Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 

Geef mij armoede noch rijkdom (Mattheüs 6: 19-34)
Preek afkomstig van Ds. M.H.T. Biewenga van de Nederlands Gereformeerde Kerk te Enschede.

       

Liturgie

Orde van dienst voor 12-3-03. Biddag

Zingen: Gez 95:1,3
Votum
Groet
Zingen: Ps 65:1,2
Gebed
Schriftlezing: Matte?s 6:19-34
Zingen: Gez 48:5,9
Tekst: Spreuken 30:8b-9
Preek
Zingen: Gez 465:1,4,5
Gebed
Gaven
Zingen: Ps 65:5,6
Zegen
Zingen: Gez 48:10

Preek

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Vandaag is het Biddag voor gewas en arbeid. Op deze door-de-weekse-avond komen wij in de kerk, zo uit ons werk, zo uit de dagelijkse realiteit waarin we van maandag tot zaterdag leven. Deze kerkdienst ligt dichter bij ons gewone leven dan de meeste z?ndagse diensten. Op deze dag brengen wij zeer nadrukkelijk dat gewone leven van ons voor Gods aangezicht.
Daar is ook reden toe. Dat is er alt?jd, maar z?ker vandaag. Als ik nou alleen even blijf bij dat eerste stukje, ?Biddag voor het gewas?, en ik denk dan aan wat er de afgelopen jaren gebeurd is op vooral het gebied van de veeteelt, dan is dat niet gering. Ik zet op een rij:

1996: de BSE-crisis,
1997: de varkenspest,
1999: dioxine,
2001: mkz,
en nu, sinds een paar weken, de vogelpest. En vanavond vouwen wij onze handen, en bidden we tot de Here. Waar wilt u om bidden? Wat wilt u vragen aan de Here?

Ik trek de grenzen ruimer. De economie hapert; de grote afgod van de westerse wereld staat te wankelen op z'n benen. En er dreigt oorlog. De wereld staat wellicht aan de vooravond van grote ellende. En niemand weet welke ellende het gr??tst is: wil een oorlog tegen Irak, of juist geen oorlog - met alle risiko?s d??rvan. Wij weten het niet. Over Afrika hebben we het niet. Daar gaan weliswaar gigantisch veel mensen dood, maar dat slaat niet meer aan bij ons, dat doet ons niks meer. Wij maken ons liever druk over die paar duizend die deze kant op komen, dan over het veelvoud dat daar doodgaat. Want economische vluchtelingen, daar moeten wij dus niks van hebben. Laat die mensen in hun ??gen land doodgaan.

En wat d??n we? Wat doen wij, westerse mensen? Wat doen wij, christenen, in één van de rijkste landen ter wereld? Wat doet ?, wat doe j?j, wat doe ?k? ik Weet niet hoe het u gaat, maar het kan mij bij de keel grijpen; ik kan het er gigantisch benauwd van krijgen. Waar zijn we mee b?zig, waar leven we voor? Waar maken we ons druk over?

Ik las een verbijsterend verhaal. het Was na de aanslagen in de Verenigde Staten op 11 september 2001. Toen riep de burgemeester van New York -- de toenmalige burgemeester -- Giuliani, die riep de New Yorkers op tot hulp en steun voor de getroffenen. En hij vertelde er ook bij h?? je die hulp en die steun zou kunnen geven. Nee, niet door je in te zetten en mee te komen helpen, niet door een arm om mensen heen te slaan en ze te troosten -- dat is allemaal: ja, goed bedoeld hoor, maar dat zet geen zoden aan de dijk. Als je ?cht wilt helpen, zei Giuliani, dan moet je -- ja, je gelooft het niet: dan moet je naar de winkel gaan en zoveel mogelijk spullen kopen. Nog meer consumeren: dat is de redding voor een stad die een grote ramp heeft meegemaakt.

Ja, misschien haalt u uw schouders op, zo van: Wat een onzin?, maar vergis u niet, want dit is geen ?nzin, dit is hoe onze wereld in mekaar zit. Hier verwachten wij heil van: van kopen en verkopen, van eten en drinken, van almaar meer consumeren; want dan moet er ook steeds meer gepr?duceerd worden, en dan kunnen we weer allemaal werken en dan - o heerlijk: dan kunnen we weer meer c?nsumeren, en dan worden we al maar gelukkiger -- enzovoort enzovoort. Ja, zo gaat dat: consumeren als burgerplicht in een wereld vol spanning en ellende; begeerte als de weg naar het paradijs; de economie als onze onfeilbare leidsman naar het geluk.
En wij doen net zo hard mee. Ik - doe net zo hard mee. Dit is waar ik het m??st van schrik, en waar ik het benauwd van krijg.

Lieve mensen, vandaag bidden wij. Waar gaat u voor bidden? Wat wil jij nou graag op deze dag aan de Here vragen? Weet u: wij, rijke mensen in West-Europa, wij lijken vaak zo verbijsterend veel op de vrouw van Piggelmee. Kent u Piggelmee nog? Een hele generatie is ermee groot geworden, denk ik. Piggelmee woont met z'n vrouw in een simpele behuizing, namelijk in een Keulse pot. En ze hebben het goed. Tot op een dag Piggelmee het tovervisje ontmoet; en hij mag wensen wat hij maar wil.
En telkens opnieuw stuurt z'n vrouw hem terug naar het tovervisje, om nog meer te vragen; want telkens was er nog wel iets waarvan ze dacht: Ja, maar dat wil ik ook nog hebben. Piggelmee; erop uit; nog meer vragen. En aan het eind van het verhaal - ja natuurlijk - raakt mevrouw Piggelmee alles weer kwijt. Al die mooie dingen die ze allemaal zo graag wilde hebben. Want mevrouw Piggelmee had niet geleerd om tevreden te zijn met wat ze had. ik Heb het er maandag op katechisatie ook nog even over gehad. Wat wil je nou het liefst, jullie, jonge mensen die eigenlijk allemaal van jongsaf aan de Here kennen en telkens weer horen wat de Bijbel zegt. Nou, dat is simpel: gezondheid staat op ??n; vrede op aarde scoort ook behoorlijk; maar dan willen de meesten toch ook wel een beetje rijk worden; h?: sukses hebben, mooie en luxe dingen om zich heen vergaren.

?t Is eigenlijk maar een raar gebed, in Spreuken 30: ?Geef mij armoede noch rijkdom?. Ja, dat ??rste, okay: tuurlijk, dat nemen we graag over. Geen armoede; want dat lijkt ons echt helemaal niks. Lieve mensen: dat m?g je bidden, jazeker. Bidden dat de Here je geen armoede zal geven. Alleen - wacht even - dan moet je dat niet met oogkleppen op gaan bidden. Ikke, ikke, ikke - en aan de rest heb ik geen boodschap. Nee, maak de kring van je gebed zo wijd dat ook ?nderen, v?le anderen, ook ver weg, daarin delen. Here God, geef ?ns, ons mensen op uw aarde, geef ons allemaal wat wij nodig hebben. Bewaar ons voor armoede. Dat is het eerste. Maar nou dat andere: ?Geef mij armoede noch rijkdom?. Heb jij er geloof voor om ook dat aan de Here te vragen? Om op deze Biddag niet inhalerig, naar jezelf toe, te bidden? Heb jij er het geloof voor om te weten -- nee, niet in theor??, maar w?rkelijk, met heel je hart -- te weten dat bidden om Gods zegen iets volkomen anders is dan bidden om nog meer luxe en weelde en welvaart?

Geef mij armoede noch rijkdom,
voed mij met het brood mij toebedeeld.

Lieve mensen, wat het gevaar van ?rmoede is, dat is wel duidelijk; het staat er ook, in vers 9:

opdat ik niet, verarmd zijnde, stele,
en mij aan de naam van m'n God vergrijpe.

Dat kun je je voorstellen: dat je uit pure wanhoop over je armoede tot diefstal komt.
Maar nou dat andere: r?jkdom: wat is daar nou mis mee? Nou, zegt de Spreukendichter, het gevaar van de rijkdom, dat is dat ik, verzadigd zijnde, U verloochen en zeg: ?Wie is de HERE??

Mensen, dat is onze w?reld, dat is onze t?jd! Voor geld is immers alles te koop. Je leeft er goed van. Je maakt plezier, je raakt verzadigd -- nee, niet enkel met eten en drinken, maar met alles wat er te krijgen is in dit leven, al het goede van deze aarde. Het ontbreekt je aan niets. Verzadigd.

Ach ja, en waar heb je God nou eigenlijk nog voor nodig? Je h?bt toch alles al? En wees re?el: bidden, je handen vouwen, en God ergens om vragen: ach, dat is natuurlijk wel mooi, maar ja, het is natuurlijk nog veel mooier als je je goed gevulde portemonne kunt trekken of je creditcard, en gewoon kunt k?pen wat je hebben wilt. Kijk, bidden is toch veel onzekerder, h?? Dan moet je maar afwachten of je het ook krijgt. Maar als je het koopt van je eigen geld, als je het allemaal zelf onder controle hebt, ja, dan weet je het tenminste zeker!

Geef mij armoede noch rijkdom,
voed mij met het brood mij toebedeeld;
opdat ik, verzadigd zijnde, U niet verloochene
en zegge: Wie is de HERE?

En zo gaat het; zo is het gegaan, en zo gaat het nog steeds; hier in Nederland, hier in West-Europa. We zijn verzadigd, we h?bben alles al; b?jna alles.
En God? Nou ja, God... Wat moet je daar nou nog mee? Ja, vr??ger: tien hadden mensen God nog nodig; maar wij vandaag toch niet meer? Wij kunnen het toch zelf wel af?
We zijn rijk geworden. En onze verzadigde cultuur heeft God verloochend.
Zie je het? Ja, misschien denk je dat het dorre theor?? is, zo'n bijbeltekst; iets wat je in de werkelijkheid van het gewone leven natuurlijk zo nooit tegenkomt -- maar dan moet je toch echt je ogen en je oren opendoen. Want, mensen: wat de Bijbel hier beschrijft, dat is pure realiteit vandaag. Zo geb??urt dat, in onze wereld; zo leven mensen, heel gewone mensen, naast u in de straat, collega?s op het werk. Zo leven wij zelf misschien maar al te vaak...

Biddag. In deze wereld vouwen wij vandaag onze handen. En we gaan prob?ren om het te bidden:
Geef ons armoede noch rijkdom,
voed ons met het brood, ons toebedeeld.

We gaan het bidden: met onze m?nd, maar voor?l ook met ons hart, en dan ook met onze h?nden, met onze v??ten; en we gaan proberen heel ons leven daaraan te laten beantwoorden; zo te leven zoals we vandaag bidden.

?Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen?. ?Want naar al deze dingen -- alle dingen van hier ben?den -- gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet dat gij dit alles behoeft?. Als je w?rkelijk gelooft, als je ?cht verbonden bent met deze hemelse Vader, dan kan het niet anders: dan zal dat te merken zijn ook. Wie het vandaag aandurft, wie het geloof heeft om het de Spreukendichter na te bidden:

Geef mij armoede noch rijkdom,
voed mij met het brood, mij toebedeeld

Die kan niet anders dan in heel z'n leven daarnaar leven. Niet almaar graaien en naar je toehalen, maar een leven van geven, een leven van dankbaar ontvangen wat je in genade krijgt.

Geef mij armoede noch rijkdom, maar vooral, Here: hou ons toch altijd heel dicht bij U!

Amen.

Kopieerrechten: © copyright Kerken.com, 2002 - 2010.
Niets uit deze uitgave mag gepubliceerd of vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster van Kerken.com en de bijdragende predikant. Voor vermenigvuldiging ter voorbereiding van, en openbaarmaking tijdens de zondagse eredienst is het wenselijk dit even aan ons door te geven. Dit kan met behulp van het hiervoor bestemde formulier 'preek gebruiken'. Ter voorbereiding van bijbelstudie(bijeenkomsten) is geen toestemming nodig.
 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter