Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 

Beeld van de Zoon (Romeinen 8:28-29)
Preek afkomstig van M. Hertoghs van de Evangelische Kerken te Kuurne (West-Vlaanderen, België).

       

Preek

Volgeling van Jezus: Beeld van de Zoon


Ik wil starten met een stukje film uit de Hobbit. Voor wie het boek nooit gelezen heeft en de films niet kent, een beetje uitleg. Hobbits hebben een belangrijk kenmerk: ze houden van rust, hebben een hekel aan veranderingen. Bilbo wordt uitgedaagd om mee op avontuur te gaan. Het doel is om de draak te verjagen die zich meester heeft gemaakt van het rijk van de dwergen. Er is daar ook een grote schat aanwezig. Voor iemand die een hekel heeft aan veranderingen… niet eenvoudig.
Eerst wil Bilbo niet mee, natuurlijk niet, maar na heel wat twijfel besluit hij toch mee te gaan. Ze zijn nog maar net op weg… of dit gebeurt.
Filmpje
Ze zijn net op weg als Bilbo ontdekt dat hij zijn zakdoek vergeten is. Hij roept dat ze moeten terugkeren.

Waarom laat ik dit zien? Ik wil vandaag spreken over het volgen van Jezus en dan vooral Gods verlangen dat wij beeld van Zijn Zoon, Jezus, worden.

Ik denk dat wij allemaal een beetje hobbit zijn. Als wij besluiten om Jezus te volgen, om beeld van de Zoon te worden en we gaan op weg, dan merken we dat dat niet zo eenvoudig is. We ontdekken plots dat we onze ‘zakdoek’ vergeten zijn, we vinden plots een argument om ermee te stoppen. En voor we het weten, zijn we al aan het terugkrabbelen.

Dit is zo’n beetje de samenvatting van wat ik vandaag wil zeggen: Gods verlangen? Alles in ons leven gebruiken om beeld van Zijn Zoon te worden (Romeinen 8:28-29)

Er zijn drie punten in deze preek:
- Beeld van de Zoon
- Groeien naar dat beeld
- Het leven is mij Christus


2. Kern
(a) Beeld van de Zoon
Vgl: lookalikes (Ryan Gosling, Obama, Rihanna of je kat)
Sommigen geven duizenden dollars uit aan plastische chirurgie om toch maar te lijken op iemand. Sommigen lijken vanzelf op iemand anders.
De ene mens die op de andere wil lijken. Het is iets vreemd.

God heeft een verlangen voor ons. Voor ieder van ons.
Lezen: Romeinen 8:28-29

Wij zijn bestemd. Wij hebben een doel. Wij leven niet zomaar. Dat doel is niet dat we aan het beeld van een ander mens gelijk worden, we moeten geen lookalike worden van Ryan Gosling of Obama. Het doel is dat we aan het beeld van Gods Zoon, Jezus Christus gelijk worden.

God heeft ons van tevoren gekend, staat er. ‘Kennen’ betekent zoveel als liefhebben, het gaat over een relatie tussen God en mens. Het is mooi dat hier staat: van tevoren. Nog voordat wij bestonden, had God ons al lief en had hij dat verlangen voor ons.

Wij weten dat God alle dingen doet meewerken ten goede. Dit is zo’n vers dat nogal eens vreemd gebruikt wordt. Wat bedoelt Paulus eigenlijk? Hij zegt: ‘Jullie hebben een doel, beeld van Gods Zoon worden. En alle dingen die je meemaakt, wil God gebruiken om je te vormen naar dat beeld.’
Luister goed: Alles wat wij meemaken, wil God gebruiken om ons te vormen naar het beeld van Zijn Zoon.

Dat is een uitnodiging van God! Wij mogen beeld van Zijn Zoon zijn.

Wie is Jezus? Jezus wordt beeld van God genoemd (Kol.1:15)! Als we naar Jezus zien, dan zien we eigenlijk hoe God is. We kunnen God leren kennen, door Jezus te zien spreken, handelen, …

Wat wil het zeggen dat wij een beeld van de Zoon zijn? Op welk vlak? Hoe ziet het eruit?
Beeld schetsen:
• pracht/roem/heerlijk
• Kracht (gezag; wonderen)
• Wijs/inzicht (goede gelijkenissen; op een juiste manier spreken tegen
farizeeën, de duivel of andere tegenstanders)
• Liefde
• Vergeving
• Rein
• Duidelijk en consequent (zegt waar het op staat)
• Dienstbaar
• Gehoorzaam

Als ik/wij gelijkvormig ben/zijn aan het beeld van Jezus en mensen kijken, luisteren naar mij/ons, dan zien ze Jezus. Dat laat zich zien in ons karakter (liefde, duidelijk/consequent) en in onze levensstijl (dienstbaar, wijs).
De mensen weten wel dat ik Jezus niet ben, maar als ze mij zien spreken en handelen, zien ze hoe Jezus zou spreken en handelen.

Wij zijn beeld van Jezus. Jezus is beeld van God. Wij worden dus eigenlijk gevormd naar het beeld van God. God maakte de mens naar Zijn beeld; Genesis 1. De zonde heeft dat beeld verminkt. God wil dat beeld herstellen.

Conclusie punt 1: Soms vragen mensen zich af: ‘Wat is Gods doel met mijn leven?’ Het staat hier duidelijk: God wil dat je een beeld van Zijn Zoon wordt. Dat bepaalt je leven, dat verandert heel de manier waarop je naar je leven kijkt, dat verandert de manier waarop je leeft.
Wij kunnen geen beter leven leiden dan het leven dat God voor ons bedoeld en in gedachten heeft!


(b) Groeien naar dat beeld
We moeten geen wanhopige pogingen ondernemen om een lookalike te zijn. Geen plastische chirurgie. Niet het uiterlijk veranderen, oplappen.

Wij zijn al beeld van de Zoon tot op zekere hoogte. Er is al heel wat van God aanwezig in ons leven, maar het mag nog zoveel meer worden. Er mag groei zijn, van binnenuit.
Het gaat over een verandering die wij zelf niet kunnen uitvoeren, maar die God, door de Heilige Geest wil uitvoeren.

Beeld zijn van Zijn Zoon, is een kwestie van groeien. Romeinen 8:28 -29 zegt dat alle dingen meewerken, zodat we gelijkvormig worden. Er gebeurt vanalles in ons leven. Door onze levenservaringen, door onze vreugdevolle momenten, maar ook door problemen en moeiten, kan God in ons werken en kunnen wij groeien om meer als dat beeld (dat net geschetst werd) te zijn.

Een voorbeeld uit eigen leven: Kinderen klein, veel huilen, slecht slapen, niet erg gehoorzaam, geduld tot op het uiterste op de proef gesteld. Vaak moeten bidden om geduld. Situatie loste zich niet meteen op, maar mijn geduld is er wel door gegroeid. Hetgeen wij meemaakten met onze kinderen, heeft God gebruikt om mij geduld te leren. Ik ben gegroeid naar het beeld van de Zoon door een moeilijke situatie. Ook op dit moment zijn er zo’n dingen gaande. Situaties waarin ik terecht kom, geven mogelijkheden om te groeien.

Het is Gods verlangen. Prachtig! God, Schepper van alles wat leeft, heeft een verlangen: Hij wil dat wij zoals Jezus worden en laat ons dat niet alleen doen. Gods Heilige Geest werkt in ons. Dat bedoel ik met de verandering binnen in ons.
Wij kunnen ervoor kiezen om de Heilige Geest meer of minder toe te laten in ons leven. Het is een uitdaging om daar in de kringen verder over te praten. Hoe werkt de Geest in ons? En hoe kunnen wij daarin meewerken… of tegenwerken?

Conclusie punt 2: Het is Gods verlangen dat wij groeien naar het beeld van Jezus. Dat betekent niet dat het vrijblijvend is, dat God zegt: ‘Kijk, of je nu wel of geen beeld van mijn Zoon wordt, dat maakt niet zoveel uit. Kies maar waar jij je goed bij voelt.’ Wij kunnen wel kiezen, maar het is duidelijk dat God wil dat wij ervoor kiezen om beeld van Zijn Zoon te worden!! Hij wil dat wij een leven leiden zoals het bedoeld is. Hij wil dat wij… volgeling van Jezus zijn.


(c) Leven is mij Christus
Filippenzen 1:21. Jezus is de inhoud van mijn bestaan, persoon die altijd in mijn hart is van ’s morgens tot ‘s avonds, persoon voor wie ik leef. Ik verlang ernaar dat Hij door mij grootgemaakt wordt, al de rest doet er niet toe.

Ik moet toegeven dat dit niet altijd zo duidelijk is. Ik denk verkeerde dingen, maak foute keuzes, zeg dingen waar ik later spijt van heb. Maar het blijft zo dat ik ten diepste wil dat mijn leven nauw verbonden is met Christus. Ik verlang daarnaar. Ik verlang ernaar dat mijn woorden en mijn gedrag mooie dingen zijn, dingen waardoor andere mensen gaan zeggen: die God van Maarten is zo prachtig, ik wil die ook kennen.

Jouw woorden en jouw gedrag laten ook iets zien van wat er ten diepste in jou leeft.

Conclusie punt 3: Het is heerlijk dat we zo mogen leren leven, dat we ernaar mogen groeien, zodat we dit kunnen zeggen: Als ik naar mijn leven kijk, dan zie ik dat alles draait rond Christus.


3. Afsluiting
Verwijzen naar tweet van de week.

Waarom is het belangrijk dat wij beeld van Gods Zoon worden? Omdat dat Gods verlangen is geweest voordat wij zelfs bestonden. Een belangrijke reden van ons bestaan is dat wij laten zien wie God is, dat door onze woorden en daden mensen God gaan herkennen. Het is dé opdracht van ons leven.

Het is een confronterende vraag: Zien mensen Jezus in mij? Wil ik dat het groeit, dat ik meer beeld van Jezus, volgeling van Jezus word? Dit is een keuze.

Herhalen zakdoek – misschien zijn er nu al mensen die het niet zien zitten. Laat die zakdoek voor wat hij is. God zal voorzien in wat je nodig hebt.

Vraag voor jong én oud. Schuif deze vraag niet voor je uit, alsof je nog jaren hebt om die keuze te maken. Je weet niet hoeveel jaren je nog hebt om te kiezen. Kies nu. Kies nu om volgeling van Jezus te zijn. Niet omdat ik het zeg, maar omdat het Gods verlangen is voor jouw leven en omdat het ervoor zal zorgen dat jij een leven gaat leiden zoals God het bedoeld heeft.

Amen.

Kopieerrechten: © copyright Kerken.com, 2002 - 2010.
Niets uit deze uitgave mag gepubliceerd of vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster van Kerken.com en de bijdragende predikant. Voor vermenigvuldiging ter voorbereiding van, en openbaarmaking tijdens de zondagse eredienst is het wenselijk dit even aan ons door te geven. Dit kan met behulp van het hiervoor bestemde formulier 'preek gebruiken'. Ter voorbereiding van bijbelstudie(bijeenkomsten) is geen toestemming nodig.
 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter