijk. Geen wonder dat veel arme sloebers denken dat hier het geld voor het oprapen ligt. Er is een aardige EO site rond het EK. EOranje. Met een soms genuanceerde discussie. Zo meldt iemand 'wat huiverig (te zijn) voor partijen en kerkgenootschappen die zich op bijbelse gronden (?) tegen de 'voetbalgekte' keren en vervolgens de AEX als barometer van hun geluk laten fungeren.' Overigens over die waanzinnige bedragen hoor ik niet veel. En dat in wereld waar zoveel armoe is. Mensen die uitzien naar een beter bestaan. Naar wat welvaart en dan stikken ze in een container. Of komen in de prostitutie terecht. .

Als ik dat soort dingen hoor. Neiging tot vloeken. Hoe is het toch Godsmogelijk. Dat mensen zo belust zijn op winst. Mensensmokkelaars. Allen het woord al. Niet om anderen te helpen. Om er zelf beter van te worden. Vissers van mensen in het negatieve. Mensensmokkel. Mensenhandel. De verlokkingen van onze maatschappij. Bar en boos. Zoveel armoede. Wat een wereld.

Straks zingen we: O wil verhoren onze be? / voor hen die zijn in nood op zee. Dat lied is in eerste instantie heel letterlijk bedoeld. Een geliefd lied in marinekringen. Wellicht ook in vissersdorpen. Het hele letterlijke is tegelijk een beeld van veel en veel meer. De zee. Symbool vaak van ondergang. Symbool ook van de chaotische volkerenwereld. Die wereld waarin zo velen ondergaan.

Neem nou dat stukje evangelie. Het speelt op het meer van Galilea. Dat prachtige meer. Vijf weken geleden ben ik eromheen gefietst. En gister vijf weken geleden hebben we er op gevaren. In een houten boot. Een z.g. Jezusboot. Naar een model een jaar of vijftien geleden gevonden. Toen door grote droogte het waterpeil van het meer historisch laag stond. Een gaaf bewaard overblijfsel van een boot uit de tijd van Jezus. Je begrijpt: onmiddellijk na bouwen. Wel veel groter. Maar toch. Het heeft wat. Op zo'n boot hebben we gevaren. En ja: de wind stak op. Mensen op de voorplecht kregen de volle laag water over zich heen. Dikke pret. Kun je begrijpen. Als je 's middags gaat varen daar is het dikwijls raak. Het meer ligt 200 meter onder de zeespiegel. En over de heuvels van Galilea komen de valwinden uit het Westen. Vallen op het meer. Zodoende dus. Het kan daar dus geducht spoken. En soms houdt het ook ineens weer op.

Zoiets hebben de discipelen ervaren. Met Jezus aan boord. Jezus die zich er niet druk over maakte. Hij sliep. Moe van alles wat Hij gezegd en gedaan had. Zijn leven toevertrouwend aan de hoede van de Eeuwige. De slaap van de rechtvaardige. Een voorbeeld door de discipelen niet nagevolgd. Zij hebben geen vertrouwen. Die vraag van Jezus. Waarom zo laf? Hebben jullie geen vertrouwen? Dat blijft toch wat hangen. Betekent dat als je maar voldoende vertrouwen hebt dat je niet zult vergaan? Wat dan met al die oprecht vrome vissers en andere zeelieden die wel vergaan zijn in de loop van de tijd?

Die wat verwijtende woorden willen ons brengen naar een tweede laag. Dit evangelie gschreven en voor het eerst gelezen in een heel bepaalde tijd. En door heel bepaalde mesnen.. Christenen in Rome. Kort na het jaar 70. Tempel verwoest. Joden en Christenen bepaald niet gezien in het Romeinse Rijk. Hebben niets met de staatsgodsdienst. De vergoddelijking van de keizer.. Zo nu en dan zijn er vervolgingen. Die kleine kerkgemeenschap voelde zich als die angstige discipelen. Die vissers in hun kleine schuitje in de storm. Een Jezusboot? Jezus aan boord? Hoezo? Dan slaapt hij toch. Ze worstelden in die tijd ook met het mysterie van Jezus' dood. Als je kijkt naar het originele slot van het evangelie van Marcus merk je dat ook. Marcus 16:8. Laatste woord: zij vreesden. Waren bang. Begrepen niet. Zo ook die mensen in Rome. Waar gaat het naar toe? Redden we het? De ondergang van de gemeente lijkt nabij. Is Jezus er wel? Komt God wel te hulp? Zo fungeert dit verhaal als troost. Vertrouw dat Hij jullie niet alleen laat. Er zullen ook goede tijden zijn.de storm gaat voorbij.

Zie dat is de tweede laag in het Evangelie. En dan zie je: er is alles aan gelegen dat je leert vertrouwen: niet zonder Hem. Ze zijn er toch weer. De momenten van op- en herademen. Van rust. Van zien, soms even.

Is er ook nog een derde laag? Ik denk van wel. De meest diepgaande. Trekt u zich er niets van aan dat wij vergaan? Dat gaat over angst, doodsangst. Die uit zich op vele manieren. Dat geweldig geld willen maken. Anderen daarvoor misbruiken. Mensensmokkel. Mensenhandel. Wapenhandel. Dat als meest grove vormen. Ook heel verfijnd. Heel veel dingen in je leven - ze hebben te maken met angst. Angst voor de ondergang. Angst voor de vergetelheid. Angst voor de dood. Talloos zijn de mechanismen om die proberen kwijt te raken. Maar onherroepelijk meldt het zich aan. Hoe sta jij tegenover de dood? Ach wat. Ik ben nog jong. Dat is nog ver weg. Afweer. Zie je wel. Ik zeg niet dat zoiets een zonde is. En ook niet dat je er elke dag mee bezig moet zijn. Dat is geen leven. Maar het is wel iets om je zo nu en dan bewust van te zijn. Dat het een enorme drijfveer voor je handelen kan zijn.

Naar al die zaken verwijst dat woord: wij vergaan. De zee zelf. Met zijn stormen. Met zijn diepten. Een beeld van de dood. Van de ondergang. En Jezus? Hij slaapt. Ook de slaap is beeld van de dood. Elke avond als je inslaapt ga je in zekere zin de dood in. Elke morgen als je opstaat: opstanding. De werkelijkheid van elke dag als symbool. Symbool van dat onvermijdelijke. En Jezus? Hij slaapt. Wordt gewekt. Staat op. Zonder angst. De rust komt. Het uitzicht. De overkant. Brood en wijn zijn de tekenen van hem. Van zijn weg. Dood en opstanding. Tot ons heil. Uitzicht. Rust. Om de angst teniet te doen.

Angst. Bij Jezus is dat het tegenovergestelde van geloof en vertrouwen.niet ongeloof. Maar angst. Niet vertrouwen. Waarom zo bang? 'Zijn wij bij God niet in goede handen? Het zijn de handen die ons in de moederschoot hebben geweven. De handen die ons dragen bij dag en bij nacht. De handen die ons eens zullen leiden naar de andere oever. De haven van ons verlangen'. (Nico ter Linden: het verhaal gaat II,54). Brood en wijn. Tekenen van de weg die ten goede gaat. het welbevinden en de welvaart voor altijd.

Wil verhoren onze be? / voor hen die zijn in nood op zee. Nood op zee. Zo'n alomvattend symbool. Voor heel het leven. Letterlijk. De zeelieden. Figuurlijk. De mensen die in grote problemen zijn. Het leven bedreigd. Maar ook zij die denken zich alles te kunnen permitteren.! Anderen de dood injagen voor eigen gewin. Wat een levens in nood. Wat hebben veel mensen onze gebed nodig. Wat hebben we het zelf nodig!

Copyright 2003 - Kerken.com
Niets uit deze uitgave mag gepubliceerd of vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster van Kerken.com en de bijdragende predikant. Voor vermenigvuldiging ter voorbereiding van, en openbaarmaking tijdens de zondagse eredienst is het wenselijk de predikant hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan met behulp van het hiervoor bestemde formulier 'preek gebruiken'. Ter voorbereiding van bijbelstudie(bijeenkomsten) is geen toestemming nodig.