Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 

Wat zijn Psalmen nou eigenlijk? (Psalmen 88)
Preek afkomstig van Ds. M.H.T. Biewenga van de Nederlands Gereformeerde Kerk te Enschede.

       

Liturgie

Zingen: Gez 424
Votum
Groet
Zingen: Ps 139:1,2
Gebed
Eerste Schriftlezing: Psalm 88
Zingen: Ps 89:16,17
Tweede Schriftlezing: Psalm 150
Zingen: Ps 98:3,4
Preek
Zingen: Ps 150
Gebed
Collecte
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps 117 onberijmd (Ev.Lb. 54)
Zegen

Preek

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Ik begin vandaag helemaal ?chteraan, bij Psalm 150. E?n lang loflied op de Here. het Is niet toev?llig dat nou juist die psalm aan het ??nd staat. Want daar mag het allemaal op ??tlopen: op ?nkel maar een loflied voor de Here. En lieve mensen, daar z?l het uiteindelijk ook op uitlopen; hier op aarde is het vaak nog anders; ik weet het, en ik kom er straks ook op terug -- maar uiteindelijk, in de grote heerlijkheid van de Here onze God: daar zullen we zingen, daar zullen we Hem loven en prijzen, zonder dat daar nog iets is dat st??rt en dat scheiding maakt, en dat ervoor zorgt dat je telkens weer door je loflied heen ook moet huilen. Aan die tr?nen komt een eind, aan dat l?flied niet. Psalm 150 kan zo mee, de hemel in; die psalm kunnen we straks, voor de troon van de Here, nog precies net zo zingen.

Dat geldt dus niet van alle psalmen. Er zijn er ook - en eigenlijk best wel v??l - die we hier op ??rde hard nodig hebben, maar waar we straks niks meer mee zullen kunnen. Psalmen over vijanden bijvoorbeeld, over de dood, of over de zonde. Die horen helemaal bij onze werkelijkheid van hier beneden. En precies daarom staan ze dan ook in de Bijbel. Want, lieve mensen, wat zijn psalmen nou eigenlijk? En wat doet dit boek in de B?jbel?
Daar moeten we het eerst samen maar eens even over hebben.
En dan ga ik nog één stap verder terug. Want wat is de B?jbel eigenlijk? Wij zeggen nogal eens: De Bijbel is Gods Woord?. En dat is w??r. Maar als je nou prec??zer gaat kijken, dan zeg je: Nou, maar er is wel verschil?.
Om nou maar twee dingen te noemen: het begin van de tien geboden: ?Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de HERE, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb?. Dat is h?lemaal Gods Woord, daar spreekt Hij, ?nze God.
Maar leg daar nou eens naast bijvoorbeeld Psalm 130 -- als u het leesrooster volgt dan hebt u die deze week ook gelezen -- Psalm 130:1 en 2:
Uit de diepten roep ik tot U, o HERE.
Here, hoor naar mijn stem;
laten uw oren opmerkende zijn
op mijn luide smekingen.
Hoort u het verschil? Dat is ?cht anders dan het begin van de Tien Geboden. Daar is helemaal God aan het woord, h??r, in de Ps?lmen, komen mensen aan het woord. Ja, ook de Ps?lmen horen bij het Woord van God -- dat is het verschil niet -- maar in de Psalmen komen mensen aan het woord; of liever nog: daar geven mensen antwoord op het Woord van God.
Die twee woorden, die zijn belangrijk: het Woord van God, en het antwoord van de mens. Een ant-woord, letterlijk is dat een tegen-woord, een terug-woord. Het woord gaat de ene kant op, van mij naar jou, en het antwoord gaat de andere kant op, van jou naar mij. En bij mekaar opgeteld heb je dan een gesprek. Woord + antwoord = gesprek.
Even je realiseren: Dat had God dus ook anders kunnen doen. Hij had ook een Bijbel kunnen maken waar niks in stond van een menselijk antwoord ofzo; alleen maar w??rden van God, alleen wat Hij zegt.
Dat heeft Hij niet gedaan. Waarom niet? -- Sn?pt u het al? Precies: omdat God nou juist een gesprek wil met ons. Omdat Hij niet enkel maar Zijn woorden over ons wil uitstorten, maar omdat Hij ook heel benieuwd is naar ons ?ntwoord.

En nou terug naar die vraag die ik stelde: Wat zijn Psalmen nou eigenlijk, en wat doet dit boek in de Bijbel?
Lieve mensen, in de Psalmen komen wij -- wij mensen -- met heel ons leven, aan het woord.
D?t is het machtig mooie: in de Psalmen doet haal ons aardse, menselijke leven mee, het komt allemaal aan bod. God wil met alles van ons leven te maken hebben.
De m?ns antwoordt op Gods Woord.
?t Eerste is natuurlijk blijdschap en dankbaarheid; Here God, wat fijn dat U zo van ons houdt. Wat is dat een machtig evangelie?. We hebben het gezongen, Psalm 98:
Laat heel de aard? een loflied wezen. ()
Hosanna voor de grote Koning!
M??r er is dus nog een heleboel m??r. Want we leven nog in deze werkelijkheid; we zijn nog hier, op aarde. Nog eens: str?ks zal de toonhoogte van Psalm 150 de enige zijn, ?nkel maar het l?flied. Maar zover is het nu nog niet. Daarvoor zijn er nog veel te veel dingen die het ons soms heel moeilijk maken. En dan is het niet dat je de Here niet zou willen loven en prijzen -- best wel; niks liever dan dat -- maar dan is het zo moeilijk, dan zijn er zoveel andere dingen. En de Here zegt tegen ons: Kom daar nou ook maar mee bij Mij. Ook met alle n?righeid en alle ellende; ook met al die dingen die het leven op aarde soms zo m??ilijk voor je maken?.
Weet u, broeders en zusters, dat vind ik nou zo machtig mooi, h?! Kijk, de Here had natuurlijk ook kunnen zeggen: Mensen, jullie moeten altijd op de toppen van je geloof staan en dus altijd Halleluja roepen; alleen maar Psalm 150, hier op aarde al?. Tjonge, wat zou dat m??ilijk zijn; want je zit niet altijd op de toppen van je geloof. Maar ja, dat mocht je dan niet tegen God z?ggen; dat moest je maar zelf zien op te lossen. Mensen, wat zou je dan toch ??nzaam zijn! Als je alleen maar met het mooie en het fijne van je leven naar God toe mocht gaan!

Voel je het een beetje? Waarom dit boek in de Bijbel staat? En waarom er ook niet 10 of 20 psalmen zijn, maar maar liefst 150? Dat is omdat er zoveel in ons leven gebeurt; omdat je soms een goeie dag hebt en dan weer een slechte; omdat je ziek bent en weer beter wordt - en soms ook niet weer beter wordt; omdat je opgejaagd wordt door mensen die op je ondergang uit zijn; omdat je honger hebt, of dorst; omdat je overwinningen haalt, maar ook n?derlagen lijdt en dan zo gigantisch op je gezicht gaat; omdat je soms in de wolken bent over God en over het leven op aarde, maar een andere keer zit je diep in de put en ben je niet vooruit te branden.
En dat komt nou allemaal aan de orde.
Stel je voor dat al die psalmen niet in de Bijbel zouden staan. En dat je dat dus niet zou weten: dat je met al die dingen naar God toe mag gaan -- daar moet je toch niet aan denken! Wat h??rlijk dat de psalmen er zijn; dat God ze voor ons heeft klaargelegd: 150 psalmen. En nou v??l je je rot - om wat voor reden dan ook - en je pakt je Bijbel, en je leest zo'n psalm, en je zegt: ?H?, maar het staat er allemaal al in! De Here weet er dus van! Wat ik nu doormaak, en zoals ik me nu voel: dat is dus voor Hem geen r??dsel, maar dat w?st Hij al heel lang geleden; en Hij heeft ervoor gezorgd dat daarom deze psalm in de Bijbel staat; en nu mag ik hem gebruiken, vandaag, in mijn situatie, in m?jn verdriet?.

Ik neem een voorbeeld: Psalm 88. We hebben hem gelezen, en als u het leesrooster volgt bent u hem deze week tegengekomen. Dat is geen bek?nde, en dat is ook wel logisch. Want het is de meest d?nkere psalm in het hele psalmboek. Er zijn natuurlijk wel meer psalmen waar een hoop donkerheid en ellende in zit, maar dan komt er toch eigenlijk altijd ergens onderweg ook een omslag; dan gaat er weer licht schijnen, dan komt er ver?ndering, dan is er weer h??p, dan zeg je: Ja maar, we gaan toch v?rder, we m?gen verder, want God zelf gaat door.
In Psalm 88 is dat er niet. Dat is alleen maar donker; daar zit geen licht in. het Laatste woord is ook l?tterlijk: duisternis:
Vriend en metgezel hebt Gij van mij verwijderd;
mijn bekenden zijn één en al duisternis.
D??r eindigt het mee.
De meest donkere, de meest sombere psalm.
Maar ook die heeft God in de Bijbel laten zetten. Nee, niet omdat Hij er plezier in heeft als mensen op aarde het moeilijk hebben. T??rlijk niet. Maar wil om door ons gebruikt te worden als het soms ?cht gewoon haal erg moeilijk is. Als je zo in de diepte zit, als je geen uitweg meer ziet, als alles dicht zit -- mensen, zelfs dan zegt God: Kom maar; Ik weet het; h??r, zie maar, deze psalm; klaag je nood maar; zeg het maar, tegen Mij. O?k nu ben Ik er, voor jou?.

En nou heb ik het, broeders en zusters, vooral over verdriet en zorg; en die zijn helaas ook vaak wel overheersend in ons mensenleven. Maar het is natuurlijk niet het ?nige. Want ook als je bl?j bent, als de zon over je levensweg schijnt, als je je zo heel dicht bij de Here voelt: doe je Bijbel maar open: je vindt er psalmen over. God kent ook dat gevoel.
Heer die mij ziet zoals ik ben
dieper dan ik mijzelf ooit ken
kent Gij mij.
Nou precies. D??rom hebben wij nou een Bijbelboek met maar liefst 150 psalmen. Om te gebruiken; te gebr??ken als ons gel??fsantwoord op alles wat de Here tegen ons zegt, in alle mogelijke omstandigheden van ons leven.
Fantastisch! Wat een h??rlijke liefde en zorg van onze Here God zit daarin!

Wacht even. Als ik dat zo zeg, dan betekent dat automatisch ook dat je niet alle Psalmen op elk moment van je leven even goed kunt zingen. Ja, wel met je m?nd natuurlijk, maar niet echt met je h?rt. Als je verdrietig bent, dan wil een loflied niet zo best; en als je juist heel bl?j bent, dan klinkt een klaaglied niet zo overtuigend.
Het kan wel. Dat is ook weer het mooie van psalmen. Er staat vaak ik in de psalmen, h?? En dat lijkt dan heel individueel -- ik all??n, en dat is niet jij -- en t?ch, als je daar nou naar kijkt, dan ontdek je dat dat ik niet individualistisch is. Het heeft iets gemeenschappelijks, iets gez?menlijks. En daarom kun je vaak toch een psalm m??zingen, ook al is het bij jou van binnen soms net een beetje anders dan in die psalm staat.
Paulus zegt dat ergens: ?Weest blij met de blijden, en weent met de wenenden? (Rom 12:15). Nou, dat doe je dus ook door psalmen te zingen.
Je kunt ook nog -- dat is waar wat anders -- jezelf toezingen, jezelf toespreken. En dan ben je misschien verdrietig, maar dan ga je toch een loflied zingen. N??t omdat jij dat van binnen op dat moment zo voelt. Maar wel omdat je zegt: ?Mijn verdriet is niet het enige; er is m??r. En daarom ga ik nu zingen voor de Here. Ik zing mij naar Hem toe, naar de God van mijn leven?. Een beetje zoals Luther het zei, als de duivel hem aanviel: ?Duivel, wegwezen, ik heb nou geen tijd voor je, maar ik ga nu eerst de Here loven en prijzen?. En dan was de duivel weg, want daar kan hij dus niet tegen.
Mensen, wat heerlijk dat God ons dit Bijbelboek heeft gegeven. Om te gebr??ken, midden in ons leven van alledag.

En dan, lieve mensen, een klein probleempje. Dat schijnt erbij te horen, hier op aarde: dat er ook altijd wel weer iets lastigs aan zit. Want als je nou zulke mooie dingen zegt over de Ps?lmen, hebben we daar dan niet gen??g aan? Moeten daar dan nog Gezangen bij, en Opwekkingsliederen? Die kunnen dan toch nooit zo goed zijn als de ps?lmen?

Even een vergelijking. Denk eens aan bidden. De Here Jezus heeft ons l?ren bidden: het Onze Vader. En toch zeggen wij niet: ?Nou moet je ?ltijd dat gebed bidden, want dat staat in de Bijbel. Je mag niet zelf woorden bedenken om te bidden, want dat kan nooit zo goed zijn als dit gebed dat J?zus ons zelf heeft geleerd?. Nee.
Het Onze Vader is een mod?l, het is een v??rbeeld -- maar het is niet het ?nige; je mag ook zelf woorden zoeken; je mag in je ??gen woorden en met je ??gen emoties naar de Here toegaan. Maar dan moet je natuurlijk niet vragen wat nou b?ter is: mijn ??gen gebed, ?f het Onze Vader. Dat is een rare vr??g; want het zijn gewoon twee versch?llende dingen, die je zo niet met elkaar kunt vergelijken.
Nou, zo heeft ook die hele discussie over ?Psalmen of Opwekking? iets onzinnigs. het Zijn gewoon twee verschillende dingen, en die moet je niet in concurrentie tegenover mekaar zetten. Als je als groep jonge mensen bij mekaar bent, l?gisch dat je dan eerder wat uit Opwekking zingt dan dat je gezamenlijk een Psalm aanheft. Maar als ik bij iemand op bezoek ben in het ziekenhuis, dan kan ik daar in de regel niet zoveel met Opwekking; dan ben ik blij dat ik een bijbel heb waar ook Ps?lmen in staan.
Lieve mensen, waar gaat het om? Het gaat om je hart. Het gaat erom dat jij de Here liefhebt boven alles en je naaste als jezelf.
?Wordt vervuld met de Geest?, zegt Paulus, in Efeze 5, ?en spreekt onder elkaar in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zingt en jubelt de Here van harte?. ?Van h?rte?: met haal je hart. Of dat nou een ps?lm is of een Opwekkingslied, als je het maar met je hart zingt voor de Here, dan is het goed.
En dan dus geen gekissebis over wat nou m??ier is, of wat b?ter is. Smaken verschillen, en dat m?g. Maar in de kerk zijn we er niet voor onsz?lf, maar voor de Here en voor elk??r. En zo willen we met elk??r de Here dienen. En dan beginnen we dus niet met: Ik wil dit, ik wil dat?. Vraag maar eens aan elkaar: Wat wil jij nou graag zingen? Wat vind jij mooi; en waar?m??
En dan s?men zingen; voor de Here. Nu al, hier op aarde. Samen zingen. Als voorproefje voor straks; als al het andere zal zijn weggevallen, en er maar één ding meer over is:
Looft God, looft Hem overal.
Looft de Koning van het heelal. ()
Hem zij eer, Hij zij geprezen!
Halleluja!

Amen.

Kopieerrechten: © copyright Kerken.com, 2002 - 2010.
Niets uit deze uitgave mag gepubliceerd of vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster van Kerken.com en de bijdragende predikant. Voor vermenigvuldiging ter voorbereiding van, en openbaarmaking tijdens de zondagse eredienst is het wenselijk dit even aan ons door te geven. Dit kan met behulp van het hiervoor bestemde formulier 'preek gebruiken'. Ter voorbereiding van bijbelstudie(bijeenkomsten) is geen toestemming nodig.
 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter