Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 

Over het te voorschijn halen van mooie dingen in je leven (Mattheüs 13: 44-51)
Preek afkomstig van Ds. G. Naber van de Gereformeerde Kerk te Sliedrecht.

       

Liturgie

Welkom & Mededelingen
Intochtslied: Ps 107: 1,3,4 ?Gods goedheid houdt ons staande?
Stilte, votum & groet & Klein Gloria
Gebed
Leefregel
Zingen na de leefregel: Ev. Liedbundel 429 (1,2,3,4) ?Een rivier vol??
Gebed
Bijbellezing 1: Jesaja 60: 16b-22
Wij zingen: Gz 328: 2,3 ?Ons gevoel en ons verstand?
Bijbellezing 2: Matte?s 13: 44-52
Wij zingen: Gz 430: 1,3,4,5,6 ?Ik heb U lief?
Preek
Antwoordlied: Gz 26: 1,2,4 ?Daar is uit ?s werelds duistre wolken?
Gebed
Collecte
Slotlied: Ev. Liedbundel 357: 1,2,5 ?Vreugde, vreugde, louter?
Zegen, met gezongen ?Amen?

Preek

Gemeente van onze Here Jezus Christus!
Weet je wat ik nou zo boeiend vind aan de tekst die wij zo-even met elkaar hebben gelezen? Het boeiende van de tekst die wij zo-even gelezen hebben, is dit: dat hier het ?Koninkrijk van God?, dat wil zeggen: alles wat met God te maken heeft, beschreven wordt als één grote ontdekkingstocht in ons l?ven! Als trektocht in ons leven, waarin er van alles te ontd?kken valt.

Ontdekkingstocht

God laat ons mensen, midden in ons alledaagse leven, altijd weer van die verrukkelijke dingen meemaken, van die verrukkelijke dingen ontdekken, die de moeite waard zijn en die het leven mooi maken. Hij laat ons mensen dingen ontdekken en dingen meemaken, waar je dan achteraf van denkt: dat had ik voor geen goud willen missen! Dat was toch wel heel bijzonder! - God heeft zijn Koninkrijk, dat wil zeggen, de wereld waarin we leven en onze wereld van het geloof, zo in elkaar gezet, dat elke dag voor ons tot een grote ontdekkingstocht kan worden.

Ik vind dit zo boeiend, omdat het geloof en alles wat met God te maken heeft, ook nog wel eens anders beschreven wordt, namelijk helemaal niet als iets verrukkelijks dat je altijd weer mag ontdekken, maar eerder als een last die je opgelegd wordt. Je bent geboren in een christelijk gezin en dan ?moet? je opeens van alles: je moet bidden aan tafel, je moet mee naar de kerk, je moet naar catechisatie enz. Geloven wordt in onze wereld ook nog wel eens ervaren als iets lastigs, dat je liever kwijt dan rijk bent. - Maar in onze tekst wordt het geloof beschreven als d? perfecte aanvulling in je leven. Als de perfecte aanvulling, die aan je leven toevoegt wat er nog aan ontbrak. Die je leven afmaakt, in de positieve zin van het woord. Die je leven voleindigt.

In je leven mooi dingen te voorschijn halen

En dat is echt de bedoeling, is mijn stellige overtuiging. Dat is echt de bedoeling, dat het geloof voor ons echt iets wordt van een ?toegevoegde waarde?, en niet tot een zwaar blok aan ons been. Geloven moet tot iets sprankelends worden, tot een trektocht, een vindtocht van altijd weer iets nieuws en verrassends, het liefst elke dag. Zodat je zegt: Mensen, moet je eens kijken, wat ik vandaag weer gevonden heb. Is dat niet prachtig?!? Als het goed is kun je als mens in je leven en in je geloof (die twee zijn in Gods Koninkrijk ??n) van alles, heel veel mooie dingen ?te voorschijn halen?, zoals de tekst dat zo mooi noemt: ?te voorschijn halen?, om er intens van te genieten.

Drie aspecten van die ontdekkingstocht

Dit alles wordt dan bij ons in de tekst op drie manieren beschreven, drie manieren die ons mensen vandaag misschien wat zeggen: de verrukkelijke dingen die je dan in je leven als prachtige cadeau?s van God mag ontdekken, dat zijn dingen die soms ? ten eerste ? heel verrassend op je af kunnen komen (heel verrassend, je had er dan helemaal niet op gerekend).

Maar die dingen in je leven ontdekken, dat kan ook ? zegt onze tekst dan op de tweede plaats ? een kwestie zijn van zelf aan de slag gaan en dan iets gaan vinden. En ten slotte wil onze tekst zeggen, dat we ons geen illusies moeten maken: dat zoeken en dat vinden, dat kan soms best ook wel eens lastig zijn. Soms komen die verrukkelijke dingen van het geloof helemaal niet overw?ldigend op je af, maar in het kleine. En moet je alles wat je in je leven meemaakt, eerst heel secuur en nauwlettend uitzoeken en analyseren, om in al de troep die je niets zegt, dan ook nog het waardevolle daarin te ontdekken. ? Zo komt het geloof in ons leven tot bloei.

Laten we eens gaan kijken naar deze drie manieren van het ontdekken van het leuke van het geloof in je leven.

De schat in de akker: opeens is hij er en zet je leven totaal op z'n kop!

De eerste vergelijking die Jezus geeft, is het vinden van een schat in de akker! Het koninkrijk van God is als het plotseling vinden van een schat in de akker. Heel onvoorzien. Opeens, zo maar. Zonder dat je dat had verwacht en er ook verder rekening mee had gehouden, overk?mt je opeens: het vinden van een schat in de akker.

Dat kwam vroeger, ten tijde van Jezus, wel eens vaker voor, dat men een schat in de akker vond. Want vroeger had je nog geen echte bankgebouwen met girorekeningen en geld overmaken met de computer. Vroeger hadden veel mensen al hun geld gewoon ?thuis?. Maar dat was natuurlijk best link, dus gingen ze het geld dan vaak verstoppen, ergens in de grond, zodat niemand het kon vinden. En dan wilde het nog wel eens gebeuren, dat zo'n schat vergeten werd door iemand, of dat iemand die die schat had vergraven, was overleden, of ? in situaties van oorlog ? zijn land had moeten ontvluchten en nooit meer teruggekomen was. ? Ja, en dan kan het gebeuren dat iemand anders er dan vaak generaties later op stuit, op die schat en daar zijn voordeel mee kan doen en veel vreugde aan kan beleven.

En hoe blij een mens dan kan zijn, dat wordt hier in de tekst dan in maar heel weinig woorden pr?chtig verteld. Daarbij is aan de vinder dan ook niets menselijks vreemd. Hij heeft die sch?t gevonden, op land dat nog niet van hemzelf is. Maar in plaats van de eigenaar van de land dan op die schat attent te maken: hey, je hebt een schat op je land, mag ik een deel ervan omdat ik hem gevonden heb? Verbergt hij hem opnieuw en gaat hij dan eerst de akker kopen, zodat die helemaal van hemzelf is: de akker en de schat. ? Als je goed kijkt, kun je in de woorden nog de trilling vernemen, die deze man meemaakt, na het ontdekken van die schat. Dat is zo'n groot gebeuren, zo groot en kwetsbaar tegelijk, je moet er heel voorzichtig mee omgaan. Eerst de akker officieel kopen enz. Anders is de schat misschien toch nog niet van jou, en gaat iemand anders er mee vandoor. Zo is het leven wel.

Maar wat Jezus ons mensen wil verkondigen is dit: Gods koninkrijk, dat wil zeggen: ons leven van alledag met het geloof erbij, is ook zo: zo verrukkelijk. Dan kun je wel eens iets meemaken, dat je hele leven voorgoed veranderd, op zijn kop zet, leuker maakt, afmaakt, voleindigt.

Hoe dat er dan concreet uitziet: nou, dat kunnen ervaringen en gebeurtenissen in je leven zijn, die verrukkelijk waren toen je ze meemaakte, en waar je nu nog dankbaar voor bent, dat je ze hebt mee mogen maken.

In de bijbel wordt het ?tot geloof komen? wel eens zo beschreven, het ?tot geloof komen? zoals het Paulus bijvoorbeeld is overkomen: dat je dan eigenlijk de eerste keer in je leven hebt meegemaakt dat je helemaal baden mocht in een en al licht! Want dat is tot geloof komen: opeens baden in een en al licht!

Maar je kunt ook meer concrete, meer wereldse dingen noemen: maak van de schat die je hebt ontdekt de schat waar je op dit moment mee getrouwd bent, of (met de woorden van een televisie-programma op dit moment) de ?schatjes? die je op dit moment aan het opvoeden bent. Dat je ze hebt, is alles behalve vanzelfsprekend. Ze kwamen ooit eens opeens op je weg! En jij, je koos er voor, om daar dan echt alles voor aan de kant te zetten en er alles voor over te hebben en intens van te genieten, dat je dit allemaal hebt ontvangen. ? De meest verrukkelijke dingen, die je in je leven overkomen, zijn je alles behalve vanzelfsprekend overkomen, en dat wil zeggen: ze zijn je van God overkomen! Ze zijn een cadeau voor jou van God, midden in de wereld van zijn Koninkrijk. ? Wees er blij mee en geniet er van, elke dag die je nog hebt.

Maar ? en dan gaan we even wat verder in onze tekst van vanmorgen ?, het is dan wel zo alsof Jezus dan bij dit alles er ook nog wat aantoevoegen wil, namelijk dit (we zeiden het in het begin al) dat het verrukkelijke van het leven en het verrukkelijke van het geloof niet altijd zo op mensen afkomt, dat hij als vanzelf van een zalig moment naar een ander zalig moment wordt gebracht.

Een advies van Jezus: ga bewust op zoek naar het prachtige dat nu nog verborgen is!

Bij dit alles gaat het wel om een ?verborgen? werkelijkheid. Om een schat in de ?kker! En jezelf, jij moet er ook wat aan doen, dat je hem gaat vinden. Dat maakt Jezus in het tweede voorbeeld duidelijk: over de koopman die op zoek was naar ?mooie parels?! ? Je moet, als het even kan, ook zelf proberen al de cadeau?s die God je in je leven geeft, ook te zoeken, op te zoeken, in de omstandigheden waarin je verkeerd.

Nog duidelijker wordt het gemaakt in het derde voorbeeld dat Jezus noemt: over de vissers die hun sleepnet uitwerpen en dan van allerlei dingen in hun leven gaan ?vangen?! Als je al de dingen hebben gevangen, is het nog lang niet zo dat ze dan meteen klaar zijn. Bij die vangst zal een mens, evenals in zijn eigen leven, ook heel veel slechte dingen, onbruikbare, vervelende dingen tegenkomen. Soms kun je ook in je eigen leven zoveel slechte, onbruikbare, lastige dingen tegenkomen, dat je ? als je nog iets moois in je leven wilt zien en meemaken ? er echt eerst eens even voor moet gaan zitten, en de dingen moet ?uitsorteren?: de slechte dingen weggooien, en de kleine goede dingen leren ontdekken, leren zien en waarderen en bewaren. Zo lastig kan het leven soms zijn.

Maar het belangrijkste is dat je zelf niet passief en ingedut thuis blijft zitten waar je zit. Maar dat je het leven intrekt, de natuur in, het samenzijn met mensen intrekt, en ook de kerk niet laat liggen! En op zoek blijft gaan, en elke dag weer opnieuw benieuwd bent naar wat de nieuwe dag je weer brengen zal aan goeds. ? Het glas is voor je gevoel vaak al half leeg, maar het is dan vaak ook nog gewoon half v?l. Leer zien en ontdekken wat je dan allemaal nog wil hebt aan goed. En wees dan ook dankbaar voor wat je dan nog wil hebt, ook al heb je ? vind je ? ook nog zo heel veel dingen niet!

Het gaat hier om een soort ?oerverlangen?

Gelukkig hoeven we deze oproep niet oneindig vaak en lang herhalen, doordrammend.
Want gelukkig is het zo, dat God ook dit verlangen, dit verlangen naar dit bijzondere, dit verlangen naar de schat, de parel en de goede vangst, bij een ieder van ons in ons h?rt heeft gelegd. Een mens is geen mens meer, als hij niet meer blijft uitzien naar dit alles. Althans, zo zeggen ze het vooral in onze zusterkerk, de Rooms-Katholieke kerk.

Bij ons Protestanten worden wij mensen nogal eens beschreven als zondig, slecht, gebroken, tot niets goeds in staat meer, sinds de zondeval. In de Rooms-Katholieke Kerk beamen ze dit ook wel, maar dan zeggen ze er toch bij: toch is het zo dat in elk mens iets van de kiem van het verlangen naar het goede overblijft. Elk mens, hoe slecht en verdorven en zwaarmoedig die ook is, blijft toch in zich houden: het verlangen naar meer in het leven, het verlangen naar het Verhevene, naar het Schone, het Ware, het Oneindige, het verlangen naar Liefde ook, naar alles wat Heilig is en Goed. ? En hoe gebroken een mens ook is, en hoe moeizaam hij het ook alleen nog kan uiten dat hij naar al deze dingen verlangt, toch blijft het in een mens leven, dit soort verlangen: naar dat ene moment, dat je zoveel verrukkelijks meemaakt, dat je ? zoals de zakenman in onze tekst ? ?alles wat je hebt? wel zou willen verkopen om dit dan te kunnen kopen.

De bijbel als leeswijzer van verrukkelijke nieuwe en oude dingen

Zo, zegt dan onze tekst, staan wij mensen in het leven. Als mensen die in ons leven van alles meemaken. En de tekst heeft het dan tot slot ook nog over de Schriftgeleerden, over de mensen die de bijbel goed kennen. Ook bij hen is het zo, dat ze, nu dan met behulp van de bijbel, met de bijbel als leeswijzer, ook: het leven lezen! En ze halen er ?nieuwe en oude dingen? ter voorschijn, staat er. Nieuwe dingen, die het eerst opvallen, omdat ze nieuw en zo anders zijn. Nieuwe dingen waarvan je zegt: moet je toch eens kijken, hoe prachtig dat is! Dat heeft eigenlijk nog niemand ooit zo gezien of meegemaakt. ? Maar ook de oude dingen kunnen vaak weer eens opnieuw glans krijgen, als je dan nog een tweede keer weer gaat kijken hoe mooi ze zijn, en je ze misschien dan ook eerst weer eens nog wat gaat oppoetsen. De traditie waar je in staat, de kerk, de waarden en normen. Ze zijn vreselijk stoffig voor een mens, als ze de mens worden opgelegd als een last en een juk. Maar ze zijn boeiend en inspirerend en leuk, als ze iets bieden te bieden hebben, iets van de glans waar ook een modern mens van vandaag naar verlangt en mee verder kan, waar een mens in het algemeen gewoon echt naar verlangt.

Onze tekst van vanmorgen is vooral een oproep van Jezus aan ons, het leven dat wij op dit moment leiden, eens weer opnieuw en weer eens goed te bekijken, of er nog meer van die onverwachte cadeau?s in voorkomen, grote en kleine, die God daarin voor ons heeft verborgen. ? Laten we elkaar oproepen, altijd op zoek te blijven naar de wat God elke dag zomaar uit genade, dagelijks voor ons over heeft.

De tegenspeler vlak voor het eind: het vervelende, knechtende, onderdrukkende

Ergens midden in onze tekst slaat Jezus dan trouwens ook nog wat zwaardere taal aan. Namelijk dat aan het einde der tijden de engelen ons mensen zullen scheiden, de rechtvaardigen van de kwaadwilligen, en de laatsten zullen, staat er, worden verbrand in het vuur.

Al zo vaak is onze tekst van vanmorgen uitgelegd vooral vanuit deze dreigende kant, donker en bang makend uitgelegd, zo van: ?Pas op dat je er wel komt.? En: De meesten gaan eraan, hoor, want het zijn maar heel weinigen die de schat in de akker zullen vinden, en het zijn maar weinigen die de kostbare parel ook zullen vinden en kunnen kopen!?

Maar Jezus verkondigt het oordeel aan het einde der tijden hier in onze tekst niet op een manier die ons bang moet maken. Want wat Hij alleen wil zeggen, is dit: de wereld (dwz. jouw leven) zit vol van prachtige cadeau?s speciaal voor jou, die van God komen, omdat hij van je houdt. Het zijn cadeau, die je leven voleindigen, die het leven tot iets leuks maken, tot een en al vreugde. En natuurlijk is er dan ook nog: het kwaad. Natuurlijk zijn er dan ook nog de kwaadwilligen, de boosdoeners. En misschien voel je je zelf al wel af en toe eentje. Maar jou heeft God toch al lang aangeraakt met zijn licht! Jou overstelpt Hij toch al lang met zijn gaven! Hij is je al lang genadig gezind, en ontdek je dat niet in het groot, dan misschien nog wel eens in het klein.

Aan het einde der tijden, zal er geen kwaad meer zijn. En niets meer dat je leven vervelend maakt. Dat je knecht en onderdrukt. Er zullen engelen ? evenals jij het dan al talloze keren zult hebben gedaan met jouw eigen kleine visvangsten in het leven? Er zullen engelen de grote visvangst houden - en daarbij het slechte wegdoen. Ze zullen het slechte in de vuuroven gooien, staat er. Dat kan de hel zijn, ik zou het niet weten. Maar het kan ook het vuur van God zijn, zijn heilige Geest, die iedereen op het laatst toch nog herschept.

Het uiteindelijke: een en al licht (schatten, parels, goede vis?)

Huub Oosterhuis zou zeggen: alles zal voorbijgaan, alles zal ?zwichten en verwaaien? wat op deze Geest en zijn licht ?niet is geijkt?. Jammerend en knarsetandend zal het kwaad moeten ooit eens stoppen, als het zich dan niet bekeerd. ? Maar wij? Wij hoeven niet te twijfelen dat God van ons houdt en ons zal omvormen door zijn genadegaven, tot mensen die passen bij zijn Licht!

Laten we in ons leven dan ook de rotte appels gewoon maar liggen, en onze aandacht richten op de goede, en daarvan blijven genieten, als gaven van God.

Amen

Kopieerrechten: © copyright Kerken.com, 2002 - 2010.
Niets uit deze uitgave mag gepubliceerd of vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster van Kerken.com en de bijdragende predikant. Voor vermenigvuldiging ter voorbereiding van, en openbaarmaking tijdens de zondagse eredienst is het wenselijk de predikant hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan met behulp van het hiervoor bestemde formulier 'preek gebruiken'. Ter voorbereiding van bijbelstudie(bijeenkomsten) is geen toestemming nodig.
 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter