Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Overdenkingen

De bijbel en psychische ziekte

Psyche is in de bijbel vertaald met ‘ziel’ en soms ‘leven’. (Mt. 11:29; 10:39) De ziel van een mens is de zetel van de emoties en het gevoelsleven. Niet het hart, zoals wij vandaag bedoelen. De ziel van de mens is bijvoorbeeld:

- Bedroefd, tot stervens toe (Mt. 26:37-39);
- Verbitterd (Job 7:11);
- Afkerig van het leven (Job 10:1);
- Gegriefd (Job 19:1);
- In spanning (Joh. 10:24);
- Ontroerd (Joh. 10:24);
- Verscheurd door verdriet (Luc. 2:34);
- Bevreesd en angstig/benauwd (Ps. 6:4; 31:8);
- Verward (Hand. 15:24);
- Onstandvastig, instabiel, labiel (2 Petr. 2:14);
- Krachtig - met zelfvertrouwen (Richt. 5:21);
- Treurend (Job 14:22);
- Verheugd (Ps. 16:9);
- Smachtend verlangen (Ps. 42:2-3);
- Ontroostbaar (Ps. 77:3);
- Bezorgd (Ps. 119:28).

Wanneer de ziel te lang of te hevig in een bepaalde gevoelssituatie verkeert, kan er een zielsziekte, of te wel, een psychische (dus geen geestes) ziekte ontstaan.

1.Voorbeelden van zielsziekte in de bijbel
1. Nebukadnessar – verstandsverlies / psychose als gevolg van zijn hardnekkige ‘ego-mania’ (Dan. 3:7; 4:17-34). Hierbij kunnen wij ons afvragen of alle zielsziekte wel echt een ziekte is, daar zij in dit geval een duidelijke reden en functie heeft in Nebukadnessars heel-wording (bekering/overgave);
2. Saul – angst en zware depressie/woede uitvallen (1 Sam. 16:14-16, 23; 18:10. Hier zien wij tevens een verband tussen zonde-demonie-zielsziekte. Zowel bij Nebukadnessar als bij Saul zien wij dus een verband tussen hun beider hardnekkige zonde en hun psychische lijden. Eigenlijk zouden wij dus bij sommige (zeker niet alle) geesteziekte beter kunnen spreken over/denken aan zonde ziekte;
3. Elia – zware depressie, gepaard gaande met diepe, irreële minderwaardigheidsgevoelens en suïcidale neigingen (1 Kon. 19:1-8). De hulp die de engel aan Elia biedt, duidt erop dat het hier gaat om een lichamelijke/geestelijke uitputting en niet om zonde;
4. David – Manische depressie (Ps. 13);
5. Jesaja en Paulus – Mensenvrees en daarmee gepaard gaande onzekerheid, verlegenheid en aanpassingsgedrag Dit zijn wel lastige klachten voor een profeet en apostle. (Jes. 51:12-16; 2 Cor. 10:1, 10; Gal. 1:10.);
6. Jeremia – zware depressiviteit en ziele-strijd (Jer. 20:7-10, 14-18).

2. De ziel is een onderdeel van ons lichamelijk en stoffelijk bestaan, alhoewel…, deze een eeuwige bestemming heeft.
Dit bijbels gegeven is ontzettend belangrijk om te weten. Heel veel geestelijke klachten van christenen hebben hun oorzaak in hun lichamelijk wezen, waar de ziel een onderdeel van is. (Lev. 17:11; Deut. 12:23; Ps. 68:13)

3. Bijbels recept voor de ziel van de mens
1. de menselijk geest kan (leren) heersen over de ziel, zodat iemand (tot op een zekere hoogte) heer kan zijn over de gevoelens, en niet omgekeerd. (Ps. 42:6, 12; 43:5; 62:2,6; 131:2);
2. Gods Woord. (Spr. 2:10; 3:22; Ps. 94:19);
3. Een zegende levensstijl, zegenen is goed spreken over… en een ander het goede toewensen. (Spr. 11:25; 18:20);
4. Vriendelijkheid (als levensstijl) (Spr. 16:24);
5. Vlijtigheid in plaats van luiheid en leegheid. Je kunt zeggen dat werkeloosheid een sociaal kwaad is. (Spr. 13:4);
6. Gehoorzaamheid aan God. (Jes. 55:3; Mt. 7:24-25);
7. Gebed. (Ps. 25:1; 62:2-6; 66:16-20; 143:11);
8. Relatie met God door Jezus Christus. (Ps. 23:3; 103:5; 121:7-8; Mt. 11:29; 1 Petr. 2:25).

Bron: [ onbekend ] onbekend - Toegevoegd op 10/09/2012 door Bijbelstudie
 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter