Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 

Over het nut van zingen (Psalmen 117)
Preek afkomstig van Ds. G. Naber van de Gereformeerde Kerk te Sliedrecht.

       

Liturgie

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst
Intochtslied: Ps 122:1 en 3
Votum & groet + Klein Gloria
Lied als schuldbelijdenis: Gz 463: 1 en 4
Vrijspraak en vergeving door dominee
Voorlezen van ?alternatieve? 10 geboden
Zingen, lied 376 uit de Evangelische Liedbundel
Gebed om de nabijheid van de Heilige Geest
Zingen; lied 262 uit de Evangelische Liedbundel
Preek / vertelling
Pianospel (psalmenmix)
Doopplechtigheid
Dankgebed en voorbeden
Kamppraatje
Collecte
Slotlied: lied 270 uit de Evangelische Liedbundel
Zegen

Preek

De preek van zondagochtend 21 mei 2006
In een gezinsdienst die elk jaar gehouden wordt, vlak voordat vele kinderen uit de gemeente met elkaar enkele dagen op kamp gaan.

Thema van dat Kamp en van de kerkdienst was: Ik wil zingen??

Beste mensen, jongens en meisjes, broeders en zusters in Christus,
Het thema van de dienst vandaag is Ik wil zingen?.

Zingen, alleen zingen of zingen met z'n allen gezamenlijk zingen - is leuk.

Soms heb je daar als mens gewoon zin in!

Misschien mag ik eens vragen (vraag direct gesteld aan het publiek): Zing je wel eens?

En wanneer zing je dan?...

Zingen willen

Zingen doen we vaak als we blij zijn! Of vrolijk zijn!

Op een feest! Of als we voetbal kijken!

Of als we op schoolreis zijn en dan in de bus zitten!

Of als we naar een concert van een popgroep gaan,

naar een concert van K3 bijvoorbeeld?,

of naar een CD luisteren, dan zingen we lekker mee.

Wij mensen gaan vaak zingen als we ons goed voelen, lekker voelen,

als buiten de zon schijnt en het leven ons toelacht!

Dan kan het ook heel gezellig zijn om samen met anderen te gaan zingen:

zoals hier in de kerk bijvoorbeeld, of met een paar vriendinnen of vrienden.

Zingen geeft je een heerlijk gevoel gewoon; het verruimt ons hart.

We komen heerlijk bij in een ruimte vol van zaligheid.

Al naar gelang je stemming

Het is natuurlijk wel zo: als je zelf n?et zo in de stemming bent, om te zingen,

dan gaat dit allemaal natuurlijk wel wat lastiger.

Als je je een keer niet zo lekker voelt.

Of als je droevig bent en vaak moet huilen.

Omdat je gepest wordt, bijvoorbeeld. Of omdat je ruzie hebt, of woedend bent.

Dan wordt zingen natuurlijk wel wat lastiger.

Want dan heb je als het ware een brok in je keel! Er is iets wat je hindert te gaan zingen.

Vooral als het van die vrolijke liederen zijn, van die lofliederen die zeggen

dat alles toch zo mooi en prachtig is in het leven.

J?j hebt dan het gevoel: maar zo v?el ik dat helemaal niet?

Het leven is niet mooi!

Maar ook daar hebben ze iets op gevonden.

Je hebt namelijk niet alleen blije lofliederen, maar ook pittige, harde klaagliederen,

of protestliederen die mensen verbitterd kunnen gaan zingen,

en waarmee ze dan aan kunnen geven:

?ik ben het er niet mee eens, het moet allemaal anders?.

Ik weet niet of je de liederen van Andre Hazes kent, een zanger uit Amsterdam,

die heel veel ?smartlappen? heeft geschreven en gezongen, liederen om mee te huilen?

Zingend protesteren

Toen in de 80er jaren een Antiliaanse jongen op straat werd vermoord,

alleen omdat hij een donkere huisdkleur had,

ging de zanger Frank Boeyen met zijn popgroep aan de slag,

en schreef een protestlied, het lied: ?Zwart, wit?,

en met en in dat lied riep hij iedereen op:

?D?nk niet w?t, d?nk niet zw?rt, denk niet zwart wit, maar in de kleur van je hart.?

Heel veel mensen waren eerst droevig en konden niet meer meezingen met de anderen.

Maar toen dit lied op de radio te horen was, gingen ze toch weer meezingen. Het deed hen goed.

In America werd eens een heel groot popconcert gegeven in de plaats Woodstok

en toen werd ook in heel veel liederen een oproep tot vrede gedaan:

want overal op aarde werden er veel te veel oorlogen gevoerd.

En toen enkele jaren daarna de mensen van Afrika het zo moeilijk hadden,

omdat het al heel lang niet had geregend en ze niets meer te eten hadden,

toen gingen heel veel bekende zangers en zangeressen van over de hele wereld een kerstlied opnemen (?Do they know its Christmas??)

en dat lied werd zo vaak verkocht en meegezongen

dat er heel veel geld kon worden verzameld voor al de hongerende mensen?

Je hebt dus liederen die je gewoon graag zingt, omdat je blij bent en je goed voelt.

Maar je hebt ook liederen voor al de momenten dat je verdrietig bent?

En je hebt liederen, om andere mensen mee te helpen?

Soms voel je je z?? En soms voel je je z??

En het zingen van de bijpassende liederen kan je dan helpen te laten zien

hoe je je op dat moment voelt.

150 Psalmen

Er zijn lofliederen en er zijn klaagliederen.

Ook in de bijbel! Ik wil het nu even over de Psalmen hebben. Er zijn 150 liederen, 150 Psalmen die midden in de bijbel staan.

Van heel veel daarvan zegt men dat koning David die geschreven heeft.

Hij kon zelf heel goed zingen en harp spelen

en heeft als koning vast heel veel mensen in dienst genomen om hem te helpen een grote verzameling liederen te schrijven.

Want het is goed, dat we veel gaan zingen, moet hij gedacht hebben.

Het leuke van zijn verzameling liederen?, het leuke van zijn Psalmen, die midden in de bijbel staan, is,

dat er liederen van allerlei pluimage in voorkomen: vrolijke liederen voor als je vrolijk bent, maar ook droevige liederen

voor het geval dat je je triest en neerslachtig voelt.

Maar ook liederen vol met woede, met vragen als ?hoe heeft dit toch kunnen gebeuren?!? en Dit is niet eerlijk!?

Het mooiste lied, de mooiste psalm vind ik persoonlijk altijd nog Psalm 23. In dat lied, in die psalm, zingt hij dat hij heeeel blij is met God!

Want God is goed en Hij h?lpt je altijd! Moet je eens luisteren, naar wat deze psalm ons laat zingen:

?De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.

2 Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water,

3 hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam.

4 Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar,

want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.

5 U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand,

u zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.

6 Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven,

ik keer terug in het huis van de HEER tot in lengte van dagen.?

Prachtig toch, hoe dat hier staat. God helpt je altijd. God is goed.

Ook al moet je door een donker dal gaan, je hoeft niet bang te zijn, want God zorgt wel voor je, zingt David hier.

Is dat niet geweldig?

[Dan staat iemand op en roept vanuit de kerk volgende vraag naar de dominee: ?Is David dan nooit bang geweest?

?De Heer is mijn herder?, dat klinkt wel erg mooi, maar niet alles is mooi en leuk in het leven, het is niet altijd koek en ei!?]

Fluiten in het donker

David was vaak heel bang. Hij was heel vaak op reis. En als hij dan op reis was, kon er van alles gebeuren.

Je had vroeger al heel veel rovers en dieven en boeven, en die gingen mensen die op reis waren, vaak overvallen en beroven!

Daar was David ook altijd heel bang voor.

Maar ja, wat moest hij doen! Hij moest wel op pad gaan! Anders kwam die nooit weer thuis. Dus: hij moest wel gaan.

En wat deed hij dan? Om dan toch rustig te blijven, ging hij dan toch maar weer zingen: De Heer is mijn Herder! Mij ontbreekt het aan niets.

Hij zal mij wel leiden, ook in een donker dal, als ik heel bang ben.? Zo zong David dan altijd!

Niet altijd luid en onwankelbaar zong hij zijn liederen, maar soms ook best onzeker en bibberend,

als een klein meisje verloren in het grote donkere bos. ? En het hielp, want hij w?rd er weer rustig van.

Want meestal was het dan ook zo, dat God ook werkelijk hielp! En Hij veilig op reis kan gaan!

Zo klopte het echt wel, wat er in Psalm 23 stond, hoor.

Ook klagen mag!

Alleen, soms ging het mis! Soms ging het ook echt wel eens echt mis. Dan werd hem gewoon n?et geholpen.

En dan vond David het niet leuk meer, om Psalm 23 nog een keer weer te zingen: De Heer is mijn Herder! Mij ontbreekt niets.?

Want dan had hij echt even het gevoel dat dit echt even niet klopte, dat er gewoon iets ontbrak!

Als hij dan ook een keer was overvallen door de dieven. Dan h?dden ze hem ook werkelijk uitgeroofd onderweg, of zo?

Daarom ging David nog meer liederen schrijven en in opdracht gegeven, bijvoorbeeld Psalm 142:

?Luid roep ik tot de HEER, luid smeek ik de HEER om hulp,

3 bij hem stort ik mijn hart uit, bij hem klaag ik mijn nood.

4 Ik ben ten einde raad, u kent de weg die ik moet volgen,

u weet dat op mijn pad een strik verborgen ligt.

5 Ik kijk ter zijde en zie niemand die om mij geeft,

nergens een toevlucht voor mij, niemand die hecht aan mijn leven.

6 Ik roep tot u, HEER:

?U bent mijn schuilplaats, al wat ik heb in het land van de levenden.?

7 Hoor mijn noodkreet, ik ben uitgeput en moe,

verlos mij van mijn vervolgers, zij zijn sterker dan ik.

8 Leid mij uit de beklemming, dat ik uw naam mag loven

in de kring van de rechtvaardigen: u hebt naar mij omgezien.?

Leuk toch, dat je ook tot God mag zeggen dat je echt in de problemen zit?!

En dat je je echt niet lekker voelt? Dat je God om alles mag vragen, als je om iets verlegen zit?!

Als ik jou was, zou ik dat ook altijd doen, als je je niet lekker voelt: gewoon alles tegen God zeggen! Of tegen God zingen!

Dan luistert Hij vast wel - en helpt je dan weer.

[Daarna roept iemand vanuit de kerk naar de dominee dat het dus goed is om tegen God te zeggen wat je wilt, of je nu blij bent of teleurgesteld??]

?Ja?, zegt de dominee dan, ?je hebt gelijk. Heb je een bijbel bij je. Lees er bijvoorbeeld maar eens Psalm 119 op na, nu hier in de kerk, daar staat ook van alles in!!?

[Velen die in de kerk zitten, schrikken zich natuurlijk een hoedje, want psalm 119 is de langste psalm in de bijbel, en dat kan nog wel even duren, als die in de kerkdienst zou worden voorgelezen? - Er ontstaat enige hilariteit!]

De dominee geeft aan: ??Ok?, ok?! Psalm 119 is de langste Psalm in de bijbel, misschien duurt het wat te lang om hem vanmorgen te lezen. Lees dan maar psalm 117, die psalm is misschien beter geschikt, dat is de kortste psalm in de bijbel. [Vervolgens wordt Psalm 117 voorgelezen:]

?Loof de HEER, alle volken, prijs hem, alle naties:

2 zijn liefde voor ons is overstelpend, eeuwig duurt de trouw van de HEER.

Halleluja!?

David zong heel veel liederen, korte en lange, vrolijke en droevige. Altijd weer zei hij: Ik wil zingen!? Hij is er zo'n beetje mee begonnen!

En later heeft ook het volk Israƫl veel gezongen, vooral als zij naar de tempel gingen, naar de kerk zeg maar.

En Jezus heeft vast ook vaak meegezongen. En ook wij! Laten ook wij dat maar zo veel mogelijk gewoon echt d?en!

Want zingen doet je goed. Zingen kweekt ruimte voor wat in je hart leeft. Dan krop je alles niet zo op, snap je!

Amen.

Kopieerrechten: © copyright Kerken.com, 2002 - 2010.
Niets uit deze uitgave mag gepubliceerd of vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster van Kerken.com en de bijdragende predikant. Voor vermenigvuldiging ter voorbereiding van, en openbaarmaking tijdens de zondagse eredienst is het wenselijk de predikant hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan met behulp van het hiervoor bestemde formulier 'preek gebruiken'. Ter voorbereiding van bijbelstudie(bijeenkomsten) is geen toestemming nodig.
 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter