Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 

Over Gods aanwezigheid in onze geschapen werkelijkheid (Psalmen 104)
Preek afkomstig van Ds. G. Naber van de Gereformeerde Kerk te Sliedrecht.

       

Liturgie

Welkom & Mededelingen
Intochtslied: Ps 33: 1,2 ?Komt nu met zang?
Stilte
Votum & Groet & Klein Gloria
Gebed om schuldvergeving ? Vrijspraak
Wetslezing
Zingen na de wetslezing: Ev. Liedbundel 401: 1 ?Wij willen gaven delen?
Gebed om de nabijheid Gods
De kinderen komen naar voren (praatje) en gaan naar de kindernevendienst
Bijbellezing: Psalm 104
Zingen: Gz 431: 1,2,3 ?Lof zij de Heer, ons hoogste goed?
Preek
Antwoordlied: Gz. 223 (1,2,3,4,5,6,7) ?De aarde is vervuld?
De kinderen komen terug van de kindernevendienst
Gebed
Zingen als overgang naar hl. Avondmaal: Ev. Liedbundel 330 (1,2) ?Wij zijn met heel ons hart bij U?
Viering hl. Avondmaal, met: Gz 457: 3 ?Heilig, heilig, heilig?; ?Christus, heilig Godslam?
Collecte
Slotlied: Ev. Liedbundel 168: 1,2,3,5,7 ?Dank U voor deze nieuwe morgen?
Zegen, met gezongen? ?Amen?.

Preek

Gemeente van onze Here Jezus Christus!

Psalm 104 is een grote lofzang op God en hoe God met onze sch?pping omgaat. De psalm beschrijft op een lyrische manier, in po?tische woorden gekleed, hoe fantastisch God toch alles voor elkaar heeft gemaakt in onze schepping, in de wereld waarin we leven.

God is: als de zon die elke ochtend soeverein opkomt?)

Allereerst wordt beschreven hoe elke dag weer de zon opkomt! Als de zon opkomt, is het alsof God zelf opkomt, elke dag weer! Zo fantastisch is dat dan. ?Met glans en glorie bent u gekleed, in een mantel van licht gehuld.? En als er wolken zijn, dan zie je, midden in die wolken, al die veel, die vel gekleedde lichtstralen, wat de psalm de woorden ontlokt: ?U spant de hemel uit als een tentdoek en bouwt op de wateren uw hoge zalen? U maakt van de wolken uw wagen en beweegt u op de vleugels van de wind.?
Zo komt de zon, ja zo komt God elke dag weer op, en het is fantastisch dat schouwspel elke ochtend weer mee te maken! Het brede, verheven spectrum van de hemel! [Ik kwam het zelf de laatste weken veelvuldig tegen tijdens mijn vakantie in Schotland, waar je overal een wijds landschap voor je hebt, met daarboven de soevereine hemel!]

God voornaamste werk: het chaos in bedwang houden

En dan, na dit opkomen van God als de zon, gaat Psalm 104 door, met het roemen van God vanwege zijn betrokkenheid op de schepping, de wereld waarin we leven. Het zou te ver voeren om wat dan precies gezegd wordt, nu tot in de puntjes uit te leggen en te beschrijven, maar je zou kunnen zeggen: in totaal zeven (!) inhoudelijke gedeelten, wordt Gods betrokkenheid op onze leefwereld van alle kanten toegelicht. U God, zingt de psalm, zorgt er voor dat het chaos niet te veel kan toeslaan, dat de wereld niet teveel gaat wankelen.
?U hebt de aarde op pijlers vastgezet, tot in eeuwigheid wankelt zij niet? De oerzee bedekte [de aarde] als een kleed?, de wateren. [Maar] toen u dreigde, vluchten ze weg? U stelde een grens die zijn niet overschrijden.?
Dat is, zeg maar, het voornaamste werk, dat God dagelijks ook in ons leven uitvoert, nadat hij in de morgen opgekomen is als de zon: hij houdt het chaos in z'n perken! Hij zorgt ervoor dat geen vernietigende macht en kracht alles kapot maakt. Dat alle machten en krachten in evenwicht blijven en de wereld overeind blijft staan. Dat is het eerste.

God voedt en laaft ons

En dan gaat God door. Dan gaat God door met ?ons voeden?. Dat geeft God allereerst water om te drinken, het water van de bronnen en de beken. Water ook voor de wilde ezels, staat er, voor de vogels, water voor het gras en voor het vee, en voor de gewassen die de mens aan het verbouwen is, zodat hij kan oogsten: brood en wijn, geurige olie; producten die het mensenhart verheugen en versterken, het gelaat van een mens doet stralen. Hij wordt er vrolijk van. Maar niet alleen hij, ook de dieren: de vogels beginnen te zingen en bouwen hun nesten in de kronen van de bomen. Er is zelfs ruimte voor ooievaars, voor steenbokken en klipdassen; voor dieren die ?gewoon bestaan omdat ze best??n?, wil zeggen: zonder een speciale nut of functie (voor de mens). Ze bestaan gewoon om van te kunnen genieten.
God komt elke dag weer opnieuw op, als de zon! Hij houdt het chaos in z'n perken, voorkomt dat alles zo maar in elkaar dondert, houdt het overeind, en geeft aan iedereen trouw water en voedsel om van te leven!

God geeft ons ook iets mee aan orde en regelmaat

Zo heeft God, gaat de psalm dan door, ook de tijd gemaakt, de tijden: de maan en de zon, die de tijden aangeeft. Alle schepselen op aarde hebben dan hun bepaalde tijd dat ze actief worden. Je hebt de dieren van de nacht.
?Als u het duister spreidt, valt de nacht en alles wat leeft in het woud gaat zich roeren?
De jonge leeuwen gaat uit op roof, brullend vragen ze God om voedsel.?
[Maar] bij zonsopgang trekken z?j zich terug en leggen ze zich neer in hun legers.
[Dan, bij zonsopgang, gaan, op hun buurt] de mensen aan het werk en arbeiden door tot de avond.
Zo bewaakt God elke dat het chaos, de voedselvoorziening en de tijd in de wereld, zelfs in en op zee (in de bijbel zinbeeld van alles wat dood en verderf brengt), zelfs in en op zee wemelt het van leven en is er sprake van orde: schepen kunnen gewoon hun gang gaan. Zelfs Leviathan, het grote Beest uit de oerzee, waar iedereen zo bang voor is; maakt God niet bang. God speelt er mee, zegt en zingt de psalm. Daar is die voor, voor meer niet.

En zo wordt onze psalm steeds lyrischer over hoe alles in elkaar zit. Vol verwondering barst hij uiteindelijk uit in een lofzang:
?Hoe talrijk zijn uw werken, Heer. Alles hebt u met wijsheid gemaakt, vol van uw schepselen is de aarde? Allen zien ernaar uit dat u brood geeft, op de juiste tijd. [Wij allen zijn van u, God, afhankelijk: Geeft u [ het voedsel], dan doen ze zich tegoed, [maar] verbergt u uw gelaat, dan bezwijken zij van angst. Als u hen de adem ontneemt, keren zij terug tot het stof. ? Moge de luister van de Heer eeuwig duren. Voor de Heer wil ik zingen zolang ik leef, een lied voor mijn God zolang ik bestaan. Moge mijn lofzang de Heer behagen, zoals ik mijn vreugde vind in hem.?

Zo komt de psalm uit bij een toppunt van verwondering: zie, hoe alles zo heerlijk in elkaar zit! Daar zit God achter! God zit er ook in: je herkent hem aan de luister van de hemel! God bewaakt het chaos, voorkomt altijd weer het ergste; en hij geeft voedsel en tijd en ruimte om te leven! De dieren genieten hier alleen maar van alsof het heel vanzelfsprekend is, maar de mens heeft het vermogen, te zien hoe bijz?nder dit alles is, hoe alles behalve vanzelfsprekend is! Hoe wonderbaarlijk! En Psalm 104 roept ons mensen dan ook op, en eindje met hem mee te trekken, en dan samen met hem mee ook uit te komen bij het loven van God! Omdat alles zo goed in elkaar zit.

W?lde ezels, leeuwen, ooievaars, steenbokken en klipdassen???

En terwijl hij ons uitnodigt, met hem mee te trekken in het loven van God om dit alles, nodigt hij ons ook uit, denk ik, om ? gaandeweg ? ook eens op een aantal bijzondere dingen in ons leven te letten. Zo besteed de psalm ? daar zou ik eens op letten ? onvoorstelbaar veel ruimte voor de beschrijving van die diersoorten die ?zomaar bestaan? die niet gelijk een functie hebben in het geheel. De psalm beschrijft de wereld niet, zoals wij die vaak zien, als ons terrein, als het terrein van ons mensen: waarin alles ons ten dienste moet staan! Hij heeft het niet over steeds weer nog hogere productieopbrengsten in de landbouw, en alleen over de dieren die op de boerderijen voorkomen. Nee, de psalm heeft het juist en vooral ook over de dieren, waar wij mensen op het eerste gezicht n?ets aan hebben: hij heeft het over de w?lde ezels, over de leeuwen, over ooievaars, steenbokken en klipdassen! ? Wat moet een mens met al deze dieren, ben je misschien geneigd te vragen! Maar ik denk dat de psalm gelijk heeft, als hij er ons op attent maakt: dat je, juist als je ook deze dieren kunt waarderen, ook deze dieren leert zien en het mooi vindt, hoe ze leven! Dat je pas als je zo van de natuur houdt, haar echt op haar waarde weet te schatten. - De natuur, zoals God haar heeft bedacht en zoals hij haar elke dag weer overeind houdt, is voor meer bedoeld dan alleen voor de productiecijfers van mens! Ze is er ook voor bedoeld, om er altijd weer gewoon van te kunnen genieten! Dat doet God, dat mogen wij doen! - Misschien hebben we tijdens onze vakantie weer eens gelegenheid, ook weer eens aan dit facet van onze leven aandacht te besteden!

?Op de juiste tijd? ? heb aandacht ook voor de/het ander(e)

Zo zijn er nog meer dingen waar de psalm ons denk ik gaandeweg op attent wil maken, terwijl hij ons vooral oproept God te loven, omdat alles nog steeds zo perfect in elkaar zit. Waar de psalm ook heel natuurlijk van uitgaat, is dat het leven een bepaald soort regelmaat heeft en een bepaald soort orde kent. De mens is er bijvoorbeeld voor, om overdag te arbeiden, en is avonds te rusten. Het is niet de bedoeling dat een mens dag en nacht werkt! En nooit tot rust komt. God geeft het brood om te leven ?op de juiste tijd?(vs 27), zegt de psalm; en volgens mij is het zo, dat wij mensen ? evenals wij soms weer eens moeten leren, ruimte en aandacht voor dieren te hebben die op zich nergens toe dienen, die er ?gewoon zijn? ? ook leren soms weer eens tijd te hebben en een orde in ons leven, niet alleen voor werken, werken, werken?; maar ook voor niet-werken en tijd-van-beschouwing en bezinning en voor rust.

Ook dit is iets wat de psalm aan ons mensen wil doorgeven. Zet in je leven niet alleen maar jou eigen veld uit (zoals dat in psychologische termen heet), laat in je leven niet alleen maar alles om jezelf en je eigen wensen en activiteiten draaien; maar wordt ook af en toe weer ontvankelijk en toegankelijk voor wat er verder nog in het leven is, en hoe prachtig het zich aandient.

Als alles moeilijk is in je leven

Waar ik het nu, tot slot nog even over wil hebben, is de moeilijke kant van ons leven, en hoe de psalm daar toch tegenaan kijkt. De psalm roept ons op om God te loven omwille van de prachtige manier van zich-openbaren elke morgen weer: als de zon opkomt, en omwille de prachtige manier, waarop God in het leven het ergste chaos voorkomt en ons van alles voorziet.

Maar het spreekt niet vanzelf dat wij dit allemaal zo kunnen gaan zien en waarderen. Wij mensen kunnen wel eens in een situatie terecht komen, dat we het allemaal even juist niet meer zien zo. Zo mooi. Zo goed voor elkaar. Een mens kan door zwaarmoedigheid af en toe zo gericht zijn op de negatieve dingen in zijn leven, dat hij aan de vreugde om wat er allemaal nog wil is, niet toekomt! Een mens kan soms zo gewond raken aan het leven, dat je simpelweg even niet meer kunt genieten van de kleine en grote dingen die er zijn! Het leven is soms echt niet meer mooi! En wat moet je dan nog zeggen tegen mensen, in het spoor van Psalm 104. Heeft Ps 104 ook nog een boodschap voor mensen die diep in de problemen zitten?

Ik heb daar geen antwoord op, moet ik zeggen. Want welke boodschap heeft een mens aan de boodschap dat God het chaos in toom houdt, als het eigen leven net door allerlei chaos wordt overstelpt!? En wat heb je aan Gods opkomen elke ochtend, als een mooie, stralende zonsopgang, als het in je leven verder nacht blijft, met (in de woorden van de psalm gezegd) jonge leeuwen om je heen die op roof uitgaan, die je willen verslinden!

De wereld is ook voor Psalm 104 geen paradijs

Mij valt wel op dat de psalmist onze wereld niet als een paradijs beschrijft, niet als een wereld zonder dood en dreigingen! Hij beschrijft ons leven niet als iets waar alles alleen maar goed voor elkaar is, niet, zoals iemand het eens zei, als een ?serviceflat?, vol met diensten die ons ter beschikking staan en die ons maar ter wille zijn. Ons leven is weerbarstiger, gaat ruwer met ons om. [Zoals ik ook tijdens mijn vakantie in Schotland nog vaak zag, bijvoorbeeld bij de vogels, die er mooi uitzien, die ook mooi kunnen zingen, maar die ook tal van wormen uit de grond trekken ? en ?vermoorden?. Zo is het leven ook. Heeft Ps 104 daar ook een boodschap aan?]

Ik hoor daar in de psalm niet veel over. Maar op twee plaatsen staan er wel woorden van hoop. In het op-een-na laatste vers zingt de psalm vol vertrouwen:
?Zondaars zullen [ooit eens, maar misschien ook morgen al] van de aardbodem verdwijnen, onrechtvaardigen zullen niet meer bestaan [ooit eens, maar misschien ook morgen al niet meer].?

En verder wordt er gezegd dat God de ?Leviathan?, zeg maar gewoon: het oermonster, de duivel, de ene grote Antimacht, heeft geschapen, om er ?mee te spelen.? Dood en duivel, ze zijn nog bittere realiteit. Maar ze zijn gebonden. Ze hebben het niet meer totaal voor het zeggen. Ze zijn alleen nog bedoeld om er mee te ?spelen?, zoals ook Paulus bijvoorbeeld doet, op het moment dat hij het aandurft tegen de harde dood te zeggen: ?Dood, waar is uw overwinning, dood waar is uw prikkel?? Nou, die overwinning en die prikkel zijn er nog steeds, overal, elke dag - maar laten we er maar een spelletje van maken, door die prikkel maar al vast te gaan ontkennen! En zo de dood zijn betekenis ontnemen, die hij zichzelf toeeigend.

Christus: Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen!

En ondertussen geldt ook het geheim, waarvan wij nu na de preek gaan zingen?, er geldt ook datgene wat in Gz. 223, vers 2 staat: ?Gods goedheid is te groot voor het gel?k alleen, zij gaat [ook] in alle dood, door heel (!) het leven heen.?
Gods goedheid gaat in alle dood, door haal het leven heen! Dat heeft Jezus Christus ons willen laten zien, dat Hij (die God is) met ons meegaat, ?door heel het leven heen?, om ook in de diepste diepten van ons leven, nog altijd weer, en is het maar voor even, weer op te komen, als een nieuwe morgen, als ?mantel van licht?, als een bron van soevereine gemeenschap en toekomst! En als wij zo meteen het hl. Avondmaal met elkaar vieren en brood en wijn tot ons nemen, dan is het de bedoeling dat wij God ?tot ons nemen? als eenzelfde bron van alle Goeds!

Laat ons nu maar gewoon met Gz. 223 belijden:
?De aarde ?s[werkelijk, soeverein]vervuld van goedertierenheid, van goddelijk geduld en goddelijk beleid.?
Prijs daarom de Heer, mijn ziel! Amen.

Kopieerrechten: © copyright Kerken.com, 2002 - 2010.
Niets uit deze uitgave mag gepubliceerd of vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster van Kerken.com en de bijdragende predikant. Voor vermenigvuldiging ter voorbereiding van, en openbaarmaking tijdens de zondagse eredienst is het wenselijk de predikant hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan met behulp van het hiervoor bestemde formulier 'preek gebruiken'. Ter voorbereiding van bijbelstudie(bijeenkomsten) is geen toestemming nodig.
 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter