Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 

Werkers van het elfde uur (Mattheüs 22: 1-3)
Preek afkomstig van Ds. M.H.T. Biewenga van de Nederlands Gereformeerde Kerk te Enschede.

       

Liturgie

Zingen: Ps 108:1,2
Votum
Groet
Zingen: Ps 72:1a/6b,7
Leefregel: De Tien Geboden
Zingen: Ps 147:7
Gebed
Schriftlezingen:
Matte?s 1:1-6
Matte?s 2:1-6
Matte?s 20:1-7
Matte?s 21:33-39
Matte?s 22:1-3
Zingen: Gez 166:1,4
Kinderen gr 1-2 BK, 3-6 naar voren.
Zingen: Kom, nu is de tijd: aanbid Hem (Opw 539)
Preek
Zingen: Gez 229:5
Gebed
Collecte
Zingen: Maak ons tot een stralend licht : 1,2,5 (Ev.Lb. 390 = Opw 346)
Zegen

Preek

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Eerst maar eens even over wie Matte?s nou eigenlijk w?s. U komt hem te?gen in hoofdstuk 9, vers 9 tot 13. De vorige keer vertelde ik over M?rcus, dat die z'n carri?re beg?nnen was als mislukte zendeling, ditmaal moet ik u vertellen dat Matte?s een landverrader was; ook al niet iemand dus waar je als aanstaande schoonouders blij mee bent als je dochter er mee thuis komt. Here God, kunt U nou niet eens wat fats??nlijk personeel aantrekken?? Mensen: komt voor mekaar: volgende keer: een d?kter. Maar ik kan er niks aan doen: vandaag zult u het moeten doen met een tollenaar; eentje die het geld ophaalde voor de bezetter.
Even serieus mensen: dat is zo heerlijk h?: dat de Here niet vraagt naar je verl?den. Doen wij vaak w?l. ?Ja, maar die man die heeft toen en toen -- ja, dat is wel een tijd gel?den, maar t?ch...? -- dat doet God dus niet. Mat?te?s is door de Here Jezus opgezocht -- ja, de leiders van de k?rk, die vonden het maar niks; en ze z??den het ook, tegen Z?n discipelen: Wat is dat nou zeg, die Meester van jullie: die eet met hartstikke foute mensen; daar klopt niks van?. En misschien dachten de discipelen zelf af en toe ook wel zoiets. Ja, want dat heb je toch wel eens, in de kerk; dat je denkt: ja, die kritiek, daar hebben ze misschien toch ook eigenlijk wel gelijk in.
Maar Jezus trekt zich daar niks van aan. Hij heeft ook Matt??s nodig in Zijn dienst.

En Matte?s, lieve mensen, die schrijft niet een kopie van Marcus. Ja, er zijn best wel st?kken in Matte?s, die komen waarschijnlijk bij Marcus vandaan -- he, Marcus was immers de eerste -- maar Matte?s doet meer dan nog een keer hetzelfde verhaal vertellen. Anders zou ik, na die vo?rige keer, de andere drie kunnen laten zitten; want dat hadden we dan al geh?d.
Nou, zo is het niet.
W?t is er dan speciaal aan Matte?s? Lieve mensen, dat is dat hij het evangelie opschrijft voor de J?den. Telkens weer merk je dat: Matte?s schrijft voor J??dse lezers. D?? wil hij bereiken, die wil hij brengen tot geloof in Jezus de Messias.

Daarom, lieve mensen, begint hij ook, in hoofdstuk 1, met dat geslachts?register; dat was misschien wel even slikken toen u dat in het leesrooster tegenkwam -- ?Moeten we nou al die namen lezen?? Nou, voor deze keer wel. Want Matte?s doet dat heel bewust. Het eerste wat hij vertelt, gelijk in het allereerste vers, dat is dat Jezus zoon is van David en zoon van Abraham. Jezus is niet Iemand die zomaar uit de l?cht komt vallen, maar Hij staat in die lange rij van de geschiedenis van Israël. Mensen, z??n jullie het? Hoe God door de geschiedenis h??nwerkt naar de laatste en de hoogste vervulling van Zijn beloften??

En dan vertelt Matte?s daarna over K?rst; en dan vertelt hij n?ks over de engelen en de herders, maar wil over de wijzen uit het Oosten, de ?ma?gi?rs?, zoals ze nu heten. Want als die in Jeruzalem komen, dan gebeurt er iets dat belangrijk is; j??st voor J??dse lezers. Wat gebeurt er? Nou, ze komen daar in Jeruzalem -- daar zijn ze dus helemaal verkeerd, maar goed, daar komen ze terecht -- en let op: dan gaat de bijbel open, en dan vinden ze in het O?de Testament dat de Messias in Betlehem geboren zal worden. En dat kl?pt helemaal; de wijzen vinden de Verlosser der wereld, precies zoals God het eeuwen tevoren al had gezegd.
En ook verder zie je dat t?lkens weer: Matte?s wijst alsmaar terug naar het Oude Testament; alsof hij wil zeggen: Mensen, kijk nou toch, lees het maar na in je bijbel, het staat er allemaal in. Z?? je het? Dit is zoals God het heeft bedoeld. D?ze Jezus is werkelijk de Beloofde, de Messias.
Dat is ?cht opvallend. Dat is anders dan bij de andere drie. Matte?s schrijft voor de J?den.

Maar lieve mensen, vergis je niet: daar zit ook een heel p?jnlijke kant aan. Want Jezus, de Messias, is niet alleen gekomen om J?den te red?den -- dan was er niks aan de hand geweest -- maar Hij kwam ook voor ?nderen, Hij kwam om de w?reld te redden, Hij kwam ook voor h??denen. En daar ligt de grote moeite, j??st voor de Joden, voor Gods ??gen volk.
En dat kom je ook telkens weer tegen in dit evangelie.
En nou moet u weten, broeders en zusters, dat Matte?s het evangelie opschrijft zo rond het jaar 70. En dat jaar 70, dat was een belangrijk, nee, dat was een afsch?welijk jaar in de geschiedenis van Israël. Want in dat jaar werd Jeruzalem ingenomen, geplunderd en verwoest. De tempel?schatten werden meegenomen naar Rome; dat was verschrikkelijk.
En van tien af gingen de wegen van Joden en christenen definitief uit elkaar. Al duidelijker gingen de Joden Nee zeggen tegen Jezus. En de echo daarvan kom je tegen in Matte?s.

En dan kijk ik nog even weer naar die gedeelten die ik net noemde:
? Eerst dat geslachtsregister, aan het begin. Ja, daar staan de toppers in uit Israëls geschiedenis -- Abraham, Isaak, Jakob, David, Salomo, alle?maal mensen waar je als Jood echt wel trots op kon wezen -- maar daar staan ook nog heel andere namen tussen. En dat is niet toev?llig, dat doet Matte?s heel bewust.
Vier namen zijn het, vier vrouwen: Tamar, Rachab, Ruth, en de vrouw van Uria, dat is Batseba. En dat zijn -- ja, het zijn vr??wen, zei ik, maar het zijn vooral h??dense vrouwen; het zijn geen J?den. Of misschien B?tseba w?l, maar haar man Uria zeker niet.
Dat is wat! Daar g? je, met je trotse gevoel. Kijk, ?ls daar dan per se na?men van vrouwen in hadden moeten staan, noem dan S?ra, en Reb?kka, en Rachel en Lea. ?Nee?, zegt Matte?s, ?d?? noem ik niet. Maar deze w?l, deze vier h??dense vrouwen?.
Israël: z?? je het? Verbeeld je maar niks. Ja, jullie zijn Gods volk, maar zie je hoe God ook h??denen inschakelt om Zijn grote doel te bereiken? En dat is ook niet pas nu dat Hij dat doet, maar zo heeft Hij het alt?jd al gedaan, ook lang gel?den al. Pas op, Israël, wees niet hoogmoedig, maar zie hoe de Here werkt in de geschiedenis.

? En dan die wijzen uit het Oosten. Ja, ze komen bij J?zus; maar wie zijn zij dan? Nou, w??r: dit zijn h??denen, dit zijn mensen die er tot nu toe helemaal b??ten stonden. Zij vinden Jezus. Terwijl het ??gen volk van God niet in beweging te krijgen is. Ja, ze kunnen het keurig nalezen in de bijbel, ze weten precies waar ze wezen moeten, maar ze d??n het niet, ze blijven zitten waar ze zitten, en ze geloven niet in Jezus de Mes?sias. Ze kennen hun b?jbel van voor naar achter, maar ze geloven n??t, ze buigen niet hun knieën, ze aanbidden niet. Dit laten ze over aan die h??dense wijzen.
En Matte?s waarschuwt, hij wil het ze zo graag laten zien: Mensen, k?jk nou toch: het st??t in je bijbel, zelfs die Schriftgeleerden w?sten het; maar ga dan ook op weg; blijf niet zitten waar je zit, maar ga naar J?zus toe; buig je knieën voor H?m!?

En zo, lieve broeders en zusters, zo heeft Matte?s het tegen J?den, jazeker, maar zo w??rschuwt hij de Joden ook heel nadrukkelijk. Want J??d of n??t-Jood, maar je moet wel geloven in deze Messias, in J?zus de Christus.
En zo zit er dus ook iets heel pijnlijks in het evangelie naar Matte?s.

? Hij pijnlijk dat wel niet is, dat ontdek je als je nog eens goed kijkt naar die drie gelijkenissen in hoofdstuk 20 tot 22.
Want, lieve mensen, wie zijn die werkers van het eerste uur?
Wie zijn die wijnbouwers, die pachters van de wijngaard?
Wie zijn de eerstgenodigden op de bruiloft?
Ziet u het? Snap je het?
Kijk, als je elk van die gelijkenissen l?s neemt, dan heb je dat niet zo in de gaten, maar als je ze achter elkaar leest, dan z?? je het: mensen, dit gaat over Israël. In elk van die gelijkenissen wordt geworsteld om het oude volk van God, dat op het punt staat om N?? te zeggen tegen de Heiland der wereld, tegen de Zoon van God.
Gods oude volk, Zijn oogappel, Zijn uitverkorene, dr??gt de verkeerde keus te maken, en ?f te haken.
Zij zijn degenen die de hele dag keihard gezwoegd hebben in de wijngaard van hun Heer. Terwijl die ?nderen, de h??denen, pas veel later gekomen waren.
Zij zijn ook degenen aan wie de Heer Zijn wijngaard had verpacht, maar die de knechten van hun Heer mishandelen, omdat ze zelf de vrucht willen houden, en die ten slotte zelfs de Z??n van hun Heer vermoorden.
?n zij zijn degenen die als ??rsten genodigd waren aan het feestmaal, het bruiloftsmaal dat de grote Koning aanricht voor al Zijn genodigden, Zijn ge?erde gasten; maar zij hadden het v??l te druk met hun ??gen zaken.

En wie zijn die ?nderen?
Wie zijn die werkers van het ?lfde uur?
Wie zijn de wijnbouwers aan wie de wijngaard wordt gegeven?
Wie zijn die gasten die zo van de straat de feestzaal in worden gehaald?
Dat zijn niet de J?den, dat is niet het eigen volk van God; maar dat zijn de ?nderen, de h??denen, de buitenkerkelijken, de mensen die er niks voor gedaan hebben en die er ook geen grein recht op hebben.

Lieve mensen, dit zijn harde dingen. Dit hakt erin. Dat zijn wij niet zo gewend. Wij zijn veel softer, veel lieviger. Maar hier staat eeuwig wel en wee op het spel. Hier gaat het om leven of dood. En dan zet Jezus de dingen op scherp.
Nee, niet - asjeblieft, denk dat nooit - omdat God mensen ?fschrijft; om?dat Jezus zegt: Wat kan het Mij schelen of ze nou wel of niet geloven?? Nee, dat is nou juist waar het om g??t: dat ze wil zullen geloven. Mat?te?s rammelt ze door elkaar, en hij zegt: Mensen, kijk nou toch waar je mee b?zig bent; en buig dan je knieën voor de Messias van Israël, Jezus Christus, de Verlosser! Want anders gaat het verk??rd; anders raak je alles kwijt?.
Mensen, wat gaat dit diep; wat is dit ook ontzaglijk m??ilijk. Het ?ngeloof van Israël, van Gods eigen volk. En wat is daar l?ter, in de loop van de geschiedenis, een hoop ellende uit voortgekomen. Jodenhaat, antisemi?tisme, vervolgingen: gruwelijke dingen. En daarvoor hebben mensen zich beroepen -- het is echt waar! -- op Matte?s; want daar staat het toch al? Dat de Joden niet willen geloven? Nou dan? Dan is het toch alleen maar terecht als wij ze daarvoor straffen?
Broeders en zusters, God worstelt om Zijn oude volk. Hij zet alles op alles om Israël te bereiken. Daarom schrijft Matte?s het evangelie op, om J?den te winnen voor Christus. God heeft er alles voor over, hem maar te zorgen dat er niemand verloren gaat.
Ik weet niet zeker of wij datzelfde verlangen hebben, diezelfde gedre?venheid. Of dat we het eigenlijk wel best vinden, als mensen niet geloven in Jezus Christus. Ach ja, ieder z'n smaak, nietwaar?

En dan kan ik niet anders dan eindigen met een waarschuwing. Want, ja: ook wij zijn werkers van het elfde uur, wij zijn de tweede generatie pach?ters, wij zijn de later genodigden. Maar pas op: het gaat ook om ?ns; dat wij de vruchten van de wijngaard zullen opbrengen; dat we in feestkleed zullen verschijnen op de bruiloft van de Koningszoon; en dat we willen leven van het genadeloon dat God geeft, aan u en jou en mij, maar ook aan laatkomers, die aankloppen aan de poort van de wijngaard, aan de poort misschien wel van onze kerk.
?Kom maar in Mijn wijngaard?, zegt de Heer, ?Je loon zal rechtvaardig zijn?.

Amen

Kopieerrechten: © copyright Kerken.com, 2002 - 2010.
Niets uit deze uitgave mag gepubliceerd of vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster van Kerken.com en de bijdragende predikant. Voor vermenigvuldiging ter voorbereiding van, en openbaarmaking tijdens de zondagse eredienst is het wenselijk dit even aan ons door te geven. Dit kan met behulp van het hiervoor bestemde formulier 'preek gebruiken'. Ter voorbereiding van bijbelstudie(bijeenkomsten) is geen toestemming nodig.
 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter