Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 

Binnen blijven en ramen en deuren gesloten houden (Jesaja 25:12-26:21)
Preek afkomstig van Ds. H.J. Boiten van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Neede.

       

Liturgie

votum en groet

zingen: Ps. 81: 1,3

wet van de Here

zingen: Ps. 99: 2,6,7

gebed

Schriftlezing: Jesaja 24: 1-13 en 25: 12- 26: 21

zingen: Ps. 9: 4,8,9,10

preek over Jesaja 26: 20

zingen: Ps. 61: 2,3,4

gebed

collecte

slotzang: Gz 28 (LvK)

zegen

Preek

Gemeente, geliefd en beschermd door onze Heer Jezus Christus,

Allemaal binnen blijven....en ramen en deuren gesloten houden!

Soms schalt dat uit luidsprekerwagens in een dorp of een wijk.

Bijvoorbeeld als een ongeluk is gebeurd in een chemische fabriek

en de autoriteiten bang zijn dat giftige stoffen vrijkomen.

Of als een vrachtwagen met gevaarlijke stoffen is gekanteld.

Dan gaan allerlei rampenplannen in werking, om erger te voorkomen

en om de mensen die in de omgeving wonen en werken te beschermen.

Je mag niet meer op straat spelen, voetballen gaat niet door vanavond...

En al is het nog zo warm binnen, je moet alle ramen potdicht houden,

want stel je voor dat je van die giftige dampen naar binnen krijgt...

of dat de boel ontploft...wat een schade en hoeveel slachtoffers kost dat...

Door allerlei rampen zoals die in Enschede en net weer in Amerika

voelen steeds meer mensen zich onveilig, ook in hun eigen huis en straat.

De spanning in de wereld en het gevaar van terreuraanslagen zaait angst

en brengt mensen ertoe zich op allerlei manieren in te dekken tegen risico's.

Ze halen gasmaskers in huis voor het geval terroristen met gifgas aanvallen.

Of ze blijven thuis inplaats een vliegreis te boeken....stel je voor dat.....

Maar ook dan: waar ben je eigenlijk nog veilig? Thuis? en Enschede dan?

Je rijdt gewoon naar je werk....maar stel je voor dat ze echt die tunnel......

Je zit gewoon thuis....en dan ineens: die fabriek, dat vliegtuig, die tankauto....

Ze kunnen wel de strengste veiligheidsmaatregelen nemen, en

je kunt nog zo voorzichtig zijn of zelfs de deur niet meer uit gaan,

maar is er wel ooit en wel ergens afdoende bescherming tegen zoveel dreiging?

Midden in een hoofdstuk vol dreiging niet alleen, maar vol echte rampen,

staat deze aansporing: Ga naar huis, mijn volk, en doe uw deuren op slot! (Het Boek)

Het staat zeg maar in Gods rampenplan, dat wil afdoende bescherming biedt.

We willen er over nadenken wat die aansporing betekent, en wat wij ermee kunnen.

Binnen blijven...en ramen en deuren gesloten houden!

1. raakt wat allemaal gebeurt je dan niet? natuurlijk wel!

2. je mag je veilig en geborgen weten...wat er ook gebeurt

3. ga met God in gesprek: voor jezelf en voor deze wereld

1. raakt wat allemaal gebeurt je dan niet? natuurlijk wel!

Ben je wel ergens helemaal en tegen alle gevaren veilig?

Nou, dat kan niets en niemand je garanderen....als juist dat huis instort...

als de vlammen om zich heen grijpen.....als zo'n vliegtuig.....

of als je in je eigen huis een val maakt...of je in je slaap overlijdt...

Ja, en - ik kom op waar Jesaja over profeteert - als God de wereld oordeelt,

slaat Hij niemand over en is er geen plekje waar je je voor Hem verstoppen kunt.

Daar begon hoofdstuk 24 mee: ''priesters en volk, dienaren en meesters,

slavinnen en meesteressen, kopers en verkopers, leners en uitleners,

schuldenaars en schuldeisers, niemand zal worden gespaard''. Zelfs

het milieu wordt aangetast en de oogst op het veld lijdt onherstelbare schade:

''de grond verarmt, de gewassen verdorren en de wolken weigeren regen te geven''.

Het leven wordt totaal stilgelegd, en de totale samenleving wordt ontwricht.

Hoor maar vs.7: ''alle dingen die het leven mooi maken, zullen verdwijnen:

de druivenoogst zal mislukken, er zal geen wijn meer zijn en vrolijke muzikanten

zullen zuchten en treuren''. Zeg maar: feesten en partijen worden afgelast,

evenementen moeten sluiten wegens gebrek aan bezoekers, het toerisme ligt plat.

Herkennen we het niet, van dagen vlak na een ramp - Enschede, de MKZ, New York.

Verderop weer iets van herkenning, TV beelden op ons netvlies:

''de stad is een chaos, alle huizen en winkels zijn afgesloten om plunderaars

buiten te houden'' (10) ''de stad is een puinhoop, haar poorten (torens) zijn vernield'' (12)

Nou, en dat raakt iedereen, dat gaat niemands deur voorbij en in niemands kouwe kleren zitten.

Zoals wat recent gebeurde midden in de wereldstad bij uitstek, ook serieus gelovigen raakte,

aan den lijve - zoals zovele getroffenen en nabestaanden - en in elk geval emotioneel:

betrokken met de mensen die getroffen werden, onzeker of zelfs bang voor de toekomst.

We zullen merken - en we ervaren dat toch elke dag - dat we er middenin zitten.

Het volk Israël van toen heeft van alle kanten de dreiging gevoeld van wat om hen heen gebeurde.

Ze leefden volop mee met de wereldpolitiek in hun dagen, en ze hielden er hun hart bij vast.

Juist daarom moesten profeten als Jesaja Gods licht ook laten schijnen tot ver buiten Israël.

In de hoofdstukken 13 tot en met 23 b.v. van het boek Jesaja komen allerlei volken in beeld

(Babel en Egypte, de twee grote wereldmachten van toen: maar ook kleinere buurvolken als

Moab, Edom, de Filistijnen, Syri?, en de steden Tyrus en Sidon in wat nu Libanon heet)

om Gods volk de ogen ervoor te openen dat dwars door wat die volken deden en werd aangedaan,

hun God als de God van heel de wereld en alle volken grootmachtig alle dingen regeert en stuurt.

Ja maar ook om hen te waarschuwen: denk niet dat het onheil jullie deur voorbijgaat,

dat je rustig achterover kunt leunen, in je luie stoel, alsof het vanzelfsprekend wel goed komt.

Er gebeuren vreselijke dingen in de wereld, dat was toen zo en dat is nu nog zo.

Maar als je gelooft zie je daar God achter, God die mensen straft om hun zonden

maar ook God die nog steeds oproept tot omkeer weer naar Hem en naar Jezus toe.

En dan horen we diezelfde ook ons roepen...laten we ons door Hem wakker schudden.

Zoals een andere profeet in diezelfde tijd tegen Israël zei - het staat in Amos 2:

''uit alle volken heb Ik jullie uitgekozen...en juist daarom zal ik jullie straffen voor jullie zonden''.

Eeuwen later zet Petrus het kracht bij: ''Gods oordeel begint in Gods eigen huis, bij z'n eigen gezin''.

Nee, onze tekst is niet bedoeld om ons in slaap te sussen:

stil maar en wacht maar, het komt wel goed! blijf zitten waar je zit, tot de bui overdrijft.

We zouden ons vergissen, vergeten dat het gifgas van de zonde overal doorheen komt.

Erger nog: dat ons eigen boze hart een vergiftige bron is, vol haat, slechtheid, afgunst, wrok.

Je kunt alleen maar om hulp schreeuwen naar omhoog: Heer, waar dan heen?!

En dan komt er ook antwoord van de Here- luister naar Jesaja - mijn volk, kom bij Mij!

2. je mag je veilig en geborgen weten, wat er ook gebeurt.

Je kunt er doodsbenauwd van worden en in paniek raken als je alles op je in laat werken.

Vooral ook omdat je je zo machteloos kunt voelen: als rampen je gewoon overkomen,

als je verkeerde ontwikkelingen niet keren kunt, en je geen grip hebt op wat er gebeurt.

Als gelovigen weten we ons een minderheid die het kwade niet kan keren.

In Jesaja's tijd was dat ook al de verzuchting van wie aan God trouw wilden blijven:

''Ook wij hebben gekronkeld van vreselijke angst, maar het baatte niet.

Al onze pogingen konden ons niet verlossen'' (vs. 18 in vertaling van Het Boek)

Een uitlegger zegt het zo: in welke bochten Israël zich mocht wringen, het hielp niets.

Dan kan pessimisme toeslaan: waar leef je nog voor, waar doe je het voor, geloof je nog voor?

Waarom zou je nog kinderen op de wereld zetten, hoor je de mensen zeggen....hebben ze ongelijk?

Nou, ze zouden gelijk hebben als de toekomst van deze wereld afhing van mensen.

Als de brutalen, de mensen die tegen God in zich sterk maken,

als de onderdrukkers en de uitbuiters, de terroristen en de criminelen,

de dienst uitmaakten en het laatste woord zouden hebben...of als een noodlot zomaar toeslaat.

Dan was er weinig reden nog iets te verwachten voor deze wereld, en voor ons en onze kinderen.

Of is nog steeds niet duidelijk dat al die probeersels van een betere veiliger wereld

vroeg op laat op niks uitlopen, dat alle oude en moderne torens van Babel

vroeger of later met een doffe dreun in elkaar zakken, en alleen een puinhoop achterlaten?

Het is een eigen aan een profeet - Jesaja is er ook zo eentje - dat hij wie hem horen of lezen

een blik achter de schermen gunt, een blik tot op de troon van Hem die alle dingen regeert.

Ook die vreselijke dingen die wij niet snappen en die ons angstig en onzeker maken.

Maar waarmee je als je gelooft toch een weg weet: je kunt ermee naar die troon toe.

Om het te zeggen met onze tekst: neem ze mee naar je binnenkamer, naar je slaapkamer,

waar je samen bent met God, waar je zijn woorden leest en overdenkt, waar je met Hem praat.

En dan ga je al meer zijn beleid ontdekken en respecteren, ook als Hij straft en waarschuwt..

en je klampt je vast aan wat Hij heeft belooft: wie op Mij bouwt, komt niet bedrogen uit.

Nee, niet dat je dan als je maar gelooft, nergens last van zult hebben. We weten wel beter.

Maar let erop dat in deze hoofdstukken God naar voren komt als rechter, en dat die Rechter

de schuldigen van zoveel misdaden tegen God en tegen de mensen en de menselijkheid

zal opsporen en zal straffen - al tijdens hun leven en in de geschiedenis, en eens voorgoed.

Kijk, en die straf, de voltrekking van Gods oordeel, is de redding van zijn volk en zijn wereld.

Vandaar dat wie bij God horen, daarom bidden en daarnaar uitkijken: kom, Here Jezus!

Zoals Jesaja het belijdt: ook in de weg van uw gerichten hebben wij U verwacht, o Here! (vs. 8).

En als je dan bij de Here je veiligheid zoekt, als je bij Hem schuilt, ben je gered, voor eeuwig.

Je kunt denken aan Noach en zijn gezin, veilig in de ark, toen een wereld door water verging.

En aan het volk Israël in de nacht toen Gods engel dood en verderf zaaide in Egypte

door de oudste zoon van elk gezin en het eerstgeborene van het vee te doden:

wie in Israël bleef schuilen achter het bloed van de verzoening, ontkwam aan die plaag....

Nou, zo gaat het oordeel van God dat door de wereld raast, tot op de laatste grote klap,

alleen je deur voorbij als je wegkruipt achter het bloed van Jezus, uw en jouw verzoening met God.

Je bent veilig, zelfs als je hier getroffen wordt door ziekte, door een ongeluk, bij een ramp.

Onze tekst staat ingeklemd tussen twee geweldig moedgevende beloften - in vs. 19 en vs. 21

* herleven zullen uw doden, opstaan zullen zij...de aarde zal de doden teruggeven..aan het leven.

* de Here verlaat al zijn woning om het onrecht op aarde te wreken: er is onschuldig bloed

vergoten, de aarde dekt het niet langer toe. . God heeft het laatste woord en Hij maakt alles goed.

Daarom: je hoeft niet bang te zijn, en u ook niet, al gaat het nog zo tekeer. Berg je, bij God.

3. ga met God in gesprek, voor jezelf en voor deze wereld.

Ik kan daar kort over zijn. De binnenkamer, dat is de plek waar je alleen bent, met God.

Jezus spoort ons ertoe aan: ga in uw binnenkamer, sluit de deur, en bid tot uw Vader...

Leg Hem je nood voor, je zorgen, je angst, en de ellende en de dreiging waar de wereld vol van is.

We bidden: bewaar ons voor de Boze, bewaar ons voor uw oordeel dat ook wij verdiend hebben.

En we bidden voor deze wereld: Heer, ontferm U over allen, over uw schepping, en over ons...

'' 't Gaat om een biddend leven - las ik ergens - midden in de wilde golven''. Veilig bij God.

Totdat het oordeel voorgoed is uitgeraasd en het echt en voor altijd vrede zal zijn.

Amen

Kopieerrechten: © copyright Kerken.com, 2002 - 2010.
Niets uit deze uitgave mag gepubliceerd of vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster van Kerken.com en de bijdragende predikant. Voor vermenigvuldiging ter voorbereiding van, en openbaarmaking tijdens de zondagse eredienst is het wenselijk dit even aan ons door te geven. Dit kan met behulp van het hiervoor bestemde formulier 'preek gebruiken'. Ter voorbereiding van bijbelstudie(bijeenkomsten) is geen toestemming nodig.
 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter