Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 

Over hoe God onze gebeden verhoort. (Lukas 11: 1-13)
Preek afkomstig van Ds. G. Naber van de Gereformeerde Kerk te Sliedrecht.

       

Liturgie

Welkom & Mededelingen:

intochtslied: Gz 380: 1,2,3,4,7:

stilte, votum & groet:

Klein Gloria:

gebed:

leefregel (de 10 geboden):

zingen na de leefregel: Gz 462: 4,2:

gebed:

bijbellezing 1 (1 Samu?l 8):

na die lezing: Gz 268: 2:

bijbellezing 2 (Lucas 11: 1-13):

na de lezingen: Gz 427: 1,5,8:

preek:

amenspel:

antwoordlied: "Voor kleine mensen is Hij bereikbaar":

gebed:

collecte:

slotlied: Ps 92: 3,7,8:

Zegen

Preek

Gemeente van onze Here Jezus Christus!

In de bijbel kom je heel vaak verhalen tegen waarin je dan kunt lezen dat God zich aanpast aan de wil en de wensen van ons mensen! De grote God, de almachtige, Schepper en Koning van hemel en aarde, past zich soms aan aan wat een heel kleine enkele mens hier op aarde graag wil hebben.

Een voorbeeld van dit alles hebben we zo-even al kunnen vernemen uit de bijbel: het volk Israël is nog maar pas het beloofde land ingetrokken, en God is er eigenlijk op tegen dat het dan een k?ning krijgt, evenals de volken rondom Israël een koning hebben. Maar het volk Israël wil er graag ??n, en dan besluit God maar die wens in vervulling te laten gaan. Ze zullen hun koning krijgen! ? Zo staan er nog wel meer teksten in de bijbel dat God bereid is zich aan te passen aan de wensen van mensen. Kijk maar naar Abraham die met God om het heil van Sodom en Gomorrha mag onderhandelen. Of naar Mozes die altijd weer als een soort middelaar tussen God en mens, met God praat en Gods toorn van zijn volk afwentelt. Of kijk maar naar Hanna, die uiteindelijk dan toch nog gezegend wordt met de kinderen, waar ze jaren lang om heeft gebeden. ? Maar het hoogtepunt van al deze verhalen vormen dan toch wel de wat meer abstracte woorden van Jezus, wanneer hij tegen ons mensen, tegen jou en tegen mij, zegt, dat wij mensen God rustig in een gebed om dingen mogen vragen, want: ''Bidt en u zal gegeven worden'' En ''een ieder die bidt (die) ontvangt!'' God, zegt Jezus, wil best als goede Vader voor ons zijn die voor zorgt, of als een goede vriend die ons niet in de kou laat staan.

Wellicht is het daarom wel eens interessant om ook eens in een preek als de onze hier nu de vraag te stellen, hoe dit dan toch allemaal precies in elkaar zit. IS HET WERKELIJK WAAR DAT DE GROTE ALMACHTIGE GOD DIE ZO ONGEVEER ALLES IN HEEL DE WERELD REGELT EN ZO ONGEVEER DE HELE KOSMOS BEHEERT, OOK REKENING WIL HOUDEN EN KAN HOUDEN MET DE WENSEN VAN ONS KLEINE MENSEN EN ONZE GEBEDEN VERHOORT? HOE GAAT DAT DAN? Hoe zouden we ons dat dan moeten voorstellen?

Er zijn best wel veel mensen in onze maatschappij, die het gewoon helemaal niet voor mogelijk houden, dat God hun gebeden kan verhoren. En daar kunnen tal van oorzaken voor zijn, dat ze het niet voor mogelijk houden. Vaak zit er zelfs een soort minderwaardigheidscomplex achter (''Ik ben vast niet goed genoeg voor God''). - Maar wat je ook heel vaak ziet is DAT MENSEN DE MOGELIJKHEID DAT GOD HUN GEBEDEN KAN VERHOREN, HELEMAAL UIT HUN LEVEN HEBBEN VERBANNEN OMDAT ER IN ONZE MODERNE WERELD GEEN LOGICA, GEEN RUIMTE VOOR IS. Onze hele wereld is volgens een bepaalde logica ingericht, zeggen ze, en verloopt gewoon volgens bepaalde natuurwetten. Alles staat eigenlijk al bij voorbaat vast en daar doe je als klein mensje gewoon niet veel aan. Iemand gebruikte wel eens het beeld van HET BILJARDSPEL om uit te leggen hoe hij het zag. Hij zei: iemand (God wellicht?) heeft in onze wereld ooit eens de eerste bal aan het rollen gebracht, net als op een biljardtafel, en sindsdien rolt alles tegen elkaar aan en botst het met elkaar en reageert het op elkaar en doet maar gewoon. Er gebeurt dan van alles en nog wat. Maar alles verloopt wel gewoon volgens bepaalde w?tten. Zo is het gewoon in het leven, gewoon, zei hij. - De gedachte van een God die speciaal de gebeden van mensen verhoort, past daar niet zo goed bij. Er gebeuren natuurlijk wel eens heel bijzondere momenten in het leven, zei hij verder. Evenals het op de biljardtafel ook wel eens kan gebeuren, dat er drie ballen tegelijkertijd ingaan. Maar zou dat dan niet gewoon toch ook de gewone, logische samenloop van de omstandigheden zijn, dus meer gewoon: toeval? ? Zou je daar soms werkelijk een God achter mogen vermoeden? ? Nou ja! (?t is een open vraag).

Ik geloof dat niet zo, zei hij. En waar ik helemaal niets mee kan, zei hij er gelijk bij, is de gedachte: dat God wel bereid is, de loop van de omstandigheden te be?nvloeden, als ik hem dan maar genoeg daarom ga bidden!

Soms zie je, zei hij, MENSEN DIE WEL ZOUDEN WILLEN DAT GOD EFFENTJES ALS EEN SOORT LOOPJONGEN HUN WENSEN VERVULT! Zou God werkelijk zo zijn ALS EEN OF ANDERE COLA OF IJS-AUTOMAATt op straat of waar dan ook, die je op je wenken bedient: je stopt er wat geld in, en prompt komt er uit wat je graag wilt hebben? Maar gaan die dingend dan zo? Zou ik het dan zo moeten zien allemaal?

Nou, nee, dat natuurlijk ook niet, denk ik. Laat ik nu maar eens gaan proberen, hoe we ons de verhoring van onze gebeden door God het best kunnen voorstellen! En over dat verhoren van onze gebeden kun je dan denk ik in ieder geval wel het een of ander zeggen:

Allereerst is het volgens mij handig te weten, dat God, als Hij onze gebeden aanhoort, DAT GOD DAN VOORAL HOORT EN VERHOORT WAT WE WERKELIJK BIDDEN! In Rom. 8 staat een mooie tekst die vertelt dat het soms kan gebeuren dat we tot God bidden, met allerlei woorden. Maar wat er eigenlijk op de achtergrond speelt, zijn helemaal niet de woorden, maar wellicht dan vooral: het zuchten, het verlangen, naar iets, naar iemand! Iemand die helpt, iemand die bijstaat! En dan staat er in die tekst: ''De Geest komt onze zwakheid te hulp'' en ''het is de Geest die dan voor ons pleit''! ? Soms bidden wij tot God om bepaalde dingen die we wel zouden willen hebben, maar zijn het vaak heel andere dingen die aan de orde zijn! Iemand die tot God bidt: ''Here God, geef me aub zo snel mogelijk een dure Ferrari, want mijn buurman heeft er nu ook een.'' Die wil eigenlijk helemaal niet zo'n dure Ferrari, maar iets anders: namelijk mee kunnen trekken met de buren! Maar ook van die wil kun je je afvragen of het wel zo gezond is voor een mens, om die wens alsmaar te hebben. Het leven van ons mensen is toch niet leuk, en zeker niet zoals het bedoeld is in Gods ogen, als je tot niet veel meer instaat bent, dan alsmaar begeren, begeren van wat je nog niet in je bezit hebt? - ''De Geest komt dan onze zwakheid te hulp'' en ''het is de Geest die dan voor ons pleit'', zegt Paulus. Het gebed dat dan uiteindelijk bij God aankomt, zal WAARSCHIJNLIJK IN HEEL ANDERE BEWOORDINGN BIJ GOD AANKOMEN, niet in de vorm van: Here God, geef me zo snel mogelijk een rode Ferrari, maar wellicht dan meer in de vorm van de uitspraak: Heer ontferm u over deze ziel, die zo snakt naar erkenning en waardering. ? GOD VERHOORT ALLEEN DE GEBEDEN DIE GOED BIJ ONS PASSEN, de gebeden die we w?rkelijk bidden, diep, d?ep in ons zelf, diep, diep in ons hart! ? En dat zijn soms echte goede gebeden, die het ook verdienen te worden verhoort!

En hoe verhoort God die gebeden dan? Valt daar nog iets over te zeggen?

Ja, ik denk het wel. Je kunt er twee dingen over zeggen.

Allereerst: DAT GOD ZICH ALTIJD VOORAL WIL ONTFERMEN OVER SITUATIES, WANNEER WIJ MENSEN HET HEEL MOEILIJK HEBBEN. Kijk, verre uit de meeste gebeden die om verhoring smeken, worden gebeden in situaties wanneer we het heel moeilijk hebben. Dan gaat het dus ook om dingen, die we niet zomaar bidden, maar die diep in ons hart voorkomen en waar we echt mee zitten. ? Wat we allereerst nu eens moeten weten is, dat God zich altijd heel veel aantrekt van deze situaties. Dat ligt daaraan, dat Hij zelf ooit eens in al zijn wijsheid en pracht heeft besloten, niet met zich zelf alleen boven in de hemel te blijven, maar in de gestalte van zijn Zoon Jezus Christus ons leven hier op aarde heel ons bestaan met ons werkelijk te delen, ja sterker nog: zelfs de moeilijke kanten van ons leven hier op aarde met ons te delen. God heeft in Jezus Christus, toen hij hier op aarde lijfelijk aanwezig was, heel bewust zelf de scheuren, de barsten, de moeilijke momenten van lijden en dood op zich zelf willen nemen, en ook zelf tot in de diepste dimensies willen ervaren. Sindsdien mogen wij er van uitgaan: Hij is onze Vader. Onze Vader die nu weliswaar weer in de hemel is, maar die oneindig van zijn kinderen is gaan houden. En ELKE SCHREEUW OM HULP BIJ ONS BENDEN VANDAAG ZAL OOK VOOR HEM EEN SCHREEUW ZIJN! Dat is dan wellicht ook echt het eerste wat je over het verhoren van onze gebeden kunnen zeggen:

God verhoort vooral de gebeden die werkelijk in ons hart leven! En een eerste vorm van ons verhoren is dan: dat hij er zelf ook aan gaat lijden, dat hij mee gaat lijden. We mogen weten dat hij ons in Christus begrijpt, dat hij wel naast ons wil staan in dit alles. ? Kortom: dat hij dit dan n?et naast zich neer zal gaan leggen. Veel mensen zeggen dat God zich van het leed in de wereld helemaal niks aantrekt: maar dat is niet waar! Echt niet!.

Maar dan mogen we er ook nog wel nog iets anders gelijk bijzeggen: namelijk DAT GOD ONS LIJDEN, ONZE KLACHTEN DIEP IN ONS HART NIET ALLEEN GOED BEGRIJPT, MAAR DAT HIJ ER OOK WAT AAN WIL GAAN DOEN. En dan komen we werkelijk op het terrein van de vervulling van onze gebeden terecht: bij dat wat we er werkelijk van kunnen merken!

We zeiden tot nog toe: God verhoort vooral de echte gebeden, dat wat we ?cht bidden! En hij lijdt mee met ons, wanneer we hier in ons leven met de scheuren, en met de barsten, de kloven worden geconfronteerd. Maar GOD LAAT DE SCHEUREN, DE BARSTEN EN DE KLOVEN IN ONS LEVEN NIET EENVOUDIGWEG BESTAAN! MAAR VULT ZE WEER OP! HIJ MAAKT DE WONDEN WEER HEEL! HIJ DOET ER OOK WAT AAN! Maar dan moet ik wel ook de zin zeggen die wel al vaker gezegd is, maar die werkelijk waar is: God helpt en verhoort ons wel, maar dan niet altijd precies zo, zoals wij dat van hem wel zouden verwachten. Luther zei het ooit eens zo mooi: ''als we serieus tot God bidden, gaat hij ons verhoren, maar niet altijd precies op hetzelfde tijdstip dan wij zouden verwachten, of op dezelfde dag, of in de mate waarin we het verwachten. Maar hij verhoort ons wel. En vaak veel beter, groter en heerlijker, dan wij ooit hadden durven hopen.'' Iets m?rken van Gods verhoring van onze gebeden, heeft dus ook wel eens wat te doen, met OPENSTAAN VOOR EEN ANDERE, EEN NIEUWE MANIER VAN LEVEN.

Mij schiet in dit verband EEN VERHAAL binnen VAN EEN VROUW DIE EENS BIJ EEN MONNIK IN HET KLOOSTER KWAM. De vrouw zei tegen de monnik: Monnik, waarom ga je toch altijd bidden. Bidden helpt toch helemaal niet. Zegt de Monnik: mevrouw, waarom zegt u dit toch. Heeft je er soms zo slechte ervaring mee opgedaan? Zegt de vrouw: inderdaad: al 20 jaar bid ik al elke dag hetzelfde. Er is geen een dag dat ik het niet heb gedaan. En altijd heel intensief. Ik was haast alleen d??rmee bezig? Maar er is niks gebeurt. Heb ik het dan niet langzamerhand aan het goede eind, als ik zeg: dat bidden niet helpt?

Zegt de monnik tegen de vrouw: Maar mevrouw, EEN MENS MOET NIET ALLEEN GOED LEREN BIDDEN, MAAR EEN MENS MOET OOK GOED LEREN HOE HIJ HET BEST DATGENE IN ZICH KAN OPENEMEN WAT GOD LAAT GEBEUREN ALS HIJ HET GEBET GAAT VERHOREN. ? Ik zou zeggen: laat dat bidden nu maar even zitten, en ga eens wat beter om je heen kijken, of er niet al wat is, wat je al van God aan verhoring hebt ontvangen! Is er al iets dat je kunt aanvaarden als een cadeau van God?

Een week later komt de vrouw weer terug bij de monnik. En ze zegt: goh ik heb heel wat meegemaakt in de afgelopen week. Nu weet ik dat God mijn gebeden heeft verhoort. Toen ik na ons vorige gesprek thuis kwam, ben ik gelijk naar mijn man gegaan (waar ik al 20 jaar dacht dat die niet meer van mij houdt), en toen heb ik voor het eerst meegemaakt dat hij is opgestaan en mij tegenmoet is gegaan. Dat had hij al zooo lang niet gedaan! - Ja, zei de monnik. Dat heeft hij nooit gedaan, omdat jij ook nooit naar h?m bent toegelopen. JE BENT WELISWAAR OM HET GOEDE GAAN BIDDEN! MAAR OOK AAN HET SLECHTE GAAN GELOVEN! Zelfs niet eens God kan je verlossen van je eigen blindheid. Zo zie je maar weer.

God verhoort al onze serieuze gebeden, zei Luther. Maar vaak op een manier waarop wij het niet verwachten. Het is vaak ook een kwestie van goed kijken, van nieuw leren zien, van anders gaan leven in het leven. ? Werkelijk waar: er zijn zo veel situaties in het leven, dat het toeval geen toeval meer kan zijn! Dat er werkelijk dr?e van die biljardballen het gat van de biljardtafel ingaan! Omdat God het graag wilde voor ons!

God kent in Jezus Christus al onze behoeften. Leun je aan, tegen God, zou ik zeggen. Wordt ontvankelijk. Word zelf wat leeg, om vol te kunnen raken van hem en zijn zegeningen. Laat je zelf wat omspitten door God, door Hem te laten delen in je leven. En alles z?l goedkomen. In tijd en eeuwigheid.

Amen.

Kopieerrechten: © copyright Kerken.com, 2002 - 2010.
Niets uit deze uitgave mag gepubliceerd of vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster van Kerken.com en de bijdragende predikant. Voor vermenigvuldiging ter voorbereiding van, en openbaarmaking tijdens de zondagse eredienst is het wenselijk de predikant hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan met behulp van het hiervoor bestemde formulier 'preek gebruiken'. Ter voorbereiding van bijbelstudie(bijeenkomsten) is geen toestemming nodig.
 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter