Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 

Over vloeken in de kerk en dat God dat misschien wel begrijpt (Psalmen 139)
Preek afkomstig van Ds. G. Naber van de Gereformeerde Kerk te Sliedrecht.

       

Liturgie

Welkom & Mededelingen
Intochtslied: Ps 105: 1,2,3 ?Looft God den Heer, en laat ons blijde?
Stilte, votum & groet & Klein Gloria
Gebed ? Vrijspraak
Wetslezing
Zingen na de wetslezing: Gz 429: 3 ?Treed vrolijk voort op ?s Heren wegen?
Gebed om Gods nabijheid
De kinderen komen naar voren (praatje) en gaan naar de kindernevendienst
Bijbellezing I: Psalm 139 (vertrekpunt van de preek)
Zingen: Gz 1: 1,2,3 ?God heeft het eerste woord?
Bijbellezing II: Handelingen 17: 22-28
Zingen: Gz 1: 4 ?God staat aan het begin?
Preek
Antwoordlied: Gz 86: 1,3,5 ?De wereld is van Hem vervuld?
Muzikaal intermezzo
Bediening van de heilige doop
Gebed
Collecte
Slotlied: Ev. Liedbundel 170 ?Groot is uw trouw, o Heer?
Zegen, met ipv. gezongen ?Amen?: Gz 456: 3 ?Amen, amen, amen!?

Preek

Gemeente van onze Here Jezus Christus!

In onze huidige tijd hebben we overal in de wereld te maken met oplaaiend terrorisme! Er zijn van die boze machten die ons bedreigen, en daar proberen we dan tegenin te gaan. Onder andere tegenin te gaan door een goed, uitgekiend web van inlichtingen op te bouwen, van informatie die verzameld wordt door de Geheime Diensten. De Geheime Diensten in onze landen gaan steeds meer alles en iedereen bekijken, en ook de computer schijnt daarbij steeds meer een grote rol bij te vervullen. Wij worden allen steeds meer gevolgd op de computer, bij wat we doen, welke websites we gaan bezoeken, welke emails we schrijven, waar we ons geld naar overmaken. Zo worden steeds meer mensen bespiedt, van alle kanten, met het doel om maar tegen het terrorisme te kunnen strijden: de mensen die kwaad willen in ons midden, er uit te filteren.
Hoe vind je dat eigenlijk, dat dit zo gebeurd? Zeg je dan: ?tja, dat moet blijkbaar gebeuren - en ik heb toch niets te verbergen! Laten ze maar naar me kijken. Ze mogen alles van me weten? Of zeg je dan toch: ik vind dat eigenlijk niet kunnen, echt een stap te ver??

God als een je bespiedende inlichtingendienst?

Sommige mensen zijn God ook zo. Als een Geheime Dienst die je stiekem bespiedt. Ze zeggen: God is overal! En God kan alles kan zien wat hier op aarde gebeurt. Ja, Hij kan alles zien wat in jouw en mijn leven gebeurt, alles wat wij denken en wat we doen nagaan, al de goede dingen, en ook al slechte dingen. En aan het einde van ons leven krijgen we wat we deden dan allemaal nog weer eens opnieuw gepresenteerd!
Hoe vindt je dit dan! Vind je dat leuk? Zeg je dan ook: ?leuk, dat God meekijkt?? Of zijn er misschien ook wel eens momenten dat je zegt: ?nu even liever niet! Nu wordt het ?ng dat God meekijkt! Bedreigend!?

Er zijn veel mensen die Psalm 139, die psalm die we zo-even gelezen hebben? die psalm 139 best wel een beetje eng vinden! Vooral het begin van de psalm, waar gezegd wordt: ?Heer, u doorgrondt mij! U doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op.? Dat vinden ze best wel een beetje eng. ? Het is alsof je voortdurend wordt bespiedt door de camera?s van Big Brother, met de hemel als de kijker die zich vanuit afstand kostelijk over jouw en mij amuseert - of juist niet! Die zich juist ergert aan wat Hij dan te zien krijgt, en zegt: daar h?bben we het later nog eens over!

Liever God dan anderen

Nou, ik persoonlijk laat me dan, als je zou moeten kiezen, toch liever door God bespieden, dan door mensen! Want mensen zijn feilbaar en trekken nog wel eens de verkeerde conclusies uit wat ze zien, uit wat voor ogen is. ? Bij God is dat anders: Hij kent je en ziet en doorziet je zo goed, dat Hij alles wat Hij ziet, uiteindelijk ook altijd weer voorlief neemt, louter uit genade! Om Christus wil. God aanschouwt je met de ogen van de l?efde! En niet met de ogen van de argwaan. Dat is het verschil!

Bespied worden door de ogen van de liefde

En zo is het dan misschien wel heel begrijpelijk dat sommigen mensen Ps 139 op het eerste gezicht wat eng vinden: omdat ze het op het eerste gezicht gewoon wat eng vinden, dat God je overal ziet en doorgrondt! Maar degene die Psalm 139 heeft geschreven, David, kan er ook best heel veel positiefs aan ontlenen! Hij kijkt daar heel positief tegenaan. Je zou haast kunnen zeggen: hij vindt het leuk dat God hem zo ziet en kent en doorgrond. Want God ziet en doorziet, kent en doorgrondt ons mensen zo goed, dat Hij best begrijpt waarom wij dingen doen of juist niet doen, ook de slechte dingen! God kent ons zo goed (soms wordt er wel gezegd: Hij kent ons zo veel beter dan zelfs wij zelf ons kennen), dat ook de meeste rare dingen die we uitspoken, voor Hem nog weer begrijpelijk zijn! Hij begrijpt waarom ze gebeuren, zelfs als wij of als onze omgeving dat allemaal niet meer begrijpen. Als andere mensen zeggen: ?ik snap hem/haar niet meer, hoor!? Of: ?hoe haalde hij/zij het toch in zijn/haar hoofd, om dit of dat te doen!? Weg te gaan van zijn vrouw! Zijn bedrijf te bedriegen! Of nog dramatischer: onrecht te plegen, misschien wel incest of zelfmoord! Dan begrijpen wij mensen elkaar vaak al lang niet meer! ?Hoe haalt die het in zijn hoofd!? Maar God weet dan nog wel, hoe het allemaal in elkaar zit! Hij doorziet ook dit soort dingen nog!

Ook met de meest absurde wegen die wij mensen bewandelen, is God vertrouwd

Ook met de heel absurde wegen die wij mensen bewandelen, is God nog vertrouwd. Je kunt daar veel troost uit putten, denk ik. Er is in ieder geval één iemand die jou en mij werkelijk begrijpt! Snapt! Niet goedkeurt altijd, lang niet altijd (want er zijn altijd alternatieven aanwezig in het leven, om anders, beter te handelen ? die je beter had kunnen kiezen), maar die wel snapt als je handelt zoals je doet! Zo is er in ons leven altijd tenminste één iemand, die weet hoe alles in elkaar zit, in ons leven. Goed, om te weten. Goed, om op te vertrouwen. Het is goed, denk ik, om je leven aan diegene toe te vertrouwen. Want Hij houdt je vast, ook nog als al de anderen, of ook nog als je ook jezelf, al lang hebt losgelaten!

God is alwetend, almachtig en alomtegenwoordig

David beschrijft in Ps 139 op een prachtige manier, hoe God op ons leven betrokken is. Hij begint met iets te zeggen over Gods alwetendheid. God weet alles, zo goed, dat Hij ? zoals al gezegd ? ook al doorgrond, en in die zin kan snappen, van jou en van mij.

Vervolgens heeft David het over Gods almacht! God kan jou altijd weer naar zich terug halen.
Waar je ook bent, of misschien ook: waar je ook heen gaat vluchten: naar boven of naar beneden, dus: een of andere hemel in, (of eigentijds gezegd) een droomwereld in, vol van vermaak en plezier?; of ook als je je af laat zakken, naar beneden, naar de onderwereld, naar het duister, het dodenrijk, afzakken naar het slechte, naar wat niet goed is! Ook daar is God bij machte om te komen, om je weer naar zich toe te halen. - Of misschien vlucht je wel niet naar boven of naar onderen, maar naar links of naar rechts, ga je op reis naar de horizon, de verste oorden, waar er heel andere culturen zijn en men heel anders in het leven staat. ?Ook daar zou uw hand mij leid, zou mijn rechterhand mij vasthouden.? David is daar dankbaar voor. - Zelfs, gaat David dan door: zelfs als ik zou zeggen: ik kap er mee! Ik doe het licht uit. Laat het licht om mij heen maar veranderen in nacht. Dan nog heeft God je voor ogen, in Zijn licht! Dan straalt God je aan! En zal het donker moeten wijken.

Dan vraagt David zich af: hoe komt het toch, dat God zo intens op hem, op ons mensen, betrokken is! Hoe komt het toch, dat Hij ons niet loslaat!? Dat Hij ons altijd weer opzoekt en altijd weer vindt? Hoe komt het toch dat God ons zo goed kent ook, zo goed kan doorzien en begrijpen?

God kent ook jouw oorsprong

Wat wil je ook?, zingt David. God heeft ons toch gemaakt!? God heeft mij geweven in de schoot van onze moeder. Evenals een wevers het textiel dat hij maakt, tot in de puntjes ontwerpt en knoopt, zo doet God dat met ons. God heeft ons in elkaar gebreid, met zijn breinaalden, zeg maar. En die breinaalden worden door Hem geheel anders gebruikt dan door al de meisjes, die uit vertwijfeling, omdat ze niet meer weten wat ze moeten doen?, van die illegale abortussen plegen, stiekem, met gevaar voor eigen leven. De breinaalden van God volvoeren het werk van de liefde, niet van de wanhoop en angst.

Ja, zegt David, in het begin was ik een ?vormloos begin?, je zou ook kunnen zeggen: een klomp klei! En God? God ziet daar dan wat in en maakt er dan iets moois van! Zo intens is God op ons leven betrokken, zo goed heeft hij ons al meegemaakt, helemaal vanaf het begin al. En zo is Hij met al ons mensen vertrouwd, wie we ook zijn en wat we ook meemaken in ons leven.

Verbinding met Hogerhand

En waarom zouden wij mensen hier allemaal bang voor moeten zijn?! Bang evenals voor de Geheime Dienst die ons ook tracht te bespieden! Hier, bij God gaat het om iets heel anders! Hier gaat het om echte vertrouwdheid met elkaar! En om liefde die je aan elkaar besteedt! Dat God ons tot in de puntjes heeft verzorgt in ons leven en dat ook nu nog elke dag doet! Dat is toch een prachtig nieuws om te horen!?

Toen ik in de afgelopen week even een enkel uur samen mocht zijn, met Rutger en Peterina, de doopouders van degene die vanmorgen hier in de dienst gedoopt wordt, hebben we het ook over deze psalm gehad. En we hebben ontdekt, hoe prachtig die eigenlijk is, ook als je net ouder bent geworden; je leven voortaan wordt vergezeld door een nieuw kleine medemens, kwetsbaar, maar ook zo kostbaar in je ogen. Als Psalm 139 het dan heeft over het ?vormeloos begin?, dat wij mensen in het begin zijn, voordat God er mee aan de slag gaat. Dan moest Peterina gelijk denken aan het eerste echo dat gemaakt werd, en het ?stipje?, dat daar op te zien was. En Rutger en Peterina ervaren het, met velen, ook als een grote troost, dat God als vanaf het allereerste begin van je houdt en je wat in de gaten houdt, zodat niets mis kan gaan. Dat wij zo meteen mogen gaan dopen, ervaren ze als een teken dat ze er ook in de toekomst erop mogen vertrouwen, dat God dat zal blijven doen! Het is toch ook prachtig, voor ouders, dat ze mogen weten: dat een kind niet zomaar gewoon in het leven wordt gedropt, toevallig en eenzaam en weerloos, maar dat er vanaf het allereerste begin een ?verbond? is, een ?verbinding?, vooral door God in stand gezet en in stand gehouden?; een verbinding, die ook blijft bestaan, als je later zelf in je leven eens de draad kwijt bent misschien; als je leven door dwaasheid wordt geteisterd, tot een dwalende weg, waar je niet echt meer uitkomt! Dan is het goed, dan is het fantastisch te weten, dat er van Hoger hand alles goed in de gaten wordt gehouden, en af en toe ook gecorrigeerd.

Correcties

Ook daarvan, dat God ons leven, als we dat willen, ook af en toe misschien iets ombuigt, iets verandert, iets gaat corrigeren? Ook daarvan krijgen we trouwens nog een mooi voorbeeld van voorgeschoteld, in Psalm 139.

Want misschien is het jou al opgevallen, dat er een aantal verzen in staan, waar wij vandaag misschien van zeggen: nou, laat die maar weg! Ik wou, dat die er nooit bij hadden gestaan.
Het gaat om het slot van de psalm, waar David, na eerst alleen maar mooie, po?tische woorden over God gezegd te hebben, overgaat in een verbale geweldsexplosie! ?God, breng de zondaars om!? Ik haat wie u haten, Heer, zou ik hen niet moeten verachten?? Ik h??t hen, zo fel als ik maar haten kan!? ? Nou, dat is een geheel ander geluid, waar je dan wel even van schrikt.
En de meeste commentaren doen dan hun best, om dit wat David hier zegt, allemaal goed te praten, door te zeggen: Nou, het is ook niet goed dat zondaars blijven leven!? En het is ook onze taak, te haten wie God haten! ? Maar zo? Op deze manier??? Dit lijkt wel Mohammed A. B. of C. die vlak voor een aanslag die hij wil plegen, nog iets op video opneemt - kan dit wel goed zijn zo! En heeft Jezus ons niet ook geleerd, om onze vijanden juist lief te hebben? En het kwade te overwinnen, door het goede?

Nieren

Wat ik dan zo troostrijk vindt in psalm 139, dat David ook zijn haat-tirade, zijn haat-explosie, legt in de handen van God, die alles van hem weet! David zingt ergens in zijn psalm, in vers 13: ?U was het (ook) die mijn nieren vormde?. En als je dat leest, dan vraag je je wel eens af: wat is er nou toch zo bijzonder aan de ?nieren?! Waarom zegt David niet: Ik dank u, God, dat u mijn ?hart? vormde, zodat ik niet harteloos door de wereld ga; of dat u mijn ?handen? vormde, om er goede dingen mee te doen. Waarom nou juist de nieren!

David weet dat de nieren, het meest gevoelige orgaan zijn dat wij mensen bezitten! Als de nieren pijn doen! Als je bijvoorbeeld op je nieren wordt getrapt, doet dat onvoorstelbaar veel pijn. Dat is dan als een koliek zeg maar! Dan zet alles uit! Dat ben je niet meer jezelf! Dan ben je alleen nog maar furieus! Dan ga je door het lint!

Maar, belijdt David, God heeft ook mijn nieren gevormd! Dus hij zal wel weten, hoe ik me dan voel en waarom ik dan zo furieus wordt, en altijd weer door het lint ga! God zal het voorlief nemen, omdat hij ons mensen nou eenmaal zo geschapen heeft! [Zo gevoelig geschapen heeft, zodat wij mensen beter oppassen hoe wij mensen met elkaar omgaan misschien wel!??]

Maar met zijn gevoelige nieren, waar schijnbaar flink op getrapt is, toen David zegt: Ik haat hen, ik haat hen zo fel als ik maar kan? Met zijn nieren en met zijn haat, gaat David dan uiteindelijk, helemaal tot slot, tot God, om hem te vragen: God: ?doorgr?nd mij, en ken mij, peil mij, weet wat mij kw?lt!!!? En zie of ik geen verkeerde weg ga! ? Leid mij over de weg heen, die eeuwig is!

Zo bergt David zich tot slot, met al wat in Hem is, in de hoede van God. Hijzelf is zichzelf niet meer! Hijzelf is even zijn kluts kwijt. Want goddeloze mensen treiteren hem, meer dan dragelijk is! Maar voordat hij dan zomaar daarop gaat reageren, met zijn haat en woede?, bergt Hij zich in de hoede van God. En vraagt hij God om een weg om te gaan?. die eeuwig is, die beter beklijft.

Vloeken in de kerk?

Ook wij mogen dat zo doen, in ons leven! Altijd weer al onze gevoelens op tafel leggen, welke gevoelens het ook zijn! Je mag wat mij betreft zelfs, zeg ik nu zo maar even, ook, als het echt niet anders kan, eens gaan vloeken in de kerk! Als je het dan maar in de kerk doet, voor het aangezicht van God, die jou kent? Zodat Hij jou de weg kan wijzen die goed voor je is! Amen.

Kopieerrechten: © copyright Kerken.com, 2002 - 2010.
Niets uit deze uitgave mag gepubliceerd of vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster van Kerken.com en de bijdragende predikant. Voor vermenigvuldiging ter voorbereiding van, en openbaarmaking tijdens de zondagse eredienst is het wenselijk de predikant hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan met behulp van het hiervoor bestemde formulier 'preek gebruiken'. Ter voorbereiding van bijbelstudie(bijeenkomsten) is geen toestemming nodig.
 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter