Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 

Je hoeft niet bang te zijn (Mattheüs 14: 27)
Preek afkomstig van Ds. M.H.T. Biewenga van de Nederlands Gereformeerde Kerk te Enschede.

       

Liturgie

Zingen: Gez 409:1,5
Votum en Groet
Zingen: Ps 145:1,3
Leefregel: 1 Joh 4:7-11
Zingen: Gez 465:1,4
Doop
Onze Vader (Ev.Lb. 466)
Schriftlezing: Matte?s 14:22-33
Zingen: Ps 107:12,13,14
Tekst: Matte?s 14:27b
Preek
Zingen: Mijn Vader, dank U wel (E&R 157:1,2,4,5)
Gebed
Collecte
Zingen: Gez 445:1,3
Zegen

Preek

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Je hoeft niet bang te zijn. Maar laten we eerlijk zijn: we zijn het soms wel. En daar voelen we ons dan ook weer een beetje schuldig over. Want eigenlijk zou je toch niet bang moeten zijn.
Neem nou zo'n dag als vandaag. Sta je daar, met je kindje, voor in de kerk. En Bram wordt gedoopt. En je hoeft niet bang te zijn. Maar als je aan de toekomst denkt, als je aan de w?reld denkt waarin kinderen opgroeien, als je denkt aan andere kinderen - ook gedoopt, ook met Gods beloften op weg gegaan, maar waar zijn ze, vandaag; wat is ervan ter?chtgekomen? En voor hoevelen van u, hier in de kerk, is juist daarom een Doopdienst niet heel m??ilijk, heel zw??r? Omdat je gedachten gaan naar je ??gen kind; naar hoe je daar zelf stond, voor je gevoel nog maar zo kort geleden, met je kind waar je zo blij mee was omdat je het van de Here had gekregen? ---
Je hoeft niet bang te zijn? Mensen, je hebt toch alle reden om wil bang te zijn? Want wat gaat die storm soms verschrikkelijk tekeer!
Nou, daar gaan we het over hebben, vanmorgen, na de doop van Bram Kremers. Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm tekeer.

Lieve mensen, wat wil je nou het allerliefst, voor je kind?
Daar sta je, met zo'n hummeltje in je armen; dat zo h?lemaal afhankelijk is van jullie als vader en moeder; het kan nog niks, het is zo kwetsbaar, zo weerloos, in die grote wereld waar wij in leven en waar je kind in opgroeit. En wat wil je nou het liefst, voor je kind?
Mensen, ik denk in één zin: je wilt dat je kind gel?kkig wordt. Dat kleine droppie: dat het straks een gelukkig mens zal zijn. Peuter, kleuter, basisschool, vervolgopleiding -- heel ver weg nog -- beroep, partner -- nee, dat ligt vandaag echt nog buiten de horizon --- de Here, geloof, kerk, meedoen, er bij willen horen, je inzetten voor God en mensen ---
hoe dan ook, wat je er ook precies bij invult, en welk plaatje je er bij hebt: je hoopt ?llemaal dat je kind gelukkig zal worden.
En je wilt er ook alles aan d??n om dat dan ook te ber??ken. Daarom mag het jouw kind aan niets ontbreken; daarom wil je elk gevaar en elke dreiging en alles wat je kind ?ngelukkig zou kunnen maken: dat wil je erbij vand??n houden. Alle boze machten: als vader of moeder wil je er alles wel aan doen om te voorkomen dat jouw kind daarmee te maken krijgt; en dat het daardoor misschien ?ngelukkig zou worden.

Weet je wat het m??ilijke is? Dat het niet lukt. Dat jij -- h?? je ook je best doet, en h??veel zorg en liefde je ook geeft aan je kind, maar dat het je niet zal lukken om alle nare dingen, alle verdriet, alle pijn en moeite en zorg en rottigheid bij je kind vandaan te houden. En m?cht je dat nog lukken als je kind kl??n is, dan zul je merken dat dat almaar moeilijker gaat als het gr?ter wordt. En meer en meer moet je het loslaten; je moet je kind laten gaan; je kunt het steeds minder beschermen tegen alle gevaren.
Wij hebben daar zo'n mooi woord voor -- ik gebruikte het net al even: ?Loslaten?. ?Je moet je kinderen loslaten?, zeggen we dan. Ja ja; alsof dat zo makkelijk is. Mensen, het is één van de m??ilijkste dingen die er is. Het weten dat je maar heel beperkte mogelijkheden hebt om je kind dat te geven wat je het zo gr??g zou gunnen: het geluk, het ?chte, het v?lle geluk.
Het w?ten: dat de storm tekeer zal gaan, dat de lichten uit kunnen gaan -- en dan l?slaten. J??w kind. Waar je zov??l van houdt.

Heb je gezien dat dat prec??s is wat de Here J?zus doet, in Matte?s 14: Hij laat Zijn discipelen los. Ja, Hij is er nog wel, maar Hij doet net als een vader en moeder die -- nou, bijvoorbeeld hun kind leren om zelf, alleen naar school te lopen. Het kind zegt: Ik weet de weg nu al wel; ik kan het wel alleen?. Maar moeder zegt: ?Nee, vandaag loop ik nog met je mee?. Tot tenslotte wel die dag komt dat je je kind alleen laat gaan. Nog één zoen, en: ?Kijk je goed uit?? en daar huppelt het weg. En je zou er zo wel achteraan willen lopen: kijken of het echt wel goed gaat -- maar je kijkt mekaar aan als vader en moeder, en je zegt: Nee, dat moeten we niet doen; we moeten ons kind nu zelf z'n weg laten vinden. En voor die vader en moeder is dat veel m??ilijker dan voor het kind; maar ze d??n het t?ch; ze lopen er niet achteraan; want alleen zo kan dat kind leren om volwassen te worden.
Z? doet J?zus het ook. Ja, Hij is er nu zelf nog wel; str?ks zal Hij er niet meer zijn; niet meer zoals n?. En daarom moeten ze het nu al oefenen. ?Gaan jullie maar vast?, zegt Hij. En misschien sputterden ze wel tegen; zo van: Here Jezus, we wachten toch eigenlijk liever tot U ook klaar bent; dan kunt U met ons m??gaan?. Maar Jezus had Nee gezegd; ?Hij dwong de discipelen in het schip te gaan?, staat er, ?en Hem vooruit te varen naar de overkant?. Dat was ?pzet van Jezus; zo wilde Hij het.

En dan, lieve mensen, dan gaat het dus mis. Dan heb je als vader en moeder je kind alleen van huis laten gaan, met twijfel en zorg in je hart, maar je hebt het gedaan -- en dan gaat het niet goed, dan gebeurt er wat.
Ja, dat is het gevoel dat je hier krijgt. En de discipelen zullen het ook v?st tegen mekaar gezegd hebben, in dat bootje: ?Jongens, was J?zus er nou maar; waren we maar nooit zonder Hem w?ggegaan. Nou zie je wat ervan komt!?
Weet je, God heeft nooit beloofd dat het niet zou st?rmen. Hij heeft wel wat anders beloofd. Hij heeft beloofd dat, ?ls het gaat stormen, dat Hij dan wil b?j je is; dat Hij je niet aan je lot overlaat. Nee, jij denkt dat je alleen bent; maar Hij is er wel.
Bram Kremers is gedoopt in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

En dan zit je daar, in dat bootje. En dan gaat de wind tekeer, en dan w?rden de golven steeds hoger, en jij wordt almaar kleiner; er blijft niks van je over. En waar is God nou? Wat m?rk je nou van Hem? Nou heb ik Hem zo n?dig, en nou is Hij er niet. Ja, daarginds, ?rgens, aan de veilige wal: daar is J?zus. Maar wat heb ik daaraan, hier in de storm, in dit wrakke schepie. Nog even en we zinken, we gaan reddeloos ten onder.
En opeens pakken ze elkaar bij de arm: ?Kijk daar es; het wordt nog ?rger; daar danst een witte gestalte over de golven. Zie jij het ook?? En ze zien het allemaal. Dat kan maar één ding betekenen: er zijn hier dus ?cht spoken. En ze gillen het uit van angst.

Ik kom nogal eens mensen tegen die zeggen: Kijk, als ik nou eens wat van God zou m?rken, als ik Hem zou z??n, v??len, zou erv?ren, dan zou het allemaal veel m?kkelijker zijn?. Nou, moet je voor de aardigheid even goed kijken naar die discipelen hier; zitten in dat bootje, midden in de storm; en de redding is vl?kbij; ze z??n Jezus al -- mensen, gew?ldig toch? -- ja, had je gedacht! Ze schr??uwen het uit van pure doodsangst. J?zus komt eraan om ze te helpen -- maar zij denken dat het een sp??k is.

Totdat, lieve broeders en zusters, totdat Jezus gaat spreken.
En dan wordt alles anders. Nee, dat gebeurt niet doordat de discipelen in dat bootje de koppen bij mekaar steken, alles op een rij zetten, en dan de conclusie trekken dat er toch misschien nog wel een kans is dat ze het overleven. Nee. Pas als J?zus spreekt, als er een woord van God klinkt in jouw leven: dan worden de dingen anders. Zolang God zwijgt, heerst de chaos en de paniek; en daar heb je dan ook alle reden voor, midden in de storm; nou en of. Maar als God gaat spreken, als je de st?m van J?zus hoort, dan trekt de mist op, dan verdwijnt het waas voor je ogen, dan zie je de dingen eindelijk zoals ze zijn.

En, mensen, dan wordt het dus ook ?cht tot??l anders. Kijk maar wat er gebeurt met Petrus. O, zeker weten: die had net zo hard als de anderen zitten gillen en schreeuwen in dat bootje. Maar diez?lfde Petrus, lieve mensen: als hij J?zus? stem gehoord heeft, dan klapt hij in één keer om; hij kijkt naar Jezus, en hij zegt: ?Als U het bent, mag ik dan naar U toe lopen?? En hij doet het, hij l??pt op het water; over diez?lfde golven waar hij net nog doodsbang voor was. Maar hij kijkt naar J?zus; en het water draagt hem -- nee, Jezus draagt hem. J?zus draagt hem, daar de storm heen, over de golven -- leg maar gewoon je hand in die van onze Heer.
En dan zakt hij even later ook zo weer in. Ja, zo gaat dat soms met een kind van God. Je hoeft niet bang te zijn - en Petrus was helemaal niet bang -- en toen opeens, toen was hij weer doodsbenauwd. Mensen, wat goed dat God ons kent; dat Hij weet hoe wij soms zo op en neer kunnen wapperen. Maar Hij blijft onze God. En J?zus staat klaar, ook als Petrus er weer zo grandioos doorheen zit.
Weet je trouwens waar?m het mis ging? Waarom Petrus opeens niet meer kon lopen op dat water? Omdat hij niet meer keek naar J?zus. Hij ging om zich h??n kijken, en hij ging naar zichzelf kijken: daar was die wind, en daar waren die golven, en daar was het donkere water -- en wat ben ik nou aan het d??n? Loop ik hier over dat w?ter? Maar dat kan helemaal niet. Wat die ik? Ik kan helemaal niet lopen op het water.
En daar g? je als mens. Want precies op dat moment kan je het ook niet meer. Natuurlijk niet. Wie kan er nou als mens lopen op water? Als je niet steeds blijft kijken naar J?zus, dan z?k je ook weg; dan verzuip je; dan ben je verl?ren.

Maar dan weer Jezus. Kijk, wij zouden zeggen: Kom op, Petrus, wat is dit nou? Je kan het toch? Nou dan! Zet hem op; prob??r het?. En misschien had Petrus je aangekeken, en zou hij zeggen: ?Ja, dat is ook zo; ik m??t het ook wel kunnen, dus ik zal het nog eens extra proberen?. En met al z'n spieren gespannen en met z'n tanden op mekaar zou hij het geprobeerd hebben -- en hij zou hopeloos verdonken zijn; want jij kunt niet lopen op water.
J?zus is anders. Hij gaat Petrus niet bestraffen, Hij stelt hem niet onder censuur; Hij doet maar één ding: Hij steekt Zijn hand uit en Hij r?dt Petrus. ?Hier, Petrus, Mijn hand. En die het nou maar weer, kleine mens die je bent: Leg maar gewoon je hand in die van onze Heer?.

Mensen, wij proberen vaak zo stoer te zijn. En weet je wat zo gek is? Dat we dat zelfs hier in de k?rk proberen. Dat we hier, voor het aangezicht van de Here, nog net doen alsof we het allemaal wel zelf kunnen. En zelfs als het helemaal niet meer wil, dan zeggen we nog tegen mekaar: ?O nee hoor, het gaat best goed, ik red het wel? -- in pl??ts van dat we het uitroepen, net als Petrus: Here, het gaat helemaal niet, ik verzuip! Red mij alstublieft?.
Leg maar gewoon je hand
in die van onze Heer.

Luister. Hoor je n?t? Ja, het st?rmt. Om bang van te worden. Maar b?ven de storm uit, boven de golven die zich naar jou uitstrekken om je te grijpen, is er die Stem; diez?lfde stem, die vandaag hier klonk, in het teken van de Doop; die Stem die spreekt, ook vandaag, tot ?ns, tot onze kinderen.
Open je oren. Luister. ?Houdt moed, Ik ben het, wees niet bevreesd!?
Je hoeft niet bang te zijn
al gaat de storm tekeer.
Leg maar gewoon je hand
in die van onze Heer.

Amen.

Kopieerrechten: © copyright Kerken.com, 2002 - 2010.
Niets uit deze uitgave mag gepubliceerd of vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster van Kerken.com en de bijdragende predikant. Voor vermenigvuldiging ter voorbereiding van, en openbaarmaking tijdens de zondagse eredienst is het wenselijk dit even aan ons door te geven. Dit kan met behulp van het hiervoor bestemde formulier 'preek gebruiken'. Ter voorbereiding van bijbelstudie(bijeenkomsten) is geen toestemming nodig.
 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter