Psalmen 23 - Ds. P. Warners (Utrecht)

Thema:Onbezorgd
Kerk:Samen Op Weg Kerk
Tekst:Psalmen 23
Liturgie:Lezingen:

Psalm 23

Mattheus 6:25-34


Zo lekker stoer staat hij (of zij) daar. Buiten op de liturgie. Toppunt van onbezorgdheid. Kennelijk heeft hij daar reden toe. Hij is gewenst. Hij heeft ouders die van hem houden. Die met vreugde voor hem zorgen. Die zijn leven leiden en behoeden als herders. Nee. Hij hoeft in geen ding bezorgd te zijn. Je kunt er jaloers op worden!

Onbezorgd. Hij wel. Mij lukt dat niet zo. Daar ben ik wel eens bezorgd over. Dat ik niet onbezorgd kan zijn. Het lukt me gewoon niet. Er zijn zoveel zaken waar een mens zich zorgen over kan maken. Wees niet bezorgd. Een algemene, altijd geldende wet? Dat is dan een zorg meer. Onze maatschappij zit domweg niet zo in elkaar. Je kunt dit niet zondermeer van toepassing verklaren. Je kunt niet leven zonder allerlei voorzorgen te nemen. Al weet ik ook wel dat ik geen el aan mijn lengte kan toevoegen door bezorgd te zijn. Dat wil ik ook niet. Waarschijnlijk bedoelt Jezus: je kunt geen stuk aan je leven toevoegen door je zorgen te maken. Dat zal wel waar zijn.

Het omgekeerde lijkt minstens even waar. Onbezorgd zijn, zorgeloos zijn, het zou wel eens leven bekortend kunnen werken. Er op los roken of drinken. Te veel en te vet eten. Noem maar wat. Of geen ziektekostenverzekering hebben. Als je tenminste niet verplicht verzekerd bent. Want dan kun je nog redelijk onbezorgd zijn. Er is voor je gezorgd.

Onze maatschappij zit heel anders in elkaar dan die waarin Jezus sprak. En ook toen kon je niet onbezorgd leven. Het leven was hard en moeilijk. Bovendien kon je door de Romeinse bezetting tot allerlei diensten gedwongen worden. Arbeitseinsatz. Bepaald niet pas door Hitler uitgevonden. Van alle tijden. Jezus kan me nog meer vertellen. Je kunt in de ordening van onze maatschappij niet zeggen dat je maar van de ene dag in de andere moet leven. De Heer zal voorzien. De Heer is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. In zeer orthodoxe kringen is men tegen verzekeringen. Die doen het dan toch maar. Zich geen zorgen maken voor de tijd. Jawel - maar onderling regelt men dat. In onze eerste gemeente brandde een boerderij af. De boer hoorde bij de Gereformeerde Gemeente. Niet verzekerd dus. De gemeenschap van die kerk zorgde voor de nodige penningen. Als je bij die club hoort kun je daar op rekenen. Dat is een soort onderlinge verzekering. Het verschil is niet zo groot. En het werkt wel klanten bindend.

Er zijn mensen die door de omstandigheden gedwongen van de ?ne dag op de andere moeten leven. Die hebben het bar moeilijk. Geen werk. Arbeidsongeschikt. Onvolledige gezinnen. Bijstandsmoeders. Uitgeprocedeerde asielzoekers. Op straat gezet. De illegaliteit in. De kansarme jongeren. Vooral van allochtone afkomst. Hun ouders hadden we zo nodig. Nu kunnen we ze wel wegkijken. Zo velen moeten leven van de hand in de tand. De zorgen zijn soms zo groot dat geen uitweg gezien wordt. Het moest niet mogen. Je kunt het niet maken om dan maar te roepen: wees niet bezorgd over je leven. Wat je zult eten en drinken. Over je lichaam waarmee je het zult kleden.

De verzorgingsstaat heeft iets van de herder. Toegegeven: het is onpersoonlijk en bureaucratisch. Toch de moeite waard om er voor te vechten. Dat mensen een deel van leven hebben. Wat zou een werkelijk christelijke samenleving zijn? E?ntje waar je kunt zeggen: de samenleving heeft me in het oog. Mij ontbreekt niets.

Vandaag zingen we het op vele manieren. De Heer is mijn herder. Dat betekent ook een opdracht. Elkaar tot herder zijn. Dat is een weg. Dat is een proces. Een leerproces. Van lange adem. En je moet het ook willen. Willen wat? Eerst het Koninkrijk van God zoeken. Dat is niet iets ver weg en nu dit leven. Je kunt beter vertalen: zoek eerst de heerschappij van God. Merk dat Hij werkelijk je herder wil zijn. Dat geeft ontspanning in het leven.

Ik heb wel eens gedacht dat Jezus deze woorden oorspronkelijk gesproken heeft in de Loofhut. Voor die gedachte bestaan goede gronden. Die hut van gras en loof opgebouwd. Waarin je zit met niets dan de opening naar boven. Daar zie je de vogels zorgeloos vliegen. En de bloemen zitten nog tussen het loof. Je denkt aan de tocht door de woestijn. Na de bevrijding uit het slaven en sloven in Egypte. Denk er aan hoe de Eeuwige je geleid heeft. Als een herder. Bedenk die dingen. En de keuzes die je op grond daar van kunt maken.

Jaren geleden heb ik hier eens het verhaal van Roel verteld. Roel leerde ik kennen aan het eind van mijn studie. Ik werkte toen enkele maanden als ongeschoold arbeider op de Hoogovens. In plaats van het leervicariaat. De organisator van dat leervicariaat vond dat ik beschermd genoeg was opgegroeid. Nu moest ik het leven maar eens leren kennen. Dus in de ploegendienst. Vol continu. Op de Hoogovens. Een prachtige tijd was dat. Ook Roel deed arbeid die niet veel meer was dan ongeschoold werk. Ik kreeg de indruk: hij zou het veel verder kunnen brengen. Ik vroeg hem daar naar. Jawel - hij zou best allerlei cursussen kunnen gaan volgen om verder te komen. Hij had er wel het verstand voor. Hij koos er niet voor. Hij had een gezin. En hij was ouderling in zijn kerk. Dat vond hij veel belangrijker. Hij leefde niet om te werken. Hij werkte om te leven. Een beslissing waar ik veel respect voor had en heb.

Ik moet er iets bij zeggen. Dat was ook een tijd van overspannenen arbeidsmarkt. Juist in die tijd werden buitenlanders naar ons land gehaald. Werk was dus gemakkelijk te vinden. Ik weet niet hoe het geweest zou zijn als hij van een uitkering had moeten leven. Ik vermoed echter dat het voor zijn visie niet veel had uitgemaakt. Hoe dat ook zij: hij zocht in zijn leven eerst die heerschappij van God. Daar trok hij zijn conclusies uit. Er moet bij gezegd: ieder mag dat op zijn eigen manier doen.

Denk er eens over na wat het in je leven zou kunnen betekenen. Wacht niet tot je eerst door diep ingrijpende gebeurtenissen wel gedwongen wordt. Gedwongen om te zien dat zoveel dat jij belangrijk vindt uiterst relatief is. Relativiteit. Relativeren. Dat kan als je je leven gerelateerd weet aan God. Aan die goede herder. Die relatie maakt veel zaken relatief. Geeft ze ander gewicht. Kies voor een leven dat verbonden is met de Eeuwige. Eerst de heerschappij van God zoeken. Die God die Israël heeft leren kennen als een herder zonder weerga. Uitleiding uit Egypte. Uitleiding uit de slavernij. Uit de duisternis. Uit de dood. Die God van Israël die wij in Jezus Christus hebben leren kennen. Een herder zonder weerga.

.Psalm 23 is er het meest geliefde voorbeeld van. Een uiting van een diep vertrouwen in die voorganger van eeuwigheid. Dat Hij het er niet bij laat zitten. En de mooiste vertaling van dat eerste vers is niet: mij ontbreekt niets. Of zoals kinderen soms zingen in het liedje: De Heer is mijn herder, 'k heb al wat ik lust. Een andere vertaling is ook mogelijk. Ik ontbreek niet. Ik zal niet ontbreken. Zijn oog is op mij. Ik - ook deel van die liefde van God. Deel van Zijn zorg. Mijn zorgen zijn relatief. Hoe groot ze soms ook zijn. Hij deelt ze met me. Daarom mag ik delen. Kan ik ook delen met anderen. Arbeid in het spoor van de herder is niet vergeefs.

Hij brengt ons naar het licht. Door de diepste dalen en de diepste duisternis heen. Naar het leven. Een tuin bloeit rond het open graf. Een God van toekomst. De zorgeloze vogels zingen van zijn eer dat het een lust is. Alleen als ze 's morgens zo vroeg beginnen, denk ik wel eens: moet dat nou? Ja dat moet. Elke keer als het licht wordt is dat een herinnering aan het licht, aan het leven van Godswege. Vogels, zing er maar op los!

Copyright 2003 - Kerken.com
Niets uit deze uitgave mag gepubliceerd of vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster van Kerken.com en de bijdragende predikant. Voor vermenigvuldiging ter voorbereiding van, en openbaarmaking tijdens de zondagse eredienst is het wenselijk de predikant hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan met behulp van het hiervoor bestemde formulier 'preek gebruiken'. Ter voorbereiding van bijbelstudie(bijeenkomsten) is geen toestemming nodig.