Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Overdenkingen

Bloed, de rode draad door de Bijbel

Johannes 1:29 & 1 Korintiërs 5:7 & 1 Petrus 1:19

Johannes 1:29: De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen, en hij zei: ‘Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.
1 Korintiërs 5:7: Doe de oude desem weg en wees als nieuw deeg. U bent immers als ongedesemd brood omdat ons pesachlam, Christus, is geslacht
1 Petrus 1:19: maar met kostbaar bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van Christus.

Waarom stierf Jezus aan het kruis? Hier zijn verschillende redenen voor:
1. Jezus’ zijn dood was een ‘geestelijke’ strijd die Hij uiteindelijk won.
2. Jezus’ zijn dood was een voorbeeld. Wij moeten ook lijden.
3. De dood van Jezus was een offer.
4. Jezus’ dood was een losprijs (Markus 10:45).
5. Jezus stierf in onze plaats.

In deze korte studie wil ik het gaan hebben over punt 3. De dood van Jezus was een offer.

In de bijbel verzen is het interessant om te lezen dat over Jezus als lam wordt geschreven. Een vraag die hier naar bovenkomt drijven is: “Met welk lam wordt Jezus vergeleken?”

De schrijvers van het nieuwe testament waren er zich bewust van dat zonden worden weggedaan door het sterven van Jezus, zijn bloed heeft hiervoor gevloeid. Vanuit dit perspectief is het logisch om de gedachten, de manier van schrijven van deze schrijvers te begrijpen vanuit de context ‘zonden offeren’ zoals deze in het oude testament plaats vond. We kunnen in Leviticus 5:17-19 hierover het volgende lezen:

17 Wie zonder het te weten zondigt tegen een van de geboden van de HEER en schuld op zich laadt door iets te doen dat niet toegestaan is, is strafbaar. 18 Als hersteloffer moet hij een ram zonder enig gebrek ter waarde van een vastgesteld bedrag naar de priester brengen. Dan zal de priester voor hem de verzoeningsrite voltrekken voor wat hij onbedoeld en zonder het te weten misdaan heeft, en krijgt hij vergeving. 19 Het is een hersteloffer, want hij heeft zich schuldig gemaakt tegenover de HEER.’

Er was ook een zeer bekend, zo gezegd, eerste paasoffer dat betrekking had op de bevrijding van Israël uit de slavernij van Egypte, waar het lam een grote rol in speelde. (Exodus 12) Het lijkt dat Jezus een duidelijke connectie heeft tussen zijn eigen dood en de jaarlijkse dood van het paasoffer lam. Jezus herinnerde zijn discipels in Marcus 14:22-25 aan het volgende:

22 Terwijl ze aten, nam hij een brood, sprak het zegen gebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: ‘Neem hiervan, dit is mijn lichaam.’ 23 En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker, en allen dronken eruit. 24 Hij zei tegen hen: ‘Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen vergoten wordt. 25 Ik verzeker jullie: ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van God.’

Jezus herinnerende zijn discipelen wat Hij aan het kruis moest gaan doen. Het zou in hun leven een grote omkering betekenen zoals het paasover dat was geweest bij hun eigen volk.

De tweede vraag is eigenlijk veel belangrijker: “Wat was de essentie van het offeren?”
Heden ten dagen zijn dierenoffers niet meer van toepassing omdat Jezus onze zonden vergeeft waardoor de relatie met God hersteld wordt. Maar in de context van het oude testament ligt de essentie niet in hoe men slachtte, maar waar het offer voor stond of wat het offer symboliseerde. Mensen maakten een bewuste keuze om te gaan offeren. Ze wisten dat ze door het zondigen van God verwijderd waren. Er stond iets tussen God en mens in waardoor de relatie niet meer optimaal was, dit wilden deze mensen herstellen. Ze wilden van het leven genieten met hoofdletters en in alle vrijheid!

De eerste stap in het proces van hereniging met God was voor de zondaar om het altaar van God te naderen met het offer, zijn hand moest op het hoofd van het lam worden gelegd. Dit identificeerde de persoon met het dier. Wat met het lam fysiek gebeurde en in het zicht van mensen, moest bij de zondaar inwendig en spiritueel gebeuren. In dit ritueel gebeurde vier dingen:

1. Het dier werd dood gemaakt. In deze actie werd de zondaar er aan herinnerd wat de consequenties van zonden zijn: zonden resulteren in de dood, dat is gescheiden leven van God omdat God geen kwaad kent. Zondaren verdienen de dood.
2. De priester bracht het bloed van het offer naar het altaar. Dit was de handeling om weer met God herenigd te worden. Ze noemen dit soms ook wel boetedoening. In deze handeling werd er met zonde afgerekend en was de relatie met God weer hersteld.
3. Daarna werd het dode dier op het altaar in de tempel gelegd als een signaal dat de zondaar was vergeven en dat zondaars hun hele wezen offerden aan God.
4. Het overgebleven vlees van het lam werd opgegeten. Dit indiceerde dat de zondaar was verenigd niet alleen met God, maar ook met alle mensen. De omgang met God en mensen was volledig hersteld.

Het ritueel van offeren in het oude testament was een symbolisch hulpmiddel waardoor de zondaar kon worden herenigd met God. En dat is wat het nieuwe testament bedoeld bij het omschrijven van Jezus’ dood als een offer. De dood van Jezus was de vervulling van het oude testament. Zijn dood was de realiteit, het offer was het beeld. In Jezus, christenen kunnen weten dat zij herenigd zijn met God. Hij heeft de absolute scheiding met God ervaren welke een effect van de zonde is.

Tegenwoordig als mensen, andere mensen naar de Heer leiden moeten nieuwe christenen zij zichzelf offeren voor God. Dit is wat Paul (in Romeinen 12:1) bedoeld wanneer hij wanneer hij er op aandringt dat christenen zich moeten presenteren als een levend offer, heilig en acceptabel voor God.

Bron: [ René van der Vegt ] René van der Vegt - Toegevoegd op 23/02/2012 door Bijbelstudie
 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter