Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 

Groeikracht en Verantwoordelijkheid (Genesis 1: 27-28)
Preek afkomstig van Ds. D. Smit van de Nederlands Gereformeerde Kerk te Apeldoorn.

       

Preek

Brs. en zrs.,

Groei, het is een wonder. Fascinerend elke keer opnieuw,
het voorjaar.
De lammetjes
het krijgen en zien opgroeien van kinderen.

Maar: we weten inmiddels ook hoe groei uit de hand kan lopen.
Dat er overmatige groei kan zijn.
Woekering.

Op allerlei manieren en op allerlei niveaus.
Natuurlijk in de tuin. Onkruid woekert en dan moet je wieden.
Als sla te snel groeit krijg je doorgeschoten sla en die is onbruikbaar.

In een menselijk lichaam. Cellen die woekeren en een dodelijke bedreiging voor je lichaam vormen. Virussen die groeien en zich ongecontroleerd vermenigvuldigen en epidemie?n. Hoe moeilijk is de strijd tegen woekerende cellen en woekerende virussen, woekerende planten.

Maar ook als we kijken naar de samenleving zien we woekeringen.
In een sector als de landbouw. Sinds de mkz-crisis zijn we ons bewust van die uit de krachten gegroeide bedrijven waar intensief vlees geproduceerd wordt, en waar dieren lijden en epedimie?n zomaar uitbreken.
Bij bedrijven en instellingen. Al die schaalvergrotingen. Al die overnames. Al die fusies. Al die reorganisaties. Het lijken ook woekeringen. Er zijn mensen die voelen zich als een vis in het water. Maar heel veel mensen worden er onrustig van en voelen zich verloren en afgknepen.
Of gewoon op straat. Op de weg. Op de telefoonlijn. Wat vol is het soms.
Al die rijen. Die files. Die wachtlijsten.

En dan is het hier nog goed.
Want vele malen zo erg is de situatie in de derde wereld. Afrika met zijn aids-epidemie. De steden van bijv. India en latijns amerika, met hun onafzienbare krottenwijken. De vluchtelingenkampen. Dat is pas echt volte. Dat je denkt: Dit is niet leuk meer: hier zijn ?cht te veel mensen. Dit is ?cht uit de hand gelopen. Woekering. Met alle gevolgen van jaouzie, van agressie en geweld.

Ja, uit de hand gelopen groei, lijkt haast wel het kernprobleem van deze wereld te zijn. Op allerlei niveaus. De mens raakt uit beeld.
We lijden aan de groei.

Hoe reageren we daarop?
Van de weeromstuit verlangen velen terug naar vroeger.
Toen er nog licht en ruimte was. Toen alles nog overzichtelijk was.
Toen er nog rust was. Toen een mensen leven nog te tellen was en nog telde.
Nostalgie scoort hoog.

Sommigen gaan een stap verder.
En proberen de situatie van vroeger te daadwerkelijk herstellen.
De klok terug te draaien.
Met politieke maatregelen. En een enkeling schuwt het geweld niet.
Dat is ook de onderstroom van de beweging van de leefbaren in ons land.

Laten wij daar ook eens meedoen.
Laten ook wij ons eens laten meeslepen door nostalgische gevoelens.
En teruggaan naar de tijd waarin werkelijk alles helemaal goed, tof, was.
De tijd van het paradijs.

Dan zijn er twee ontdekkingen die je doet.
En een van de ontdekkingen die je dan doet, is dat groei bij de schepping hoort.
God heeft de groeikracht expres in de schepping gelegd.
Op de vijfde dag bijvoorbeeld schiep hij de zee- en luchtdieren en hij zag dat het zo goed was. Mooi zo. En zegende hij ze en zei weest vruchtbaar en wordt talrijk?. En zo gaf ze het vermogen mee zich te vermenigvuldigen. Vermogen om in aantal te groeien. Vermogen zich te ontwikkelen. Het begin van de geschiedenis. Het bijzondere daarvan is: je kunt de klok niet terugdraaien.
Je kunt zelfs zeggen, dat de aarde zelf dat vermogen heeft: want een dag later zegt God: Dat de aarde voortbrenge levende wezens (landdieren) naar hun aard?.

De aarde is dus geen statisch huis, dat eens gebouwd altijd hetzelfde blijft.
Maar een organisme, dat groeit, dat vruchtdraagt, dat zich ontwikkelt?.
Maar een zich ontwikkelende wereld, met een voorwaartse drang.
Zo vond het God het goed.

De klok terugzetten is een illusie.
En ik denk ook dat het tegen Gods bedoelingen is.
We zullen verder moeten. Met zijn 16 miljoenen in Nederland
Met zijn zes miljarden op deze wereld.
Hoe vol het ook is en hoe vol het ook worden kan.

Een tweede ontdekking die je doet, is dat we als mensen een bijzondere verantwoordelijkheid hebben bij die ontwikkeling van de aarde.
Aan de ene kant is de mens deel van de aarde.
Ook aan de mens geeft God die groeikracht mee. Dat vermogen zich te vermenigvuldigen, zich te vermeerderen en zo een geschiedenis aan te gaan.
Alleen ? en dat is al heel lang velen opgevallen ? bij de mens is de formulering een klein beetje anders. Daar staat in vs 28: En God zegende hen en God zeide tot hen?.Met andere woorden: Hij spreekt hen aan. Hij verwacht van hen een antwoord. Dat was bij de dieren niet. Daar gaf God gewoon die groeikracht. Weest vruchtbaar en wordt talrijk?. De mens ontvangt ook die groeikracht, maar wordt daarbij aangesproken. Aangesproken op zijn verantwoordelijkheid. Dat tekent zijn aparte positie. Hij is dan ook als enige naar het beeld van God gemaakt.

Daar kun je conclusie uittrekken, dat als het gaat om zichzelf dat hij zich wel vermenigvuldigt, maar niet ongecontroleerd. Niet zonder zich te bekommeren om de vraag of hij/zij wel in staat is een kind of kinderen te voeden en op te voeden. De beantwoording van die vraag kan heel verschillend uitpakken. Maar je moet hem wel stellen.

Als er christenen zijn die op geloofsgronden ervoor pleiten om ook in de derde het pleit te voeren voor onbeperkte voortplanting, denk ik dat dat een misvattingis.

Maar ook als het gaat om de groei en ontwikkeing van de aarde heeft de mens een verantwoordelijkheid. Hij wordt immers gesteld over de dieren. Heerst over (wees een koning over) de dieren en heel de wereld. En daar zit ? getuige de woorden die gebruikt worden ? iets in van controle, van ?in bedwang houden? (onderwerpen). Van dat wat ongebreideld is. Wat de neiging heeft te gaan woekeren.

Dat is een aparte positie, die de mens in de wereld inneemt.
Daarvoor is Hij ook geschapen. Daarvoor is hij toegerust.
Het is onze opdracht om die plaats in te nemen.
Het is onze opdracht om stuur te geven.
Om de groeikracht van God alle kans te geven, maar de woekering tegen te gaan.
Opdat mens en dier niet ondergaan aan de groei.

En de verleiding is natuurlijk om die plek niet in te nemen.
De verleiding is natuurlijk om je te laten meenemen in de ongecontroleerde, woekerende groei. Om onder te duiken in de stroom van de groeiende economie. Dat lijkt op het eerste gezicht aantrekkelijk. Maar uiteindelijk verlies je je menselijkheid en leef je beneden het niveau waarop God je plaatst.
En dat maakt depressief en ongelukkig.

En daarom gaat bidden voor voedsel en werk, voor groei, ook altijd samen met het bidden voor een goede vervulling van onze eigen taak. Voor de bestuurders en de politiek.

Je kunt je tenslotte nog afvragen: hoe aantrekkelijk is die positie die God ons heeft gegeven eigenlijk? Is dat niet een heel vermoeiende positie? Niet een heel eenzame positie? (het is eenzaam aan de top). Nee. Want in de eerste plaats: man en vrouw doen het samen. Het is een aktiviteit waarin je samen (getrouwd of ongetrouwd) bezig kunt zijn en je vreugde vinden.
Maar wat nog dieper gaat: het is de plaats die je deelt met God.
Naar het beeld van God is immers de mens gemaakt. Dwz: God heeft ons zo gemaakt dat wij op Hem lijken en met Hem in contact kunnen treden.
Alleen met God is het uit te houden op deze plek.
Alleen met God leidt het functioneren op deze plek tot de grootste bevrediging en vreugde.

Amen.

Kopieerrechten: © copyright Kerken.com, 2002 - 2010.
Niets uit deze uitgave mag gepubliceerd of vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster van Kerken.com en de bijdragende predikant. Voor vermenigvuldiging ter voorbereiding van, en openbaarmaking tijdens de zondagse eredienst is het wenselijk de predikant hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan met behulp van het hiervoor bestemde formulier 'preek gebruiken'. Ter voorbereiding van bijbelstudie(bijeenkomsten) is geen toestemming nodig.
 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter