Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 

Over het fascinerende van goddelijke schoonheid (Esther 2)
Preek afkomstig van Ds. G. Naber van de Gereformeerde Kerk te Sliedrecht.

       

Liturgie

Welkom & Mededelingen
Intochtslied: Ps 27: 1,2 ?Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God?
Stilte, votum & groet & Klein Gloria
Ipv. gebed om schuldvergeving: Ev. Liedbundel 314 (1,2) ?Maak mij rein voor U?
Vrijspraak
Wetslezing
Lied: Ps 119: 53 ?Uw woord is louter en volkomen rein?
Gebed om de nabijheid Gods
Kinderen komen naar voren (praatje) en gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing I: Esther 2: 1-14 (lector: Johan Crezee)
Lied: Gz 430: 1 ?Ik heb u lief, o mijn beminde
Schriftlezing II: Esther 2: 15-23
Schriftlezing III: Matte?s 13: 45-46
Lied: Gz 157: 1,3 ?Hoe helder staat de morgenster?
Preek
Antwoordlied: Gz 157: 5,6,7 ?Laat al het vrolijke geluid?
De Kinderen komen terug van de kindernevendienst
Gebed
Collecte
Slotlied: Ev. Liedbundel 413: 1,3,4 ?Lichtstad met uw paarlen?
Zegen, met gezongen? ?Amen?

Preek

Gemeente van onze Here Jezus Christus!

Enkele jaren geleden ben ik eens in Istanbul geweest, met vakantie. Een leuke stad is dat, onvoorstelbaar groot, met een rijk cultureel verleden.
Als je daar dan bent, kun je ook een heel groot paleis bezichtigen, het topkapi, een groot paleis, een plaats waar vroeger de sultans regeerden, de heersers van het Osmaanse rijk. In het paleis waar ze toen zaten, in Istanbul, werkten vroeger ongeveer 50000 mensen. Hun taak was het, het leven van de koning en zijn staf en zijn gasten aangenaam te maken, en wat me daarbij opviel was hoe groots dan vooral twee gebouwen opgezet waren, de keuken, en de harem!

De onaangetaste schoonheid van de vrouwen

Ook in onze lezing van vanmorgen uit het Esterboek wordt er gesproken van een harem! Koning Ahasveros, die in zijn paleis in Susan woont, en die het daar prachtig voor elkaar heeft. Hij regeert een rijk dat reikt van India tot Nubia, staat in vers 1 van het 1e hoofdstuk van het bijbelboek Ester, zeg maar van Afghanistan tot aan Ethiopi??; deze koning heeft ook een harem, een vrouwenverblijf.

Ester waar het bijbelboek over gaat, wordt ook naar dit vrouwenverblijf gebracht. En de procedure was vroeger dan zo, dat je als je daar dan kwam, je maandenlang werd voorbereid voor een verblijf van maar een paar nachtelijke uurtjes bij de koning. In principe was het dan zo dat je dan na die nacht bij de koning, nooit meer opnieuw bij de koning kwam: je was dan ?gebruikt?, je schoonheid was niet meer onaangetast. De koning had dan liever weer iemand anders. En zo ging het daar dan maar door, in dit land van ?duizend- en een nacht?, met deze ?prachtige? verering van de schoonheid van de vrouwen!

Waarom verlangen mensen naar schoonheid en leveren mensen zich vaak helemaal aan haar uit?

Vanmorgen wil ik het eens hebben over dit verlangen naar schoonheid! Dit verlangen naar de schoonheid van de vrouwen, ja, maar ook naar het verlangen naar schoonheid ?berhaupt! Hoe komt het toch dat wij mensen altijd weer naar die schoonheid verlangen! En dat vooral de rijken en notabelen in onze samenleving zich vooral met schoonheid omgeven, als ze daar het geld en de middelen voor hebben? Mensen leveren zich vaak helemaal uit aan de schoonheid van een fotomodel, de mode, de kunst! Wat zit daar allemaal achter?!

Schoonheid is goddelijk!

Wat daar achter zit, is eigenlijk vrij makkelijk om te zeggen! Schoonheid heeft iets prachtigs, iets verrukkelijks. Schoonheid doet wat met je, het schittert, heeft iets goddelijks, zegt ook al eeuwenlang de Griekse filosofie en in haar spoor de Rooms-Katholieke Kerk: schoonheid heeft iets goddelijks! Als je aan God denkt, moet je je drie dingen voorstellen, zegt de Rooms-Kahtolieke Kerk: dat in hem alle ?waarheid? samenkomt, en dat hij oneindig ?goed? is, alle goedheid komt bij hem samen, en ook moet je dan zeggen: dat God ?oneindig mooi? is, goddelijk mooi! En: overal waar je in de wereld iets moois tegenkomt: een mooie zonsondergang, de mooie natuur, een mooie man of een mooie vrouw, daar verwijzen ze naar God die ook minstens even zo mooi is. Hij is het oerbeeld van schoonheid, en zij, de scheppingsvormen van schoonheid, nemen dan ook iets van zijn goddelijkheid over, zijn dan ook: goddelijk mooi! Ze openbaren iets van Gods Pracht zelf!

Vooral het onaantastbare van schoonheid fascineert mensen!

En goddelijk mooi zijn, betekent, dat je daar als omgeving, als mens die vervolgens die schoonheid ziet en verneemt, oneindig door gefascineerd raakt! Je ziet die schoonheid dan, en ze blijft je bezig houden!, Je blijft er naar kijken, je wilt ze blijven aanschouwen, je wilt ze eigenlijk bezitten?, maar daar zit dan vaak ook al weer het dilemma, want ?ls je haar bezit, als je haar in de vingers krijgt, aanraakt, tast je haar als het ware ook weer aan?, besmeur je haar, maak je de schoonheid gelijk ?kapot?, ontglipt ze jou en verdwijnt ze weer! Vandaar dat de mooie meisjes allemaal daar in het vrouwenverblijf ook maar één nacht naar koning Ahasveros mogen. Na die ene nacht is hun schoonheid aangetast, en een aangetaste schoonheid is geen absolute schoonheid meer. Schoonheid is onaantastbaar, is heilig, zou je kunnen zeggen!

Op deze manier is schoonheid fascinerend! Ze boeit je, sleept je mee, toont je vergezichten die je nog nooit hebt gezien, laat je dromen?, maar je kunt er nooit bijkomen! Je moet schoonheid ?laten staan?, niet aantasten! Anders verdwijnt ze, en is er niets meer aan!

In dat spanningsveld moeten we nu ook ons bijbelse bericht van vanmorgen lezen; over Ester die in de harem van Ahasveros wordt opgenomen, en die haar vervolgens zo mooi vindt dat hij haar wil houden! - Maar hoe behoudt je de schoonheid om je heen?

Wasti ? schoonheid die aan de meute uitgeleverd wordt

Aan het verhaal van Ester gaat eerst nog een ander verhaal vooraf, het verhaal van Wasti. Wasti is de eerste koningin van koning Ahasveros. Zij was vast even mooie vrouw als Ester, ook gekozen uit duizenden, in die harem! Ahasveros, dat kun je wel merken is blij met haar, blij dat zij zijn vrouw is, zijn mooie vrouw, in zijn mooie koninkrijk, waar hij alles goed voor elkaar heeft!

Maar dan gebeurt er iets vreselijks: hij verliest haar, omdat hij concessies moet doen aan zijn onderdanen. Ahasveros, staat in het hoofdstuk dat aan onze lezing van vanmorgen vooraf gaat, heeft alles goed voor mekaar, maar hij moet zich zijn onderdanen te vriend houden, en daarom geeft hij een groot feest in zijn burcht (of eigenlijk organiseert hij twee feesten tegelijk, een voor al zijn rijksgenoten en hoge functionarissen, en dan ook nog een voor al de bewoners van zijn kasteel in Susa!). Hij moet zich de mensen te vriend houden, zij steunen zijn macht!

Zeven dagen en nachten vieren ze feest, en er wordt veel wijn gedronken! Te veel wijn gedronken! Ahasveros besluit, ook zijn vrouw Wasti naar het feest te laten brengen, om aan al de mannen ?haar schoonheid te laten zien, want ze was mooi?. ?Haar schoonheid te laten zien?, dat mag je zo dubbelzinnig opvatten als je wil? En wat gebeurt er dan?? Wasti weigert! De vrouw heeft daar geen zin in! Natuurlijk! Want schoonheid gooi je als parels niet voor de zwijnen! Schoonheid, maar ook: vooral zijzelf, heeft een eigen waarde! Ze weigert om hieraan mee te doen!

Ik moet in dit verband ook wel wat denken aan al de bloedmooie beroemdheden die ons gewone burgers worden gepresenteerd in roddelbladen als Story en Priv?! Bij die mensen is er eigenlijk geen ?story? meer die nog wel ?priv?? is! Alles wordt breed uitgemeten! En als iemand weigert, hieraan mee te doen (Velen doen er heel bewust aan mee, geven zich bloot, om beroemd te worden?, maar) als iemand weigert hieraan mee te doen, wordt die onbarmhartig afgestraft. Een mooi iemand moet publiekelijk bezit willen zijn!

Maar Wasti weigert! En ik heb daar persoonlijk heel veel eerbied voor, moet ik zeggen.

Maar de gevolgen zijn niet mals: koning Ahasveros, die haar vast wel begrijpt, moet haar opofferen. Want een vrouw die het bevel van de koning weigert, dat kan en mag niet naar buiten toe, in dat koningrijk! Stel, dat dan de anderen ook op het idee komen, bevelen van de koning te weigeren, dan komt het tot een soort opstand in het land? Dus moet Wasti weg.

Schoonheid als bron van troost

En onze tekst van vanmorgen begint er dan mee, dat de gedachten van Ahasveros weer naar Wasti uitgaan. Zijn kamerdienaars maken zich zorgen! Zo is een koning toch geen koning meer!

?Laten we nieuwe, mooie, jonge meisjes voor de koning zoeken, meisjes die nog maagd zijn! En laat hem dan uit al die meisjes weer een nieuwe koningin kiezen, dan zal hij Wasti wel snel vergeten!?, denken ze.

De koning weet ook niet wat hij anders nog zou kunnen doen (hij krijgt Wasti toch niet meer terug), dus stemt die daarmee in.

En hier zien we dan ook gelijk al, welk een functie schoonheid dan ook nog in ons leven kan hebben: schoonheid geeft je troost; het verlicht je lasten, haalt het zware uit je leven even weg; het biedt je soelaas in een veel te hard leven! Je hebt een vreselijke baan, maar je verdient tenminste zoveel dat je je een mooi huis en een mooie auto kunt veroorloven! Overdag wordt je getreiterd door van alles en nog wat, maar als je is avonds de mooie klassieke muziek opzet, vergeet je alles even weer! Zo laat zich koning Ahasveros nu ook vertroosten door de schoonheid van nieuwe meisjes, die naar hem toe worden gebracht. Beter dit dan niets, zal hij hebben gedacht!

Schoonheid aan de macht

Ik zei zo-even al: het is dus nog helemaal niet zo makkelijk als je mooi van uiterlijk bent. De massa, het publiek wil je dan bezitten, via bladen als Story en Priv?. Velen houden deze druk niet stand, en gaan er niet in mee? Maar dan is het ook nog weer zo, dat velen die zich daar ook bewust op inlaten! Ook dat lezen we in de tekst van vanmorgen!

Hoeveel macht en invloed je kunt krijgen, als je er mooi uitziet en mooi overkomt! Je kunt je macht vergroten, je invloed, je bestaan veilig stellen!

Daar zijn wel eens onderzoeken naar gedaan: bijvoorbeeld naar vrouwen die op een terrasje zitten en geen geld bij zich hebben. Bloedmooie meiden wordt dat vergeven (?laat maar zitten?, zeggen de obers dan), andere vrouwen niet! Een man die er uitziet als George Cloony krijgt sneller die baan dan een buitenlands type met pukkels. Zo gaan die dingen!

En heel het boek Ester bestaat er eigenlijk ook uit, dat zij steeds meer invloed krijgt op koning Ahasveros, dankzij haar schoonheid! Haar voorgangster Wasti was ook mooi, maar maar zo mooi dat Ahasveros daarover de baas kon blijven! Bij Ester is dat anders. Ze is nog mooier! En, staat er dan, ?de koning voelde voor haar meer liefde dan voor alle andere vrouwen. Zij verwierf zijn bewondering en genegenheid.? Hij wordt speelbal van haar. ? En achteraf, als je eens heel het verhaal van het bijbelboek Ester leest, zeg je: gelukkig maar! Want Ahasveros had een besluit moeten nemen in zijn land dat alle Joden vervolgd moesten worden; Ester, die zelf ook stiekem Jodin is, brengt hem van die gedachte af! ? Maar zo zie je dat schoonheid ook macht verzamelt. En in onze tekst van vanmorgen is Ester haar macht aan het uitbouwen: ze tipt koning Ahasveros dat er een aanslag om hem beraamd wordt?; en Ahasveros kan op tijd ingrijpen.

Schoonheid is vluchtig

Zo komen vanmorgen allerlei aspecten van schoonheid bij elkaar hier in het bijbelse verhaal van Ester. Schoonheid is fascinerend, is goddelijk van aard! Schoonheid wordt ? evenals God ? door iedereen aanbeden! Schoonheid geeft verplichtingen soms, want als je mooi bent, wordt je tot een publiek persoon! Iedereen kijkt naar je en wil wat van je! Dat moet je tegen kunnen! Daar moet je mee kunnen omgaan! Maar als je er mee omgaat, krijg je heel veel aandacht en waardering en macht, althans voor zolang het houdt!

Want ook die zin lezen we dan opeens weer in onze tekst van vanmorgen, in vers 19, dat op het moment dat Ester dan tot koningin is gekroond en koning Ahasveros zo van haar houdt?; dat zijn dienaren als weer ?opnieuw nieuwe meisjes bij elkaar brengen?! Er zit in dit alles ook heel veel vluchtigs en nietigs in schoonheid!

Schoonheid en geloof

Nadat dit alles nu gezegd is, hoe, zouden we dan tot slot nog kunnen vragen: hoe zouden we nu vanuit ons geloof tegen schoonheid aan kunnen kijken!?
Er wordt vrij weinig in preken over de schoonheid gepreekt, betekent dat dan dat zij helemaal niet terzake doet, in het geloof?
Of moet je vanuit het geloof dan zeggen, dat je met haar vooral heel voorzichtig om moet gaan, want als mens kom je toch heel vaak ook zeer bedrogen uit als je een of andere schoonheid aanbidt?

Schoonheid die gepaard gaat met ?waarheid? en ?goedheid? verwijst naar God

Nou, ik denk dat dit dan ook zo ongeveer het eerste is, wat wij vanuit het geloof over de schoonheid kunnen zeggen, ik zei het ook in het begin al: onze christelijke traditie belijdt vanouds dat schoonheid ook met goddelijkheid samenhangt, de fascinerende goddelijkheid van God zelf! Maar dan moet ze wel gepaard gaan, met het andere wat de christelijke traditie ook belijdt, namelijk dat aan God, naast de schoonheid, ook verbonden is: de waarheid en de goedheid!

Als schoonheid niet ?waar? is, als schoonheid een leugen verkoopt, dan is het geen goede schoonheid, die aandacht verdient. Altijd weer trappen wij mensen in de val van de commercie en reclame bijvoorbeeld, die ons van alles verkoopt, door mooie reclamespots, mensen daarbij, en mooie verpakkingen?; maar als je het dan hebt aangeschaft, heb je alleen een stuk slecht plastic in handen; of slecht smakend voedsel. Schoonheid moet ook, zeggen wij vanuit onze traditie, met waarheid gepaard gaan, moet geen leugen zijn.

En daarnaast moet schoonheid gepaard gaan met ?goedheid?. Met een goed gedrag van degene die je als mooi iemand wilt adoreren. Je hebt heel wat vrouwelijke fotomodellen in het land, maar als ze hun mond open doen, komt er vervolgens alleen maar lelijkheid uit. Een soort arrogantie, of een waardeloze omgang met mensen die niet zo gezegend zijn met schoonheid. Schoonheid moet in het geloof ook altijd gepaard gaan met goedheid, en (dus) met de waarheid!

Maar als deze condities zijn vervuld, mag je best van iets als iets moois genieten, als een werk, een genadegave van God voor ons; een openbaring van God zelf.

Schoonheid van binnen, schoonheid van buiten

En het bijzondere geheim van het geloof is dan ook altijd weer, dat schoonheid hier niet alleen aan de buitenkant zit, maar ook aan de binnenkant. Paulus schijnt echt een lelijke man geweest te zijn, maar hij was toch mooi op zich als persoon, omdat hij met zijn boodschap mensen verrukkelijk wist te bevrijden van schuld en minderwaardigheidscomplexen. Ook de meest lelijke mens, wordt mooi, als hij mooi met je omgaat of jij mooi met hem omgaat! Zoals Jezus Christus bijvoorbeeld, die juist op het lelijke afging om het te genezen. En die ? door zijn dood aan het kruis ? mensen van alle smet bevrijdde, en reinigde! Zo cre?erde hij zijn eigen schoonheid, gestoeld op waarheid en goedheid.

De innige omgang met Jezus

Zijn mensen dan ook van alle smet bevrijd?! Misschien wel, misschien ook niet. Wij mensen zijn en blijven vaak ook door een lelijk leven getekende mensen. Toch valt er in de innige omgang met Jezus iets van een schoonheid te bespeuren, die niet vergaat. Die omstandigheden niet verdoezelt, maar die omstandigheden juist heelt.

Zo is het goed te begrijpen dat al heel veel mensen de schoonheid van het leven niet alleen hebben gevonden in de natuur, of in het uiterlijk van een ander mens, maar ook: in de omgang met God in Jezus Christus! Die omgang wenst ik iedereen toe, ook mij nog weer, steeds meer. Amen.

Kopieerrechten: © copyright Kerken.com, 2002 - 2010.
Niets uit deze uitgave mag gepubliceerd of vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster van Kerken.com en de bijdragende predikant. Voor vermenigvuldiging ter voorbereiding van, en openbaarmaking tijdens de zondagse eredienst is het wenselijk de predikant hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan met behulp van het hiervoor bestemde formulier 'preek gebruiken'. Ter voorbereiding van bijbelstudie(bijeenkomsten) is geen toestemming nodig.
 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter