Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 

Over startproblemen bij het ingaan op goddelijke momenten (Exodus 3-4)
Preek afkomstig van Ds. G. Naber van de Gereformeerde Kerk te Sliedrecht.

       

Liturgie

Welkom & Mededelingen
Intochtslied: Ps 95: 1,3: "Steekt nu voor God de loftrompet"
Stilte, Votum (geen klein Gloria)
Gebed om schuldvergeving
Vrijspraak
Wetslezing
Na de wetslezing: Gz 488B (1,2,3,4,5) "Zolang er mensen zijn op aarde"
Gebed om verlichting met de hl. Geest
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
1e Bijbellezing: Exodus 3: 1-14; 4: 1-5; 10-17
We zingen: Liedbundel 57: 1,2 "Vanwaar zijt Gij gekomen"
2e Bijbellezing: Exodus 4: 20-31
We zingen: Liedbundel 73 (1,2,3) "Zomaar te gaan"
Preek
Antwoordlied: Gz 441: 7,8,1(!) "Komt, kinderen, niet dralen"
Kinderen komen terug van de kindernevendienst; daar is ook een gesprek mee, waarna vervolgens het projektlied-voor-Pasen gezongen wordt: 1 vers
Herdenking overledene
We zingen ter afsluiting herdenking: Ps 42:7 "Hart, onrustig, vol van zorgen"
Gebed
Collecte
Slotlied: Liedbundel 62 (1,2,3,4) "Vrede zij u"
Zegen, met gezongen? "Amen"

Preek

Gemeente van onze Here Jezus Christus!

Ik denk dat het bijzondere van het verhaal van vanmorgen over Mozes daar in de woestijn van Midjan, en dan vervolgens ook over Zippora zijn vrouw op weg met hem terug naar Egypte? dat het bijzondere van dit verhaal gezocht moet worden, n?et in het grote, prachtige, wonderlijke verhaal aan het begin: bij het verhaal van de brandende braamstruik? En ook niet in het wat vieze, akelige, bloederige verhaal aan het eind: dat vertelt hoe Zippora met een stenen mes haar eerstgeboren zoon besnijdt? Nee, het meest bijzondere in het verhaal van vanmorgen, ligt, vind ik zelf, in het feit dat God tegen Mozes zegt in vers 7 en 8 van hoofdstuk 3 zegt: ''Ik heb de ellende van mijn v?lk gezien? En daarom ben ik afgedaald, n??rgedaald om hen ? te redden uit de ellende in Egypte en weg te voeren naar een goed en wijd land, vloeiende van melk en honing.'' ? GOD, DE GROTE GOD ERGENS DAARBOVEN IN Z'N PRACHTIGE HEMEL VOL ZALIGHEDEN, DAALT AF, DAALT NEER EN KOMT OP BEZOEK BIJ ONS IN ONZE MINDER AANTREKKELIJKE WERELD, OM ONS TE VERLOSSEN!! DAT IS DE BEWEGING WAAR ALLES IN DIT VERHAAL OM DRAAIT en al de betekenissen in dit verhaal hun oorsprong hebben: God daalt neer uit zijn prachtige hemels Koninkrijk om te verlossen en komt bij ons in onze wereld op bezoek!

En ALS GOD OP BEZOEK KOMT, DAN KUN JE DAT WEL EENS MERKEN! (Soms ook niet, maar heel vaak ook w?l!) DAT ZIJN DAN VAN DIE HEEL APARTE SITUATIES die je dan meemaakt! Van die KLEINE, ONVERKLAARBARE MAAR BIJZONDERE SITUATIES, die je dan meemaakt! Iedereen kent denk ik wel van die situaties in zijn of haar leven, dat juist als je het n?et verwacht, ergens midden in het leven van alledag, iets bijzonders om je heen gebeurt dat heel apart is, en waar je achteraf soms nog wel eens van zegt: voor mij was daar God mee in het spel. God is vast toen bij mij op bezoek geweest, want midden in het leven van alledag heb ik toen toch wel iets heel ap?rts meegemaakt: DE SCHEPPING BLOEIDE OP, OF DE LIEFDE, OF DE TOEVALLIGE SAMENLOOP VAN OMSTANDIGHEDEN SMEEDDE EEN PRACHTIG GEBEUREN VOOR ME IN ELKAAR.

Bij Mozes kwam God op bezoek daar bij DE BRANDENDE BRAAMSTRUIK bij het hoeden van de schapen! Niemand weet wat daar precies gebeurd is, op die dag! Het is vrij moeilijk, het een en ander wetenschappelijk in kaart te brengen: commentaren hebben het dan over een droge struik die door de hitte van de zon in brand gevlogen is! Of ze hebben het over een luchtspiegeling, een fata morgana, het is inderdaad het meest waarschijnlijk dat dat gebeurd is. Dat Mozes daar bij de berg Horeb een luchtspiegeling heeft meegemaakt, misschien op het moment dat de zon vuurrood onderging achter de struiken aan de horizon! Van een luchtspiegeling geldt altijd ook: dat ze verdwijnt, zodra je dichterbij komt om het schouwspel goed in ogenschouw te nemen en te onderzoeken! Dan zal de luchtspiegeling zich weer aan je gezicht onttrekken! ? Maar waar ik eigenlijk ook naartoe wil, is dit: HEEL VEEL GEBEURTENISSEN DIE OOK WIJ IN ONS LEVEN ERVAREN, HOEVEN NIET PER SE BIJZONDERE GEBEURTENISSEN IN DE BELEVING VAN IEDEREEN TE ZIJN! De schapen daar van Mozes hebben waarschijnlijk alleen de zon achter de struiken zien ondergaan! Maar M?zes, M?zes vindt het zo indrukwekkend en imponerend, dat hij op zijn knieën valt en God daar in die struik op zich ziet afkomen, in de gestalte van een engel uit vuur, ''?ls een vuurvlam midden uit een braamstruik!'' (vertaalt de NBG-vertaling).

Wellicht, wellicht heeft, wie weet, bij dit alles ook nog wel de culturele achtergrond meegespeeld, waarin Mozes is opgegroeid. Want in Egypte, waar Mozes is opgegroeid, gebeurde het ook wel eens, dat men een braamstruik uit de woestijn als een heilige struik ging vereren, waarin een g?d woonde. ALS GOD ZICH AAN ONS MENSEN OPENBAART, OOK VANDAAG NOG, MAAKT HIJ OOK VAAK GEBRUIK VAN ONZE EIGEN ERVARINGEN EN BELEVENISSEN OP DAT GEBIED! Dat is altijd zo! God beleven is altijd een zeer persoonlijke zaak. Wat de een wat zal zeggen, hoeft de ander n?et gelijk wat te zeggen. Wat voor de een gewoon heel nuchter een gewone luchtspiegeling is, is voor de ander God-in-persoon-die-prachtig-op-je-akomt. Die tweespalt is er vandaag ook nog, en ik denk dat het goed is, die te eerbiedwaardigen! De geboorte van een kind, zal iemand vanuit afstand als heel gewoon ervaren, maar die het zelf meemaakt als een heel bijzonder gebeuren! De prachtige natuur op vakantie, zal de een niet zo veel zeggen, voor de ander is het een bewijs dat er een God is. Voor sommige wel heel nuchtere mensen is de liefde een of ander chemisch proces van hormonen die in je lichaam opspelen, voor de ander is de liefde een cadeau uit de hemel! Als God zich laat zien, sluit hij altijd aan bij onze HEEL PERSOONLIJKE ERVARINGEN!

En wellicht is het wel eens weer goed, ook eens bij jezelf na te gaan: wanneer zich God voor jouw gevoel de laatste keer aan jou heeft laten zien! Want dat heeft Hij vast, midden in de alledaagse dingen, zo is Hij wel! Je moet er alleen wat oog voor krijgen en ook wat oog voor houden! Ga wat je h?rt ooit eens heeft ervaren, niet gelijk geheel wegredeneren met je hoofd! Maar probeer ook met je hoofd en verstand ontvankelijk te worden voor de bijz?ndere momenten in je leven, waarin God zich aan jou laat zien: verpakt in talrijke cadeau?s vol schepping of verlossing ? speciaal jou betreffend!

De gebeurtenis bij de braamstruik was voor Mozes in ieder geval een heel bijzonder gebeuren, dat vol zat met God die zich aan hem wilde laten zien!

- - - - - - - - - - - - - -

En wellicht heeft Mozes ook dat er wel in gezien: dat een braamstruik daar in de woestijn op zich nog niet eens zo bijzonder is. Hij ziet er op zich niet speciaal uit of zo? en heel de woestijn is er mee bezaaid. En als de braamstruik niet een braamstruik is geweest, maar (zoals vele bijbels vertalen) een doornstruik, dan is het nog erger: dan is die eigenlijk nergens meer goed voor te gebruiken. Hij heeft geen echte functie in de natuur, te vergelijken met bijvoorbeeld een prachtige palmboom of olijfboom die veel vruchten dragen! ? Toch is ook deze braamstruik uitverkoren om drager van de lichtglans van God te zijn!

Mozes! Wij hebben van Mozes een groot bijbels figuur gemaakt! Maar dat is voornamelijk gebaseerd op wat er veel later over hem verteld wordt! ? Op het moment van die braamstruik, is hij helemaal niet de grote figuur die wij in hem zien. Hij zit daar bij zijn schoonvader Jetro in de woestijn, omdat hij gevlucht is uit Egypte! Hij zit daar in de woestijn omdat hij iemand heeft vermoord! En die moord is dan wel gebeurd, omdat Mozes het niet langer kon aanzien, dat mensen elkaar pijnigen en slaan: de moord is wel wat te rechtvaardigen geweest, maar goed, geen moord is eigenlijk te rechtvaardigen! En zo heeft Mozes dus op de vlucht moeten slaan en zich terug moeten trekken tot in de woestijn. ? Zoals ook vele mensen ? en misschien zijn we het wel zelf ? ons dikwijl terugtrekken uit het grote, publieke leven? terugtrekken op ons privé leven, om zo veilig en beschut mogelijk ons eigen leventje te mogen leiden, zonder dat iemand van buiten ons nog iets kan aandoen!

Maar IN ONS VERHAAL WORDT MOZES NIET AFGESCHREVEN! EN VOORAL: MAG HIJ ZICHZ?LF NIET AFSCHRIJVEN! HIER IN DIT VERHAAL WORDT HIJ OPEENS NIEUW, OPNIEUW GEROEPEN! Hier zegt God als het ware tegen Mozes: ''tis wel mooi, dat jij daar in je kleine familiekring die paar schapen aan het hoeden bent, maar jij Mozes, moet meer doen! ? Jij moet Mij helpen! Zegt God tegen hem! Je mag en je moet een heel volk hoeden, Mijn Volk. En het is wellicht wel alleen zijn eigen geweten dat zo tot hem spreekt, en dat de luchtspiegeling daar bij de braamstruik tot de stem van God zelf laat worden, maar ze is daarom niet minder re?el voor Mozes: ''jij moet Mij helpen'', zegt God tegen hem! Mij helpen met het hoeden van mijn heilig volk!

- - - - - - - - - - - -

En dan lezen we, dat Mozes na dit prachtige verhaal van Gods openbaring en ook na deze heel eenduidige opdracht die hij krijgt van God, namelijk om Gods een handje te helpen bij het bevrijden en lijden van het volk? DAT MOZES T?CH BEGINT MET TEGENSTRIBBELEN! Hij begint tegen te stribbelen tegen die opdracht die hij krijgt, door te jammeren en te zeggen tegen God: ja, maar wat stel ik nu eigenlijk voor! Dat U m?j nou juist moet hebben! Ik stel toch helemaal niks voor! Als zo'n dorre braamstruik ben ik, tot niks goed in staat! Ik kan echt niks! Als ik iets zeg, geloven de mensen me niet! Ik ben geen man van het woord! ? En als Mozes vandaag zou hebben geleefd, zou die waarschijnlijk ook nog zeggen: ik heb al zoveel anders! En ik doe al zo veel! En waar haal ik de moed vandaan, om voor God uit te komen in onze huidige tijd!! Nee, laat mij me maar liever veilig terugtrekken op mijn eigen leven privé! Daar zijn al genoeg beslommeringen en karweitjes te klaren!

Maar Mozes weet dat hij het zo niet redt! De roep van God is definitief! En voor hem bestemd en niemand anders! Het is z?jn ervaring daar in die braamstruik geweest! En het is z?jn heel persoonlijke opdracht! God doet een beroep om hem persoonlijk. God zelf wil best het meeste doen, maar Mozes moet wil helpen!! God wil namelijk nooit een God zijn van ''ieder lekker alleen maar voor zich zelf, en Hij God dan voor allen''! Maar God wil ons mensen inschakelen: wil mensen ooit hun e?gen levens halen: wil de teruggetrokken privé levens ?penbreken, om die levens tot iets heel bijzanders, tot iets heel speciaals te maken!!

En ALS MOZES TEGEN GOD ZEGT: ''MAAR WIE BEN IK...??!''DAT IK DAT ZOU KUNNEN DOEN, HEEFT GOD DAAR GELIJK MAAR ??N SOEVEREIN ANTWOORD TEGENOVER STAAN, NAMELIJK: ''IK BEN ER?!!'' ''Wie ben ik?? ? Ik ben (er), God!!'' Je moet je niet afvragen: ''wie ben ik??!'' ? Maar je moet zeggen, altijd al, gelijk aan het begin: ''G?d is?'' God is ?r! God is er ook altijd bij! En daarom zal dan alles wat je doet vol w?nderen om je heen zijn! Je bent bedoeld om h?rder te zijn! Als je je herderstaf niet op gaat pakken, maar weg gaat gooien, wordt die tot een giftige slang, en je leven ook! Maar als je je herderstaf durft op te pakken, kun je iets betekenen voor jezelf en anderen: als je eindelijk je publieke functie als h?rder gaat oppakken, waartoe je geroepen bent: dan kun je er de schelfzee mee splijten en een weg vinden om te gaan ook waar geen wegen zijn! En kun je er water mee halen, zelfs uit een rots! ? Mozes, je moet je niet altijd afvragen: ''Wie ben ik dan wel? om dit of dat te doen.'' Je moet leren zeggen en belijden: ''IK BEN? is er ook altijd bij''. ''Ik ben'', zo heet mijn God! ''Ik ben en zal er altijd bij zijn!''

- - - - - - - - - - - -

En zo gaat Mozes uiteindelijk toch op stap. Evenals iemand uit onze gemeente, die naar vijf keer vragen dan ook eindelijk eens heeft toegezegd, de onbeminde functie van ouderling te willen aanvaarden: nog steeds zeer aarzelend, en bibberend! Maar toch! En God zal met hem meegaan! En het zal vol wonderen om hem zijn! Zolang hij in functie is en zijn roeping volgt! Hij zal mensen zoeken, mensen vinden, die hem helpen en bijstaan! Hij zal roepen en zal spreken, en mensen zullen hem horen en volgen! ? HIJ ZAL DRAGER VAN G?D ZIJN AL DIE TIJD! Drager van de lichtglans van God zelf in die tijd! En iedereen zal het kunnen zien en er van getuigen!

- - - - - - - - - - - -

Het is allemaal niet niks! We lezen in het verhaal van Mozes dat hij als hij dan teruggaat op weg naar Egypte, hij en zijn vrouw ?S NACHTS VAN DIE NACHTMERRIES krijgen van alles: ''Of zou God me soms de deed in willen sturen??'' [Het is een zelfde soort worstelende ervaring die Jakob ooit eens aan de Jabbok heeft gehad, toen hij ook weer een niet ongevaarlijke grens over moest steken, niet die naar Egypte, maar naar het gebied van zijn broers Esau?] De vrouw van Mozes krijgt het zo benauwt, dat ze een magisch ritueel gaat toepassen dat in die tijd vroeger wellicht wel, wie weet, gebruikelijk is geweest: ze besnijdt haar zoonen bezweert zo als het ware magisch deze boze gedachte! Ze wil daarmee te kennen geven. Wij, wij als mensen, zijn tot op het bloed, tot op het bot, verbonden met God, en God is tot op het bot, tot op het bloed, verbonden met ?ns! Dit hebben we hiermee beleden. Nu kunnen we rustig gaan slapen! Er is niets aan de hand! Het wordt vast af en toe niet makkelijk, maar God is er bij. Want God is ''Ik ben er''. ''Ik ben er b?j!''

- - - - - - - - - - - - -

Wat is nou de moraal van dit verhaal waar wij vanmorgen bij stilstaan?? Ik moest, op zoek naar een samenvatting van alles, denken aan mijn eigen klein autotje, dat ook de nieuwste niet meer is! Enkele weken geleden was het haal erg: toen wilde hij nauwelijks nog starten! HIJ HAD VAN DIE STARTPROBLEMEN nu rijdt hij weer als een jonge hond! St?rtproblemen hebben! DAAR DRAAIT HET DENK IK OM IN DIT VERHAAL! OM DE STARTPROBLEMEN IN JE LEVEN, EN HOE JE DIE HET BEST KUNT OVERWINNEN! GOD IS DAGELIJKS OM ONS HEEN! EN DE VONKEN VAN ZIJN LICHTGLANS ZIJN, als we goed kijken, MIDDEN IN ONS LEVEN VAN ALLEDAG OVERAL OM ONS HEEN GOED TE ZIEN! HET IS DE BEDOELING DAT DE VONKEN OVERSLAAN EN OOK ONS LEVEN IN BRAND ZETTEN, DWARS DOOR ALLE MOEILIJKHEDEN HEEN.

- - - - - - - - - - - - -

God wil zijn karwei in onze wereld nooit zonder ons mensen klaren! Ook al zijn we nog zo dr?ge braam- of doornstruiken. Wij ? iedereen van ons ? is uitverkoren om in bijzondere mate drager van de lichtglans van God zelf te zijn! Uitverkoren om beeld en brief van God te zijn! Om Even-beeld van God! Om ook h?rders te zijn, herders van mensen! En mee te helpen redden! En mee te helpen verlossen in onze wereld! Mozes was de aarzelende voorloper van de grote herder en Messias Jezus, die later komen zou: en waar in één persoon perfect bij elkaar kwam a) het inzicht: God ?s! God is met ons! En b) wij mensen: zijn met God! In Hem in dit alles in vervulling gegaan en tot voleinding gekomen! Maar het geheel is nog niet afgelopen! W?j vandaag mogen nog steeds de aarzelende n?volgers van deze Messias worden en zijn, en ook vandaag nog laten zien:

God-is-met-ons en wij-zijn-met-God!

Amen

Kopieerrechten: © copyright Kerken.com, 2002 - 2010.
Niets uit deze uitgave mag gepubliceerd of vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster van Kerken.com en de bijdragende predikant. Voor vermenigvuldiging ter voorbereiding van, en openbaarmaking tijdens de zondagse eredienst is het wenselijk de predikant hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan met behulp van het hiervoor bestemde formulier 'preek gebruiken'. Ter voorbereiding van bijbelstudie(bijeenkomsten) is geen toestemming nodig.
 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter