Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 

Verstaat gij wat u tot vrede dient? (Lukas 19:28-44)
Preek afkomstig van Ds. de Graaf van de Samen Op Weg Kerk te Ronse, België.

       

Preek

Lucas 19:28-44 - Verstaat gij wat u tot vrede dient?

Met Palmpasen, de laatste zondag van de 40-dagentijd staan wij stil bij de intocht van Jezus in Jeruzalem. Een stad die wij veel op de televisie zien. De stad van vrede waar we maar weinig vrede zien. Een vorst die vrede brengt zou ze goed kunnen gebruiken. Vrede voor ieder mensenkind. Voor Jood, Christen en Moslim.

Maar er is duidelijk geen vrede. Er zijn aanslagen. Er is wantrouwen. Er is afgunst. Meer dan ooit zien we de behoefte aan de Messias. Iemand die de wijsheid van God brengt. Iemand die vanuit een alles overtreffende goedheid en zelfverloochening het heil van anderen op het oog heeft. Want sterke leiders hebben we genoeg gehad.

Als we door de eeuwen naar de politieke leiders kijken zien we toch steeds weer hetzelfde stramien terugkeren. Voor de verkiezingen doet men prachtige beloften, is er inzet, duidelijkheid en klaarblijkelijke echtheid. Ik sta voor mijn boodschap, daar kunt u mij op afrekenen?. Deze intentie zakt na verkozen te zijn in elkaar. Tot de tijd voor herverkiezing komt, dan worden de beloften en goede intenties nog eens uit de kast getrokken.

We mogen niet generaliseren. Niet alle politieke leiders zijn zo. Er zijn goeden en slechten. Er zijn er ook die echt oprecht begonnen, maar onder de grote druk van het leiderschap gezwicht zijn. Voor geld, macht en vrouwen.

We mogen ook alle kwalijke zaken in de wereld niet afschuiven op onze leiders. Zeker in het westen wensen wij te leven vanuit democratische principes. Onze leiders kiezen wij zelf. En wanneer wij van mening zijn dat er geen geschikte leiders voor handen zijn, staat niets ons in de weg om een eigen politieke carrière te starten. Degene die die weg gaan hebben de kans het allemaal beter te doen.

Het zijn niet alleen de leiders, het is de mens. Het is de zonde in de mens. Iets in ons neigt tot het kwade. Wij hebben meer nodig dan goede intenties. Wij hebben verandering nodig van binnen uit. Wij hebben innerlijke verzoening nodig en innerlijke drijfveer. Zoals wij universele verzoening en een universele drijfveer nodig hebben.

Zo werd Jezus binnengehaald toen hij Jeruzalem binnenreed. Met gejuich. Nu zal alles veranderen. Gezegend Hij, die komt, de Koning, in de naam des Heren. Als Messias, als de Gezalfde des Heren. Uitverkoren om het heil van God te brengen, Gods vrede en gerechtigheid te brengen. Een identificatie met Psalm 118:26.

Het is altijd gemakkelijk wanneer een ander onze problemen komt opknappen. Gisteravond zag ik nog een bijlage van het journaal over de toetreding van de nieuwe lidstaten bij de Europese Unie. Het ging over Letland. In Letland, dat vroeger toebehoorde aan de voormalige Sovjet Unie, leven velen met het idee dat Europa alles beter zal maken voor hen.

Deze uitzending ging over een groep kunstenaars die was neergestreken in één of andere stad om deze te ontwikkelen. Ze gaven onder anderen cursussen aan de mensen in de werking van de democratie. Ze wilden de mensen leren dat de democratie pas gaat werken als iedereen zijn eigen plekje inneemt in die democratie. Dat je niet passief moet wachten tot een ander je problemen komt opknappen, maar dat je ook zelf aan de slag moet. Een hele mentaliteitsverandering t.a.v. het vroegere communistische denken.

Als Jezus met gejuich wordt binnengehaald lijkt het alsof de mensen denken: Hij zal alles oplossen. Hij zal vrede brengen, de Romeinen het land uit jagen, de vrede bewaren en een Koninkrijk stichten. Maar zo is het niet. Zo'n evangelie zou te gemakkelijk zijn: geloof maar in Jezus en dan doet Hij de rest.

Wij moeten geloven in Jezus. Zonder dat is er voor de christen geen drijvende kracht. Geen duidelijkheid in waar naartoe en hoe daar te komen. Maar daar ligt nu juist het punt: Jezus wil vanuit mijn hart werken. Eerst een mentaliteitsverandering. Eerst innerlijke verzoening. Verzoening met God, met mijn naaste en met mezelf. Verzoening door genade, want ik heb het niet verdiend omdat ik zo goed ben of zo.

Zonder Jezus gaan we verloren. Dat staat zo vast als een huis. Naar de hel, naar de hemel? Daar ga ik niet over, dat is Gods zaak. Wie in de Zoon gelooft heeft het eeuwige leven, daarom is het voor ieder mensenkind van belang om Hem te aanvaarden als Heer en Verlosser.

Maar ik zie dat er heil en goedheid ontstaat wanneer de wil van God gedaan wordt. In gezinnen, op scholen, in de buurten, in de kerken, in de politiek. De wil van God. Het is de Geest van de opgestane Heer, die mensenharten kan veranderen en in beweging kan zetten en wil zetten. Het is de Heilige Geest die heel dicht bij ons is. Die ons zelfs van binnenuit wil leiden, onderscheid geven.

Jezus weerlegde noch ontkende de identificatie met de Messias maar weende. Weende omdat Hij wist dat vrede op aarde nog een toekomstvisioen zou blijven. In de nabije tijd, maar ook in de verre toekomende tijd. ?Och, of gij ook op deze dag verstond wat tot uw vrede dient? en Gij hebt de tijd niet opgemerkt, dat God naar u omzag?. Hebben wij oog voor Jezus? Voor zijn boodschap van liefde en vrede? Kan de Geest door ons heen vrede bewerken?

Dit alles vereist uiterste concentratie van de christen. Uiterste inzet. Zijn wij er als christelijke gemeente op uit om in dienst te staan van de Allerhoogste? Luisteren wij naar zijn stem? Verstaan wij wat tot onze vrede dient? Jezus zelf dient ons tot vrede. Hij gaf zijn lichaam om verbroken te worden. Aanstaande vrijdag, ook Goede Vrijdag genoemd willen we daarbij stil staan. Ook vanmorgen mogen wij het heilig avondmaal vieren. Jezus gaf zichzelf, verloochende zijn eigen belangen en ging de weg van het kruis. Het kruis waaraan Hij boette voor de zonde van de mensheid. Om ons te kunnen bevrijden, vrij te maken.

Wie bevrijd is kan anderen wijzen op bevrijding. Wie gered is kan anderen wijzen op redding. Wie vreugde en vrede in zijn hart ervaart kan anderen wijzen op de bron van die vreugde en vrede. En zo worden wij geroepen om achter Jezus te gaan, werkelijk te luisteren naar zijn stem. Om achter Hem te gaan en Hem na te volgen in werken van liefde. Opdat wij mogen verstaan wat tot onze vrede dient, opdat wij mogen opmerken dat God naar ons omziet.
Amen

Kopieerrechten: © copyright Kerken.com, 2002 - 2010.
Niets uit deze uitgave mag gepubliceerd of vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster van Kerken.com en de bijdragende predikant. Voor vermenigvuldiging ter voorbereiding van, en openbaarmaking tijdens de zondagse eredienst is het wenselijk de predikant hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan met behulp van het hiervoor bestemde formulier 'preek gebruiken'. Ter voorbereiding van bijbelstudie(bijeenkomsten) is geen toestemming nodig.
 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter