Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 

Over de vloek van teveel hebben (biddagdienst) (Job 28)
Preek afkomstig van Ds. G. Naber van de Gereformeerde Kerk te Sliedrecht.

       

Liturgie

Welkom & Mededelingen
Intochtslied: Ps 72: 7 ?Laat ons de grote naam bezingen?
Stilte, Votum, Groet (geen ?Klein Gloria? ivm. de lijdenstijd voor Pasen)
Gebed om verlichting met de hl. Geest
1e Bijbellezing: Job 28
We zingen: Gz 480: 1,2,4,5 ?Gij hebt, o Vader van het leven?
2e Bijbellezing: Romeinen 11: 33-36
We zingen: Ps 67: 1 ?God zij ons gunstig en genadig?
Preek
Antwoordlied: Ev. Liedbundel 167 (1,2,3,4,5) ?Wees mijn vooruitzicht?
Geloofsbelijdenis
Na de geloofsbelijdenis: Gz 444: 1,3 ?Grote God, wij loven U?
Gebed
Telkens na de woorden ?zo bidden wij? zingen wij: Ev. Liedbundel 319b: ?Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.?
Collecte
Slotlied: Gz 95: 3: ?Hem nu die in ons werkt en ons geleidt?
Zegen, gevolgd door een gezongen ?Amen?.

Preek

Gemeente van onze Here Jezus Christus!
Wij willen vanavond God vragen om gewas en om arbeid. Wij willen vanavond God vragen of Hij ons ook dit jaar weer wil overstelpen met zijn materi?le zegen. Zodat wij ook in dit nieuwe seizoen voldoende te eten hebben en genoeg werk om aan inkomen te komen.

Want het hebben van werk en het hebben van inkomen is alles behalve vanzelfsprekend, ook al kijken we daar vaak tegenaan alsof het allemaal zeer vanzelfsprekend ?s: het is allesbehalve vanzelfsprekend. Het had er in de afgelopen jaren ook allemaal evengoed n?et kunnen zijn, of niet in voldoende mate! Kijk maar naar de situatie waarin meer dan de helft?, waarin het overgrote deel van de wereldbevolking moet leven, kijk maar naar de mensen in de 3e wereld bijvoorbeeld. Het is allesbehalve vanzelfsprekend dat wij ?genoeg? van alles hebben, meer dan genoeg. ? En daarom zijn wij hier vanavond. Om ons daarbij te bepalen en om God weer te vragen ons trouw te blijven en genadig en goedgunstig met ons om te gaan.

We hebben tev??l van het goede!

Maar als wij het hebben over gewas en over arbeid, dan moet je het op een biddag als deze niet alleen hebben over het: ?genoeg?, en over de bange vraag: of er van alles wel weer ?genoeg? zal zijn! ? Je moet het ook nog over iets anders hebben. Iemand zei het eens zo: wij bevinden ons op dit moment met elkaar in een situatie, in de luxe situatie, dat er van alles eigenlijk op dit moment ook vaak tev??l is! Er is van alles wat we hebben (n?dig hebben), best veel voorhanden, je zou misschien zelfs moeten zeggen: te veel.

En als je te w?inig van alles hebt, gaat je dat niet in de koude kleren zitten en kom je in de problemen.. Maar als je van allerlei dingen te v??l hebt, zoals wij, kom je ook in de problemen! Want ook dat gaat je niet in de koude kleren zitten: ook daar moet je mee leren omgaan, goed mee leren omgaan ? met de situatie dat er gewoon tev??l is. ? Dat vraagt (kort gezegd) om veel W?jsheid!

We moeten leren omgaan met het hebben van tev??l.

Kinderen die niet meer gewend zijn, dat ze iets ook wel eens gewoon: n?et krijgen?, leren niet meer te accepteren, dat je in je leven gewoon niet altijd alles kunt krijgen. En dat dat ook wel eens goed is, om niet van alles te willen hebben. ? Onder vele jongvolwassenen is de schuldenproblematiek nog nooit zo groot geweest. Ze mogen blijkbaar ook al leningen afsluiten en geven dan het geld heel makkelijk, te makkelijk uit aan allerlei spullen, die dan wel even in de mode zijn en voor aanzien in de vriendenkring zorgen?, maar die verder niet veel waard zijn. ? Mensen worden lichamelijk ziek, omdat ze te v??l binnen krijgen. Of ze worden psychisch ziek, omdat ze in de stres raken van hun vrijetijdsbesteding: het alsmaar van alles erbij moeten doen: aan sport, aan vakanties, aan luxe huizen inrichten enz. ? en daarvoor moeten werken. ? Armoede kan een mens het moeilijk maken, maar rijkdom ook. En dan is gewoon de vraag: hoe kun je nou met dit alles wat gez?nder omgaan! Wat is een goede manier van omgaan met je materiele rijkdom! Wat is Wijsheid in deze??

Vandaar dat wij vanavond eens stilstaan bij een gedeelte uit het boek Job. We kennen Job vooral als diegene die zoveel onschuldig moet gaan lijden in zijn leven, en die daar dan zo fantastisch mee blijft omgaan. Maar hier in onze tekst leren we eens ook een andere Job kennen, een Job de filosoof, die tegen het leven aankijkt, zoals het zich aan hem voordoet.

Job zegt in hfdst 28: We zijn aan het schatgraven tot we verloren in de diepte hangen.
En Job constateert dan, dat wij mensen zo op aarde allemaal op de een of andere manier aan het ?ploeteren? zijn! Aan het ploeteren zijn, alsmaar bezig zijn? En wat dat ploeteren betreft, lijkt het er wel op, alsof wij ons met dit ploeteren maar één doel voor ogen stellen: namelijk: het vinden van de ware schat in de akker! Ons ploeteren, dat is vooral sch?tgraven! ? Dit lijkt ons mensen wel wat: werken en arbeiden, tot we ?binnen? zijn, financieel binnen!

Job beschrijft dan zo mooi, hoe wij mensen dat aan het doen zijn, dat ploeterend graven naar een waardevolle schat. We lijken wel op een mol. We hakken tunnels in tunnels uit, hakken schachten in de diepe aarde. We dringen door tot het binnenste van onze aarde. En komen in diepte waar nog n??it iemand geweest is. Ook de meest brutale roofvogels of trotse leeuwen wagen zich daar n?et aan. De mens gaat door, op eigen risico, tot (staat er dan zo mooi in vers 4b)? tot hij echt niet verder kan, tot hij ?verloren in de diepte hangt?.

En dit ?verloren in de diepte hangen?, dat mag je best wel symbolisch zien. Want terwijl de mens daar zich door de aarde heen ploetert, op zoek naar de ene grote schat, komt hij van allerlei waardevolle spullen tegen: ijzer, dat uit aarde gesmolten wordt, en koper, dat uit erts gesmolten wordt. Hij komt er de stenen van safier tegen, echte edelstenen, en het stof van gouden korrels. Hij ontdekt tal van kostbaarheden! En kan ze zich te eigen maken! ? M???r? vraagt Job zich dan op een bepaald moment af: meer ? als je ?l deze mooie dingen dan h?bt ? waar vind je dan (ook) de w?jsheid om met alle dingen om te gaan?!!

Dat vraagt Job zich dan af, bijvoorbeeld in vers 11: De mens brengt (van alles) aan het licht wat diep verborgen is (wat de natuur en de meest knappe dieren met rust laten!). H??l veel. Maar de wijsheid ? waar moet je haar (dan) zoeken? En het inzicht ? waar is dat te vinden?? (vers 12). En die vraag herhaalt hij dan nog een keer in vers 20: ?Van waar komt dan toch: de wijsheid? En het inzicht, waar is dat te vinden??

Wat is wijsheid, waar is ze te vinden?

Wijsheid, inzicht ? de waarden en de normen, zou je ook wel mogen zeggen! Onze landelijke Protestantse Kerk, die het fijn vindt dat wij deze dienst hier vanavond houden?, beveelt ons in een brief aan, het eens (inderdaad) te hebben niet alleen over de rijkdom alleen, maar ook over de ?omgang met al die rijkdom?, over onze waarden en normen daarbij.

In onze samenleving klinkt al een tijdlang de roep om meer waarden en normen, om meer wijsheid in je handelen. Maar het gesprek wat de beste waarden en de beste normen zijn, waarbij wij leven en werken kunnen, komt maar moeilijk op gang. Alleen heel af en toe merk je daar gelukkig nog iets van. Ze is in het bedrijfsleven gelukkig de tendens te bespeuren, dat het daar niet alleen maar nog om de centen gaat en om het uitputten van de bronnen?, maar naast deze economische waarden ook om de ecologische waarden en om de sociale waarden, dus om het milieu en om een medemenselijk omgaan met elkaar. ? Hier, op dit punt zijn er dus al vele heel positieve ontwikkelingen te bespeuren. Het gaat niet alleen maar meer om het delven van al de schatten die op de aardbodem ons aangeboden worden, maar ook om een eerlijke en vertrouwde omgang daarmee! ? Dat is precies de vraag, die Job ook stelt in onze tekst vanavond: ongekend gedurfd en ongegeneerd buiten wij de aarde u?t en komen daar werkelijk van alles tegen aan goeds. Maar de wijsheid om daar goed en vertrouwd mee om te gaan, verantwoord voor iedereen, waar is die te vinden! Ook die hebben we nodig! Ook die moet ons gegeven worden.

Wijsheid is veel waard!

Job gaat daarbij in onze tekst vrij ver. Hij stelt: deze wijsheid, waar wij naar op zoek moeten gaan, die is veel belangrijker, veel kostbaarder ook, dan al de materi?le rijkdom die je vanuit de aarde opdelft, tezamen. ?Kostbaarder is de wijsheid, dan het goud van Ofir?, kostbaarder dan de duurste onyx en saffier. Ze wordt niet ge?venaard door goud of glas, niet verworven voor schalen van het fijnste goud? Een bundel wijsheid is meer waard dan p?rels.? Zo gaat Job bij ons in de tekst door! ? Waarom is ze waardevoller? Zou je dan kunnen vragen? Job zou dan denk ik het volgende antwoorden: ze is zo waardevol, ook zo waardevol, omdat wij met onze wereld er ??ngaan, als wij deze wijsheid niet gaan vinden met elkaar!

Want wat heb je aan al de materiele rijkdom, als je er niet mee om kunt gaan, samen? Wat heb je aan een samenleving vol met verwende kinderen en ook in hun rijkdom nog ontevreden volwassenen?

Niemand heeft haar in petto!

Job raadt ons dus aan, dat wij ons echt op zoek moeten maken, naar de wijsheid! Alleen, is dan nog even weer het probleem: waar zij te vinden is! Waar vind je nou gauw even de wijsheid, of moderner gezegd, de waarden en normen, die de boel bij elkaar houden? ? Job zelf is wat dat zeer bescheiden, hij zegt: dat is wel lastig hoor, om haar te pakken te krijgen, want: er is eigenlijk niemand in onze wereld: die haar volkomen in petto heeft! Die haar volkomen kent en die ze ons zou kunnen aanleren!! Geen enkele instantie!

Dat, ook dat, past best goed weer bij onze moderne leefwereld van vandaag. Waar ? ik denk dat ik dat zo wel mag zeggen ? ook eigenlijk niemand meer zo goed weet, welke richting we met elkaar opmoeten. Er zijn, zoals bij Job, van die v?gels in de hemel, van die idealisten, die met hun idealen telkens weer de hemelen gaan bestormen. Maar ook zij moeten, als ze eerlijk zijn, de wijsheid nog niet gezien. Of er zijn, zoals Job dat zegt in vers 28, de dood en de afgrond. Er zijn van die harde mensen, die desnoods met harde geweld de boel bij elkaar willen houden. Maar ook z?j weten niet, wat wijsheid is. ?Onze oren kennen haar slechts bij geruchte.? ? Niemand van ons heeft de wijsheid nog gevonden, ook al denkt hij ze in pacht te hebben. Dat is het probleem. ? Zoals ook eens Freek de Jonge zei over de tijd waarin we momenteel in leven: vroeger, in de 70er jaren, dachten we te weten, hoe de wereld helemaal in elkaar zit, en wilden we haar veranderen, ten goede. Maar wij hebben haar alleen geschonden. Want wijs, wij waren niet wijs genoeg om haar recht te doen. ? En nu zitten we wat verlegen naast elkaar, al onze groepen in onze samenleving. En iedereen snakt naar wijsheid, ook naar praktische wijsheid in vorm van waarden en normen, maar niemand kan er invulling aan geven!

Minimumoptie

Job blijft in de tekst hierbij staan. Maar tot slot komt hij bij ons in de tekst, in het laatste vers, ook nog met een minimumoptie op te proppen. Met een wijsheid op de proppen, die hij zelf het grootst en het best vindt. En die wijsheid bestaat uit twee delen, ze zegt:

?Ontzag voor de Heer ? dat is wijsheid.? ? Ontzag voor de Heer.
En dan:
?Het kwaad mijden ? dat is inzicht.? ? Het kwaad mijden.

Heb respect voor God de Heer. En probeer het kwaad te mijden. Verder is het op dit moment moeilijk komen met ons inzicht en met onze wijsheid. Maar d?t, dat kunnen we in ieder geval wil zeggen!

Ontzag voor de Heer: je hebt alles alleen maar te leen, ga er respectvol mee om!!

Ontzag voor de Heer, dat wil zeggen: ontzag voor alles wat hij gemaakt heeft. Onze wereld is niet jou eigendom. Is niet eigendom van jouw alleen. Maar eigendom van God de Heer. En alles wat je dan hier in de wereld wilt en kunt en gaat doen, dat m?g je ook doen, gerust. Maar doe het dan zo, alsof je het van God te l??n hebt. Ga het niet kapotmaken en ga het niet uitzuigen en dan wegwerpen, verbruiken. Maar ga er altijd zo om dat je het weer in perfecte staat ook aan God terug kunt geven: de natuur, en de mensen waarmee je werkt, waar jij de baas van bent. Ga er goed en respectvol mee om! Ga met de wereld op een verantwoordde manier om! En ga op zoek? Ga bij jezelf en vooral ook bij God te rade, wat dat verantwoordde in jouw concreet geval dan wel betekenen mag. Ga ook te rade bij Jezus Christus, de leidsman en voleinder van je geloof! Hij is de mens, geschapen naar Gods beeld. Hij is en Hij verkondigde zoals alles bedoeld is.

Heb dus ontzag voor de Heer, staat er. En er staat dan nog bij ons in de tekst: ?mijd het kwaad?. - Dit spreekt denk ik wel van zelf! Als je je gevoelens van frustratie en woede en jaloezie, al deze gevoelens die bij mensen veel opkomen midden in al onze materiele rijkdom? Als je je gevoelens alleen maar de vrije loop laat, gaat de duivel er mee spelen. Dan steekt het kwaad de kop op. Dat moet niet zo zijn. - Heb dus ontzag voor de Heer en mijd het kwaad.

We houden vanavond hier in de kerk een biddag voor gewas en arbeid. En het goed dat wij dat doen. Want onze materiele rijkdom is alles behalve vanzelfsprekend. Het is goed om er om te vragen en er om te bidden. Als we dan dus ook om wijsheid gaan vragen, om met dit alles op een goede manier om te gaan. Anders gaat het mis.

Er was een iemand, die opperde dat wij de Here God op een dag als deze eens hier in West-Europa eigenlijk beter zouden kunnen vragen, eens een jaarlang te st?ppen met al zijn materiele zegeningen die Hij ons toe laat komen. Want ze zijn er gewoon te v??l, die zegeningen. Zoveel dat wij er haast aan bezwijken. Laat God ons dan toch gewoon eens een jaar met rust laten, opperde hij. Zodat wij weer eens beter leren waarderen wat we allemaal hebben, en weer leren ervaren wat we missen, als we iets missen moeten.

Daar zit wat in. Maar ik vind het wel erg ver gaan. Het gaat te ver. Want het zijn dan vast niet degenen die je zo op deze manier eens zou willen opvoeden, die dan ook w?rden opgevoed, maar het zouden dan vast gewoon weer vooral de kleine man en vrouw, en de mensen in de bijstand zijn, die dit alles moeten bekopen.

Laat ons daarom bidden om Gods Zegen. Gods onmisbare Zegen die zich uit onder andere in al de zegeningen die via zijn Schepping bij ons komen. Laten wij - ook vanavond weer - om die Zegen bidden. Maar dan ook om de wijsheid, daar goed met om te kunnen gaan.

Amen.

Kopieerrechten: © copyright Kerken.com, 2002 - 2010.
Niets uit deze uitgave mag gepubliceerd of vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster van Kerken.com en de bijdragende predikant. Voor vermenigvuldiging ter voorbereiding van, en openbaarmaking tijdens de zondagse eredienst is het wenselijk de predikant hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan met behulp van het hiervoor bestemde formulier 'preek gebruiken'. Ter voorbereiding van bijbelstudie(bijeenkomsten) is geen toestemming nodig.
 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter