Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 

Over profeten als "poeten"oftewel: als het Woord je "overkomt" (Jeremia 1: 4-19)
Preek afkomstig van Ds. G. Naber van de Gereformeerde Kerk te Sliedrecht.

       

Liturgie

Welkom & Mededelingen
Intochtslied: Ps 68: 9 ?God is de bron?
Stilte
Votum & Groet (alternatief vormgegeven ivm. Kindernevendienstproject)
Gebed om schuldvergeving ? Vrijspraak
Wetslezing
Zingen na de wetslezing: Ev. Liedbundel 317 (1,2)
Gebed om de nabijheid Gods
Kinderen komen naar voren (praatje) en gaan naar de kindernevendienst
Bijbellezing I: Jeremia 1: 4-19 (lector: Wil van Ommen)
Bijbellezing II: 1 Korinti?rs 1: 26-31
Zingen: Gz. 451: 1 ?Alle roem is uitgesloten?
Preek
Antwoordlied: Gz. 47 (1,2,3) ?Jezus die langs het water liep?
Kinderen komen terug van de kindernevendienst (aandachtsmoment- praatje)
Toelichting op het liturgische bloemstuk
Gebed
Zingen als overgang naar hl. Avondmaal: Gz 358: 1,2,3,4 ?Genadig Heer, die al mijn zwakheid??
Viering hl. Avondmaal (zie bijlage), met: Gz 457: 3 ?Heilig, heilig, heilig?; ?Christus, heilig Godslam?; 2x 1x het woord ?Amen?
Collecte
Slotlied: Ps 145: 3 ?Genadig en barmhartig is de Heer?
Zegen, met gezongen? ?Amen?

Preek

Gemeente van onze Here Jezus Christus!

Vandaag is het de eerste zondag van de 40-dagentijd voor Pasen, de eerste zondag van de zogenaamde ?lijdenstijd? voor Pasen. In de komende weken staan we stil bij Jezus en de laatste fase van zijn publiekelijk optreden als Messias, dat dan later uitloopt op (eerst) zijn lijden en sterven en (dan) zijn opstanding. In de komende weken gaan wij een eindje met Jezus mee de diepte in, ons inleven in zijn beweegredenen en daden in de moeilijke tijd.

Daarbij gaan wij in de komende weken niet alleen stilstaan bij Jezus. Want om de missie van Jezus beter te begrijpen, is het goed ook bij andere personen in de Schrift aankloppen die ongeveer hetzelfde hebben meegemaakt. Ze kunnen ons een eindje op weg helpen om Jezus beter te verstaan.

Jeremia als voorloper van Jezus: mens met een missie in moeilijke tijden

Een van de andere personen, van de voorlopers van Jezus is Jeremia, de profeet uit het Oude Testament. Het leven van Jeremia komt in velerlei opzicht overeen met dat van Jezus. Ook hij heeft het niet makkelijk gehad, ook hij is uiteindelijk tijdens zijn missie bezweken. En toch is hij God trouw gebleven in al de tijd. Toch naar buiten getreden met zijn boodschap, met wat hij vond dat hij namens God tegen iedereen moest zeggen. Hij is God trouw gebleven, ook als het leven moeilijk werd, en God is hem trouw gebleven. Dat hebben Jeremia en Jezus gemeen. En misschien hebben ook wijzelf wel met hen veel gemeen, wie weet. Want iedereen van ons is toch op de een of andere manier op het spoor van God gezet. En ook van ons is het de bedoeling dat wij niet alleen thuis blijven zitten, maar met dat spoor van God voor de dag komen. En ook ons kan het overkomen, dat mensen ons belachelijk vinden. Toch is het dan goed b?zig te blijven met je roeping, die stem in je niet te verdringen en helemaal weg te stoppen.

Het is goed je altijd weer, elke dag weer bewust te zijn, wat je ? in naam van God ? tegen mensen moet zeggen. Daartoe ben je bestemd door God, en door God gemaakt en geschapen.

Iets zeggen over God

En vanmorgen, stel ik voor: gaan we het eens hebben over hoe die dingen dan gaan! Hoe gaat dat dan, dat je dan namens God iets moet zeggen tegen de mensen!? Op je werk of thuis of in de familiekring, iets zeggen over God of namens God, gewoon dat wat je vind dat gezegd moet worden?

Kleine opmerkingen in het voorbijgaan?

Over het algemeen zullen het maar kleine opmerkingen zijn, heel kleine opmerkingen, die je maakt in het voorbijgaan, terwijl je in je gewone leven gewoon naast mensen staat en mensen en samen met mensen iets onderneemt.

Het gebeurt maar heel zelden in Gods wereld zo, dat iemand dan zo groots als Jezus of Jeremia geroepen wordt, om bij wijze van spreken op een zeepkist te gaan staan, en het grote nieuws te brengen boven iedereen uit aan iedereen te geven, zeg maar! Die roep kan iemand weliswaar vandaag ook nog wel eens krijgen, maar de ervaring leert dat daar dan vaak ook van die wat zielige miskleunen bij zitten. Mensen die zo nodig het pad van het groots verkondigen op denken moeten te gaan, om toch nog iets van zin aan hun leven te geven dat zij verder niet goed met anderen kunnen delen en leven. Niet iedereen die Here, Here? zegt, is zomaar een profeet.

?terwijl je echt naast mensen gaat staan

Daar hoort wel even nog iets meer bij, bijvoorbeeld: dat je ? zoals God zelf ook ? , voordat je boven mensen uit iets gaat zeggen, ook eerst echt naast mensen hebt leren staan, weet wat mensen bezig houdt, weet waar mensen naar verlangen enz. Bij roeping hoort ook een bepaalde mate van professionaliteit, van weten wat je doet, weten waar je mee bezig bent, en altijd weer kritisch dubbel-checken, of het wel goed is dat je dingen zegt en hoe je de dingen zegt. Ik mis bij vele zelfbenoemde profeten en evangelisatiepredikers nogal eens de kritische houding naar zichzelf toe en het vermogen om echt met mensen mee te leven, van de mensen te houden waartegen ze iets zeggen.

Bij Jeremia en bij Jezus gaat dat allemaal heel anders.

Pas na 30 jaar voorbereiding begint Jezus op te treden als de Messias, hij doorloopt eerst nog de school van zijn ouders en van de priesters in de tempel en leert meedoen met de discussies die Schriftgeleerden in zijn dagen ook zonder hem al onderling fel aan het voeren zijn.

En bij Jeremia is het ook zo, dat hij midden uit het gewone leven komt en met dit gewone leven ook verb?nden blijft, ook tijdens zijn werk als profeet.

In de gewone dingen van alledag iets bijzonders ontwarren

De woorden die hij zegt, komen niet zomaar opeens plotsklaps uit de hemel vallen, maar dringen zich aan hem op, terwijl hij met heel dagelijkse dingen bezig is. Jeremia is als een soort dichter of profeet, die naar maar heel gewone dingen kijkt, en in d?e dingen dan iets bijzonders, iets opmerkelijks, een boodschap, ziet verschijnen!

Hij kijkt naar buiten en ziet een amandelboom, een tak van een amandelboom. Een tak van een amandelboom die in bloei staat, die in bloei kan staan ook in de w?nter, terwijl al de andere planten nog met hun winterslaap bezig zijn! ? En hij ziet in dit bijzondere feit, dat zo'n amandeltwijg al bloeit, terwijl iedereen nog ?slaapt?, een verwijzing naar God: die ook altijd wakker blijft, terwijl de rest van de wereld nog zit te slapen! ? Prachtig, om dit zo te zien en te interpreteren. Het is echt de manier van de dichters en po?ten, die ook dit soort betekenissen op deze manier overkomt.

Het Woord van God overkomt je!

In onze tekst van vanmorgen wordt zo mooi beschreven, hoe dat dan de eerste keer gaat. Er staat in vers 4: ?Het woord van de Heer kwam tot Jeremia?, letterlijk staat er: het woord van de Heer geschiedde, gebeurde aan Jeremia.? Jeremia komt in een ?woordgebeuren? te zitten, in een wereld vol taal die hem roept en die iets en hem ?proept, zoals bij een dichter of po?et. Het gaat hier om een heel fijngevoelig, secuur gebeuren. Je moet er gevoel voor hebben!

Het gaat hier niet om een heel gr?f gebeuren, waarin Jeremia als het ware opeens helemaal van zijn pot wordt gerukt, de klutst kwijt raakt. Ook onze Nieuwe Bijbelvertaling geeft het veel te plat weer: De Heer richtte zich tot Jeremia?! Alsof God zomaar met iemand praat. Nee, het W??rd van de Heer?, staat er, ?gebeurt?, ?geschiedt? aan Jeremia! En roept in hem allerlei beelden op, prikkelt zijn fantasie, spreekt tot de verbeelding! - Zoals het Woord van God dat hopelijk ook in ons leven heel vaak doet, dat het tot de verbeelding spreekt en ons inspireert!

Zich gewonnen geven aan de Roep!

En het is dan wel heel bijzonder, wat dan allemaal in Jeremia opkomt, als het woord van God aan hem geschiedt. [Er zit ook wat humor in]. Want het eerste wat dat in hem opkomt, als het woord van God hem zo overkomt, is: zijn bestemming: Jeremia is bedoeld om een profeet van alle volkeren te worden, een man met een missie. Hij is bedoeld om naar buiten te treden, niet om zich in zijn eigen leven op te sluiten. Zijn bestemming is, om naar buiten te treden, en mensen iets over God te zeggen. Dat is het wat Jeremia allereerst duidelijk wordt! ? Zoals het ook in ons mensen van vandaag, altijd weer het inzicht kan opkomen: ook wij zijn er niet voor gemaakt, om zo maar vrij in het leven te staan. Ook wij hebben dezelfde roeping in ons, de roeping om God en onze naaste te dienen. Het is een roep die wij mensen vaak laten liggen, negeren, wegstoppen, maar die roep zal altijd weer opnieuw opkomen en zijn zegje doen en zijn plaats opeisen, en ons niet met rust laten, voordat wij ons er aan gewonnen geven.

Het is best interessant, dat Jeremia op een andere plaats van zijn boek, dit gebeuren ook nog eens beschrijft, maar dan meer vanuit het perspectief van de liefde. In Jeremia 20, vers 7 zegt hij: ?Heer, u hebt mij verleid - en ik ben bezweken.? (Jer. 20: 7a). Heer, u hebt mij ?verleid?. De roep van God ook in ons leven is als de roep van je Geliefde! Je bent helemaal vrij om als mens wel of niet op die roep in te gaan. Maar die roep zal altijd weer in je opkomen, de roep van de liefde! En als je er niet aan beantwoordt, zul je toch altijd iets overhouden van het gevoel een prachtige kans gemist te hebben, de kans aan je leven invulling te geven vanuit die liefde.

Tegensputteren

Jeremia geeft zich aan die roep gewonnen, gelukkig.
Maar eerst sputtert hij nog even tegen.

Want als God dan in hem zegt: dat je mijn partner wordt en voor me naar buiten gaat treden als profeet, dat is een taak waarvoor ik je al had bestemd! Nog voordat je geboren was, nog voordat je de moederschoot verliet!.... ? dan zegt Jeremia, heel leuk, vervolgens iets in de trant terug van: ?ja, dat gevoel had ik al, Heer, want kijk toch eens hoe j?ng ik op dit moment nog ben, veel te jong!

God zegt tegen Jeremia: al als heel jong kind wilde ik je liefdevol roepen tot je ambt, en Jeremia zegt dan ? heel humoristisch ? tegen God: nou, dat kan kloppen, ik ben immers nog steeds een klein kind! Dat tegenstribbelt: ?nee, ik wil niet! Ik wil dit nog niet doen! Ik kan het woord nog niet eens voeren!?

Maar Jeremia weet ook wel, dat ? ook al heeft hij zelf het gevoel dat hij zijn woorden niet eens goed zeggen kan -, dat de woorden die hem van God uit overkomen, voor hem genoeg zullen zijn! Hij weet: God zal hem terzijde staan en hem redden als dat nodig is, en zijn mond aanraken en zeggen: ?Hiermee leg ik M?jn woorden in jouw mond.?

Het duurt altijd even voordat een mens zich gewonnen geeft aan zijn roeping en zijn taken. Het liefst willen we ons toch altijd weer gewoon terugtrekken op ons eigen privé leven, dat is het makkelijkst. Maar iets in ons roept ons altijd weer naar buiten, zorgt er voor dat wij dan toch doen waar we diep in ons hart ook wel van weten, dat wij het mo?ten doen! Het zal er dan toch een keer van moeten komen! - Ook al is de weg dan nog lang niet geplaveid! Ook al zal de weg, dat weet je vaak al van te voren, best moeilijk worden, en voel je je nog helemaal niet geschikt. Je weet dat uit eens het moment zal komen, dat je aan je bestemming zal moeten beantwoorden! Dan zul je later niet het nog ergere gevoel overhouden, dat je een verkeerd leven hebt geleid, een leven aan de roep van de liefde voorbij. En dat is ook niet uit te houden.

Eeuwen later schrift Paulus in zijn brief aan de Korintiërs (in hfst 1): ?Denk eens aan uw roeping, broeders en zusters. Onder u waren er niet veel die naar menselijke maatstaf wijs waren, niet veel die machtig waren, niet veel die van voorname afkomst waren. Maar wat in de ogen van de wereld dwaas was, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen. Wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitverkoren om wat iets is, teniet te doen.?

En zo lopen ook vandaag nog steeds mensen in onze wereld rond, niet wijs en niet machtig volgens de maatstaven van de wereld, die toch hun roepstem volgen, die in hen leeft als de liefde en bloeit als de amandelboom ook in de winter!

Luisteren naar het verfijnde, kleine dat je maar blijft overkomen en richting geeft

Aan ons is de taak, niet alleen de roepstem te volgen, die in ons is!

?n aan ons is de taak: ook te letten op al de kleine stemmen van de dichters en po?ten om ons heen, die ons ? dwars door al de geluiden van het openbare luidruchtige leven heen ? terugroepen naar het dienen van God en onze naaste.

Ook zo meteen, als wij met elkaar het heilig Avondmaal vieren, zal die stem weer op ons afkomen, de stille stem van een lichaam vol liefde dat zich, in de gebrokenheid van ons bestaan, voor ons ter beschikking staat en zich aan ons uitdeelt!

Laat de stille stem van dit lichaam vol liefde aan je gebeuren! Onderga die stem vooral, zo meteen, zou ik zeggen. Onderga die stille stem en dat lichaam, dat zich voor jou liet breken!

En ga dan niet langer vluchten voor de roep van je eigen bestemming in jezelf! Amen.

Kopieerrechten: © copyright Kerken.com, 2002 - 2010.
Niets uit deze uitgave mag gepubliceerd of vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster van Kerken.com en de bijdragende predikant. Voor vermenigvuldiging ter voorbereiding van, en openbaarmaking tijdens de zondagse eredienst is het wenselijk de predikant hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan met behulp van het hiervoor bestemde formulier 'preek gebruiken'. Ter voorbereiding van bijbelstudie(bijeenkomsten) is geen toestemming nodig.
 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter