Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 

Ga met Mij mee (Johannes 1: 43)
Preek afkomstig van Ds. M.H.T. Biewenga van de Nederlands Gereformeerde Kerk te Enschede.

       

Liturgie

Zingen: Gez 432:1,2
Votum
Groet
Zingen: Heer, ik prijs uw grote naam (Opw 430)
Leefregel: Kolossenzen 3:1-4,12-17
Zingen: Ps 116:1,2,3
Gebed
Terugblik op Sonrise
Zingen: Lees je bijbel, bid elke dag (Ev.Lb. 459)
Schriftlezing: Johannes 1:19-20,35-43
Zingen: Ik bouw op U (Opw 124:1,2)
Filmpje: Van wie ben jij fan?
Tekst: Johannes 1:43b: Jezus zegt: ?Ga met Mij mee?.
Preek
Zingen: Voor uw liefde, Heer Jezus (Opw 60)
Gebed
Collecte
Zingen: Ps 68:7
Zegen

Preek

Gemeente van onze Here Jezus Christus,
gasten, broeders en zusters, jongens en meisjes,

?t Zal je maar gebeuren: loop je daar gewoon over straat, is er opeens iemand, een wildvreemde, die spreekt je aan, en die zegt tegen je: ?Ga met Mij mee?. ?Volg Mij?, stond er vroeger. Zie je het al voor je?
Dat kan natuurlijk helemaal niet. Want je was onderweg naar heel iets anders. Je ging naar je werk, je zou boodschappen doen, je ging naar opa en oma -- die mensen weten niet waar je blijft als je zo dadelijk niet bij ze aanbelt. ?Nee meneer, sorry, maar dat gaat niet; dat moet ik toch echt langer van tevoren plannen?.
Ja toch?
Weet je wat ik zo vr??md vind? Dat ze het gewoon d??n! Die mensen in de bijbel. Daar komt J?zus aan, ze zijn met hun gewone dingen bezig, Jezus zegt: ?Ga met Mij mee?-- en ze doen het. Zomaar, pats-pardoes. Ze zeggen niet: ?Laat me er eerst nog eens een nachtje over slapen?, ze vragen geen bedenktijd, maar ze gaan zomaar mee, achter Jezus aan. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is...
Mensen, dan m??t er wel iets heel bijzonders zijn met die Jezus.
Kijk, als nou eens een Lance Armstrong, of Michael Schumacher, of Ronal?do, of -- nou, vul zelf maar wat in -- als die dat tegen jou zou zeggen: ?Ga met mij mee?, ja, kijk, dan zou je daar natuurlijk wel even heel serieus over nadenken; want zo'n kans krijg je maar één keer.

Waar ben jij fan van? Van w?? ben je fan?
Nou, we hebben er een stel gehoord. He, je kunt fan zijn van een sporter -- Ronaldo bijvoorbeeld -- of van een pl??g -- er zitten hier vast heel wat Twente-fans -- je kunt ook fan zijn van iemand uit de film, of uit de mu?ziek -- de mensen van Idols, of begin van deze maand, die concerten van Live 8 - Bob Geldof, Bono -- dat is goed hoor. Ik bedoel de muz??k, maar ook waar ze het voor d?den: de honger de wereld uit --- nou, daar wil je best fan van zijn. Zulke mensen, daar kun je entousiast van worden.
Maar J?zus? Wat is er nou zo speciaal aan J?zus? W?t is dat dan? Waarom zou je meegaan met J?zus? Kijk, Ronaldo en al die anderen: okay, die kunnen hartstikke veel, die zijn gewoon g??d; en Bob Geldof en Bono, dat snap ik ook, maar waarom J?zus? Wat is er nou zo goed, zo speciaal aan J?zus?

Luister: het goeie van Jezus, dat is dat Hij er ook is als jij in de prut zit. Als je voor de tigste keer op je snufferd bent gegaan. Als er weer eens he?lemaal niks van klopte. Ja, dat gebeurt, h?? Want sms gaat het van een leien dakkie, maar soms ben je ook niet vooruit te branden. Ja toch?
En dan is J?zus er. Dan is Hij niet net even wat anders aan het doen, maar dan steekt Hij Z?n handen naar je uit, en dan zegt Hij: Kom maar, want Ik hou ook van je als het even niet zo flitsend gaat?.

Weet je, die mensen die ik net noemde -- nou, die sp?rters, dat valt nog wel een beetje mee, maar die van de film en de muziek: die krijg je alleen te zien als het goed met ze gaat. En v??rdat er een camera op ze gericht wordt hebben ze eerst een hele tijd voor de spiegel gestaan. Hebben ze ook speciale mensen voor, h?: om de voorgevel te versieren. Ja, want je moet er wel altijd goed opstaan natuurlijk. En hoe die gorgeous filmster?ren er is m?rgens uitzien, als ze zonder plamuur wakker worden, dat wil je ook helemaal niet w?ten.
En dat wil J?zus nou juist wil weten. Kijk, al die gew?ldige mensen, die gaan net iets te vaak alleen voor de b??tenkant, voor het mooie, voor het sterke, voor dat wat indruk maakt, waar je mee kunt aankomen in de wereld, waar mensen voor applaudisseren: ?Goed zeg!?

Jezus is anders. Die liep over deze wereld; God had hem gestuurd, Z?n ???gen Z??n; om naar mensen toe te gaan, om mensen ?p te zoeken. Nee, niet de mensen die flitsend overkomen voor de camera?s. Jezus gaat het liefst toe naar mensen die er in de ogen van de wereld niet zoveel van gemaakt hebben. Want die weten tenminste dat ze Hem nodig hebben. Kijk, als je gesl??gd bent, als je het helemaal gem??kt hebt, dan kun je zomaar denken dat je het alleen wel kunt, dat je Jezus en dat je God niet nodig hebt. ?Welnee, ik heb toch alles wat ik maar wil??
?Ga met Mij mee?? Zegt U dat nou ?cht? Maar waarom zou ik dat d??n dan? Wat heb ik daar dan aan? Waar heb ik U voor nodig? Nee hoor, zoek maar iemand anders die zo gek is om mee te gaan. Veel succes, maar ik begin er niet aan, ik ben veel te druk met m'n ??gen dingen.

Wie gaat er met Jezus mee? Ja, dan moet je wel ontdekt hebben dat Jezus niet zomaar Iemand is, maar dat Hij heel bijzonder is. Omdat Hij doet wat niemand anders doet: Hij zoekt mensen op, heel gewone men?sen, u en jou en mij; Hij zoekt mensen die zonder Hem gewoon stik-een?zaam zijn. En je mag naar Hem toegaan, met alle dingen van je leven; met je successen en met je blunders, met je overwinningen en met je neder?lagen, met de dingen die je trots aan iedereen vertelt, en met de dingen die niemand wat aangaan en waar niemand van mag weten. Bij J?zus kun je er mee terecht; bij H?m ben je helemaal veilig.
?Ga met Mij mee?, zegt Hij; Kom maar bij Mij?.

Er zijn best veel mensen eenzaam vandaag. Maar de ?rgste eenzaam?heid is nog niet als er geen mensen zijn die om je geven. Het ?rgste is als er geen God zou zijn die jou ziet zitten. Als er geen open hemel is, als er boven jouw leven geen God is die van je houdt. D?n ben je ?cht eenzaam. Dan is het h?peloos.
Vandaag kijkt God vanuit de hemel naar jou; en Hij zegt: ?Mens, hier ben Ik; Ik zie jou zitten; Ik heb liefde voor jou. Je heeft niet alleen te zijn. Kom maar bij Mij, ga maar met Mij mee?.
Nee, het is niet meer zoals t??n. Toen kwam Jezus zelf bij de mensen; ze konden Hem zomaar zien met hun gewone ogen en horen met hun gewone oren. Nou, dat kunnen wij vandaag niet meer. Nu heb je daar g??stelijke ogen en oren voor nodig.
Maar vandaag is Hij er, hier, in deze kerk. Vandaag roept Hij jou en mij: Kom maar, ga maar met Mij mee. Dan ben je nooit meer eenzaam?.

Ze zijn met Jezus meegegaan, die mensen waar we over lazen, die leerlingen, die discipelen van Jezus. En dan? Waar kom je dan in terecht? E?n groot feest? Elke dag nieuwe successen? Ja, zou wel m??i zijn, h?? Maar dat kan ik je niet beloven. Want het leven hier op aarde, ja, dat is sms hartstikke mooi, maar soms is het ook best wel m??ilijk. het Is niet altijd leuk; toch?
Weet je wat Jezus wil belooft? Dat Hij altijd bij je zal zijn, ook als het soms niet zo leuk is; ook als het misschien wel eens rot is. ?Ga met Mij mee?, zegt Jezus, ?dan ga Ik met jou mee. Altijd?.

En, mensen, dat heeft Hij laten z??n ook. Want Hij zei het niet alleen, Hij maakte het waar ook. Aan het eind van z'n leven hier op aarde, toen hebben ze Hem doodgemaakt. Je snapt er niks van. Iemand die zo goed was. Maar het gebeurde w?l. We hebben het gezongen, aan het begin van deze kerkdienst:
... U bent de weg gegaan
die mij redding bracht en leven.
U daalde neer van uw troon
om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis
droeg U mijn pijn;
van het kruis naar het graf.
Waar?m? Mensen, omdat dat nodig was voor ons.
O, Hij had best weg kunnen lopen, hoor. Maar dan hadden wij voor altijd in de rotzooi gezeten. Dan zouden we altijd eenzaam zijn. En dat wilde Hij niet. Hij hield z?veel van ons, dat Hij - als het echt nodig was - voor ons wilde sterven.
En dat was nodig, mensen. Dat was n?dig. Waar?m? Omdat het alleen zo weer goed kon komen tussen God en de mensen.
Ja, dat z?g ik nou zo, h?; alsof ik dat sn?p. Maar dat is eigenlijk niet waar. We hebben er een leven lang voor nodig: om er een klein beetje van te begrijpen: dat God z?veel van ons houdt. Weet je: daarom komen we ook telkens weer bij elkaar in de kerk: om d??rover te horen, om d??rvan te zingen: van dat God van ons houdt, en dat Hij ons nooit laat schieten, h?? moeilijk het misschien ooit ook wordt.

En daarvoor, mensen, d??rvoor liet Jezus Zich aan het eind van Z?n leven aan een kruis slaan. Ongelooflijk.
En de mensen er om heen, die snapten er niks van. ?Loser, loser?, riepen ze. Ja, dat doe je toch, als iemand zo afgaat. Want dat vonden ze wel een verschrikkelijke afgang: Die Jezus die naar mensen toeging, die mensen opzocht, en die zei: Kom maar bij Mij? --- en nou hing Hij daar aan een kruis! Nou zie je wat ervan terecht komt, van al die mooie woor?den van Hem!

H?, wacht eens even: wat zongen we nou aan het begin?
U daalde neer van uw troon
om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis
droeg U mijn pijn;
van het kruis naar het graf, ja, --- maar dan, wat komt er dan?
uit het graf weer opgestaan.
Ja, ze hebben Hem doodgemaakt, en ze hebben Hem begr?ven -- maar dat was niet het l??tste. Want Hij is uit het graf weer opgestaan. Hij leeft!
Jezus is niet Iemand van lang geleden. Hij is er vand??g, Hij is h??r, Hij wil bij ons zijn.

En vandaag zegt Hij het; net zoals tien tegen die leerlingen, zegt Hij nu tegen u en jou en mij: ?Ga maar met Mij mee. Dan ga Ik met jou mee, je leven lang. En dan komt het goed; want Ik zorg voor je, en Ik hou van je?.

Amen

Kopieerrechten: © copyright Kerken.com, 2002 - 2010.
Niets uit deze uitgave mag gepubliceerd of vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster van Kerken.com en de bijdragende predikant. Voor vermenigvuldiging ter voorbereiding van, en openbaarmaking tijdens de zondagse eredienst is het wenselijk dit even aan ons door te geven. Dit kan met behulp van het hiervoor bestemde formulier 'preek gebruiken'. Ter voorbereiding van bijbelstudie(bijeenkomsten) is geen toestemming nodig.
 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter