Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 

Uw Woord is een lamp voor mijn voet, en een licht op mijn pad (Psalmen 119: 105)
Preek afkomstig van Ds. M.H.T. Biewenga van de Nederlands Gereformeerde Kerk te Enschede.

       

Liturgie

Zingen: Gez 314:1,2
Votum en Groet
Zingen: Gez 1
Zingen: Ps 89:17a/8bc
Introductie: Waarom deze zondag z??
Zingen: Ps 36:3a/2b??
De wil van God voor ons leven: Mat 22:35-40
Mat 5:13-16
Zingen: Zoek eerst het Koninkrijk van God
Gebed
Schriftlezing: Joh 20:24-31
Zingen: Gez 326:5
Kinderen gr 1-2 BK, 3-6 naar voren. Gesprekje.
Zingen: Uw Woord is een lamp voor mijn voet
Tekst: PS 119:105
Preek
Zingen: Gez 305
Gebed
Collecte
Zingen: Ps 56:4
Zegen

Preek

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

?Uw Woord is een lamp voor mijn voet, en een licht op mijn pad?.
Mensen, laten we heel re?el en heel eerlijk beginnen. Want er is natuurlijk één groot verschil tussen verdwaald zijn in een donker bos en dan iemand tegenkomen met een lamp, en wat hier staat: dat het Woord van God een lamp is voor je voet. In dat b?s weet ??dereen heel zeker dat je die lamp kei- en keihard nodig hebt. Z?nder die lamp kijk je de dood in de ogen.
Mensen, ga nou eens even bij jezelf na: h?? belangrijk is de Bijbel voor jou? Komt dat ook maar een b??tje in de b??rt van dat donkere bos en dat d?lgelukkige gevoel van: ?Yes, daar is licht??
Ik weet niet hoe dat bij ? is en hoe dat bij jou is. Ik weet wil dat er voor ons altijd zo ontz?ttend veel andere dingen zijn. En ?O ja, de b?jbel: ja, zouden we eigenlijk nog wel even in moeten lezen; maar ja, nu eigenlijk geen tijd voor. Misschien m?rgen; laten we dat maar proberen; m?rgen?.
Kijk, dat is toch anders dan verdwaald zijn in zo'n donker bos. Zo beleven wij ons leven ook meestal niet. Ja, sms wel; als er heel akelige dingen gebeuren. In je eigen leven, of in de wereld om je heen. Rusland vorige week, Beslan; al die kinderen: afschuwelijk. Ja, dan heb je even zoiets van: Wat is het leven op aarde toch ook een ellende.
Maar ja, hoe gaat dat? Dan zakken zulke dingen toch weer weg. Over een maand is de herinnering alweer een stuk minder scherp, en als het eind december terugkomt in het Jaaroverzicht van het Journaal, dan zeg je: ?O ja, dat was ook dit jaar, h??? En intussen zijn we allang weer druk bezig met ons eigen leven, met alle dingen die ons daar bezig houden.
Het leven een donker bos? Nou, even misschien, maar daarna gaan we gewoon weer verder waar we gebl?ven waren. En in ons deel van de wereld denken we sms zelfs dat we recht hebben op een leven dat achter mekaar één groot f??st is.
Begrijp me goed, broeders en zusters, ik zeg dat niet in een verwijtende sfeer. Wat ik wil, is duidelijk maken waarom het voor ?ns, in ?nze tijd, ook ?cht moeilijker is om zo naar de Here te luisteren, en met Hem te leven.
?Uw Woord een lamp voor mijn voet, en een licht op mijn pad?? Maar als jij je leven helemaal niet als donker erv??rt, als het naar jouw idee klaarlichte d?g is, waarom zou je je dan dr?k maken over zo'n lamp? Aardig misschien hoor, zo'n lamp, ook wel decoratief, aan de muur ergens, als sfeerverlichting, maar je hebt hem niet echt n?dig.

?Uw Woord is een lamp voor mijn voet, en een licht op mijn pad?.
Lieve mensen, nou kan ik hier vanaf de preekstoel wel zeggen dat het belangrijk is dat u en dat jij in de Bijbel leest -- en dat is het -- maar ik denk dat die boodschap niet ?verkomt, niet l?ndt, als jij er geen idee van hebt dat je die lamp ook w?rkelijk nodig hebt.
Dat is het eerste, lieve mensen, vanmorgen. Ik ben er zo bang voor dat de Bijbel bij ons terechtkomt in de marge van ons leven. Zoals die lamp die je dan nog net een plekje geeft als sfeerverlichting aan de muur. Je hebt hem niet echt nodig, maar ach, daar staat-ie wel aardig.
Mensen, wat is het nou? Is het d?nker, zonder de lamp van God, zonder het licht van de Bijbel? Of is het dan eigenlijk ook al behoorlijk licht, en kun je je best redden zonder die lamp? Hoe bel??f je dat, hoe sta jij in het leven?
En laat ik het nou maar heel simpel vragen: weet jij dat het zonder God d?nker is? Dat het dan wel kan lijken of het licht is, en dat mensen dan wel kunnen denken dat het klaarlichte dag is, maar dat dit de geestelijke werkelijkheid is, ook vandaag, ook in deze wereld waar jij in leeft: zonder God l??f je in het d?nker!
?Uw Woord is een lamp voor mijn voet?, en die lamp heb je keihard nodig.

Hoe kom je daar dan ?chter, hoe weet ik dat zo zeker: dat het zonder God stikdonker is?
Nou, niet dus door alleen maar naar het Journaal te kijken, of naar de rottige dingen in je eigen leven. Dat kan je wel h?lpen, het kan je even een sch?k geven, en sms is dat heilzaam -- maar dat is niet genoeg om te ontdekken dat het zonder God donker is. Er is, lieve mensen, maar één manier om dat te ontdekken, en dat is door in diezelfde bijbel te gaan lezen. Hij kom je er achter dat je dit licht nodig hebt? Door naar dat licht t?? te gaan; door in dat licht te gaan staan. En dan pas zie je hoe d?nker het is, zonder dat licht.
Ik kan jou niet bij een dichte Bijbel laten zien dat de Bijbel het licht is. Dat kun je alleen zelf ontdekken, als je de Bijbel ?pendoet. En precies daarom moet je dat dus d??n. Als jij je Bijbel dicht laat, dan z?l je ook nooit merken dat Gods Woord een lamp voor jouw voet is en een licht op je pad.
Maar, zegt nou iemand, dat is allemaal leuk en aardig, en jij bent Christen, dus nat??rlijk zeg je dat over de Bijbel, maar er zijn zov??l godsdiensten, en er zijn zoveel heilige boeken -- en die beweren allemaal dat ze jou als mens de weg wijzen naar het licht -- waarom zou je dan juist de bijbel moeten hebben?
Mensen, luister -- eigenlijk nog een keer hetzelfde verhaal: je kunt dat alleen maar ontdekken daar de bijbel te l?zen; door t?lkens weer te luisteren naar die God, die in de bijbel tot jou spreekt.
Kijk, als je - zeg maar - een bijbel en een koran op tafel legt, naast elkaar, dan zeg je: O, daar liggen twee heilige boeken. Is daar dan verschil tussen? Nou, als je ze zo dichtgeslagen naast mekaar op tafel legt niet. het Zijn gewoon twee b??ken. Het verschil, mensen, dat kun je enkel maar ontdekken als je ernaar gaat l??steren, als je erin gaat l?zen.
Ik kan -- hoe graag ik dat misschien ook zou willen -- maar ik kan jou niet laten zien dat de bijbel waar is, ?ls jij de bijbel niet ?pen doet; als je er niet in gaat lezen, als je niet gaat l??steren naar de Stem die h??r tot jou spreekt.
Ik kan geen theor??-verhaal houden -- een soort geestelijke wiskunde ofzo -- en dan aan het eind zeggen: ?En nou heb ik eens voor altijd bewezen dat de bijbel waar is?. Lieve mensen, dat kun je alleen maar zelf ontdekken; en je kunt het alleen maar ontdekken door de bijbel ?pen te doen; door zelf te luisteren naar de Here.
En natuurlijk hoort hier in de kerk s?men naar de Here luisteren daar ook bij. Dat is immers het h?rt van elke kerkdienst: dat we samen eerbiedig luisteren naar de stem van God.
Zie hoe wij aan uw voeten
zitten en luistren stil.
Luisteren. Horen. De stem van God. De l?vende God. En het onvoorstelbare verhaal van Zijn liefde voor jou en mij.

En nat??rlijk lees je dan in de bijbel een heleboel versch?llende dingen. En sommige staan veel dichter bij de kern van het evangelie dan andere. Er is verschil tussen een geslachtsregister en het evangelie van het kruis.
Maar de h?le bijbel wordt gedragen door één overtuiging, door één heel zeker weten; en dat is dat ongelooflijke verhaal; dat je nergens anders zult vinden: dat zo ?nze God is; zo v?l liefde.
D?t lees je in de Bijbel. Zo leer je God kennen. Zo leer je Hem al b?ter kennen, een leven lang.
Maar je m??t Hem dus wel k?nnen. En je moet Hem l?ren kennen. Anders zegt het je niks. Dan heb je er niks aan, dan sta je er b??ten. Mensen, er is geen andere manier om God te leren kennen, dan door deze Bijbel.

Lang geleden, in m'n eerste gemeente, begon ik m'n catechisatie met de vraag: ?Houden jullie van Jan Isonovski, in Moskou?? En dan keken ze me ??n: ?H??? Wie is dat? Die k?nnen wij helemaal niet?. Nou precies; dat is het. Als je iemand niet k?nt, dan kun je ook niet van hem houden. Dat geldt voor Jan Isonovski, maar dat geldt ook voor G?d. Je moet Hem wil k?nnen.
En waar?m moet je Hem kennen, waarom is dat dan belangrijk? Mensen, omdat je leven er van afhangt. Dit is l?tterlijk een kwestie van leven en dood. Z?nder God leef je in het d?nker, maar zonder God sta je ook aan de kant van de d??d. M?t God leef je in het licht, met God leef je. Dit is leven, s?men met God, met je hemelse Vader.

?Uw Woord is een lamp voor mijn voet, en een licht op mijn pad?.
Zet voor jezelf eens op een rij: hoe vaak lees jij nou in de Bijbel? Als je bij een gezin hoort: hoe vaak doe je dat dan als gezin? Er zijn gezinnen waar n??it samen uit de Bijbel gelezen wordt. En dat is niet eens altijd uit laksheid of uit ongeloof -- dat kan natuurlijk ook -- maar het is er vaak simpelweg vanzelf ingeslopen -- u kent dat wel: druk, druk, druk.
Lieve mensen, je raakt God kwijt.
Lees je Bijbel, bid elke dag: dat je gr??ien mag.

Maar hoe die je dat dan? Want dat is eigenlijk helemaal niet zo makkelijk. Vindt u de Bijbel een gem?kkelijk boek? En steeds maar weer bijbel lezen, en dan zo dat het geen grauwe sleur wordt -- ?O ja, we moeten ook nog bijbellezen; maar een k?rt stukkie, want ik moet weg? ---
mensen: in de bijbel lezen, goed bijbel lezen, dat v?lhouden en dat fr?s houden, door de jaren heen: dat is ?cht niet makkelijk. Maar daarvoor is dan ook deze zondag. Om elkaar daarbij te helpen. Daarom is het goed dat er een nieuwe bijbelvertaling komt; die wil betrouwbaar is, maar ook m?kkelijker te begrijpen, in een taal die past bij deze tijd.
En er zijn zoveel andere dingen: k?nderbijbels, bijbelstudie-materiaal, dagboekjes -- mensen, er is z?veel meer dan wij als regel gebruiken --- en dat allemaal met dat ene doel: om die lamp, om dat licht w?rkelijk te laten schijnen, ook vandaag, ook in harten en levens van mensen, jong en oud, in 2004, in Enschede.
?Uw Woord is een lamp voor mijn voet, en een licht op mijn pad?.

En waarom doe je dat dan allemaal, wat is het doel er van? Lieve mensen, dat is dat wij met z'n allen zullen neerknielen naast T?mas, die ongelovige discipel van de Here Jezus; en dat we het ??t zullen roepen, met diezelfde gr?te verwondering en dankbaarheid: ?Mijn Heer en mijn God!?
En tegen Tomas zegt Jezus dan: ?Omdat je Mij gez??n hebt, geloof je in Mij? Zalig zij die niet gezien hebben, en toch geloven!? Mensen, dat gaat over ons!
In deze Bijbel ontmoet jij jouw Heer en God. Deze dingen zijn geschreven?, zegt Johannes een paar verzen verderop -- en er zou nog best wel veel meer te vertellen zijn, zegt hij er bij -- maar dit staat in de bijbel, ?opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij, door dat geloof, het leven hebt in Zijn naam!?

Luister: W?t is de Bijbel? Voor sommige mensen is de Bijbel een boek met duistere verhalen uit lang vervlogen tijden, toen de mensen nog niet beter wisten. Voor anderen is de Bijbel een boek met allemaal regels en voorschriften, waar je je aan moet houden - dingen die je niet mag doen, dingen je m??t doen; heel vervelend, heel zwaar ---
dat is allemaal niet waar. Natuurlijk: er st??n verhalen in van lang-vervlogen tijden; er st??n regels in van God -- maar wat is de Bijbel? De Bijbel is de liefdesverklaring van God; de Bijbel is het boek waarin de almachtige Schepper van hemel en aarde naar jou toekomt, en zegt: ?Klein mens, Ik hou van j??; Ik ben jouw God; Ik wil voor jou zorgen; Ik wil met jou meegaan; wat het Me ook kost?. En het heeft Hem ongelooflijk veel gekost: J?zus. Z?veel houdt God van jou! Dit is de Bijbel: Gods liefdesverklaring voor jou!
En pas als je dat ontdekt hebt, als je d??rdoor aangeraakt bent, als je door God aangeraakt bent, dan krijg je honger, dan krijg je dorst, en dan zie je: Wat is het d?nker, zonder God! En wat is het l?cht, met God! Wat is het heerlijk om te wandelen in het licht; om te zijn bij Hem; niet in het d?nker, maar in het licht!
Maar ik wist niet eens dat het donker was; ik had het niet in de g?ten; ik d?cht dat ik in het licht leefde. Nu zie ik het, nu weet ik: het was zo donker.
Het licht is gaan schijnen in onze harten.

?Uw Woord is een lamp voor mijn voet, en een licht op mijn pad?. Dit is de boodschap van het licht; dit is de boodschap van de Bijbel: ?Mijn kind: Ik houd van jou!?
Halleluja!

Amen.

Kopieerrechten: © copyright Kerken.com, 2002 - 2010.
Niets uit deze uitgave mag gepubliceerd of vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster van Kerken.com en de bijdragende predikant. Voor vermenigvuldiging ter voorbereiding van, en openbaarmaking tijdens de zondagse eredienst is het wenselijk dit even aan ons door te geven. Dit kan met behulp van het hiervoor bestemde formulier 'preek gebruiken'. Ter voorbereiding van bijbelstudie(bijeenkomsten) is geen toestemming nodig.
 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter