Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Overdenkingen

Cursus Evangelisatie en Kerkstichting

De EVG-Trefpunt is een kleine – startende - kerk die van mening is dat de kerk evangeliserend te werk moet gaan om mensen vanuit de wereld te adopteren in het Koninkrijk van God. De reden waarom wij dat vinden is dat ware kerkgroei niet uit het verschuiven van mensen binnen de internationale, nationale, regionale, locale kerk bestaat, maar voortkomt uit het adopteren van ongelovige mensen vanuit de wereld in de kerk. Deze groei is ware groei voor de kerk en deze groei noemen wij dan ook bekeringsgroei. Daarnaast bestaat er ook nog transfergroei en biologischegroei. Transfergroei is dat mensen van de ene naar de andere kerk gaan door bijvoorbeeld te verhuizen of door onenigheid van mensen onderling in een bepaalde kerk. Biologische groei is dat de Here kinderen, die voortkomen vanuit bestaande leden, aan de gemeente toevoegt. Numerieke groei (bestaande uit transfer groei en biologische groei) zegt dus helemaal niets of een kerk nu wel of niet goed groeit.

De manier van Evangeliseren kan divers van aard zijn en een noodzakelijk goed. Wij geloven niet in één enkele absolute methode, omdat wij menen dat Jezus van mensen, vissers van mensen maakt. Jezus maakt van ons VISSERS…van MENSEN! Tegelijkertijd leg ik hier een parallel met de visserij.
Als u iets van vissen afweet, dan weet u dat u geen snoek zult vangen met een stukje brood. De reden hiervoor is dat de snoek op levend aas jaagt. Toevallig heb ik een keer een snoek gevangen met een klein stukje brood omdat ik op kleine visjes aan het vissen was. Het gebeurde in een fractie van een seconde dat mijn dobber zo snel onder ging dat ik van schrik direct de hengel ophaalde en de snoek aan de haak sloeg. Het was nogal een karwei om de snoek binnen te halen, omdat de hengel en het materiaal dat ik gebruikte hiervoor niet geschikt was. Maar uiteindelijk lukte het mij wel. Het haakje bleek aan de bovenkant van de snoek te zitten en was er gelukkig gemakkelijk af te halen.
Dit verhaal verteld mij dat je bij toeval een snoek kunt vangen met aas en materiaal wat daar niet absoluut niet voor geschikt is. Maar als je gericht gaat vissen, weten vissers dat zij diversen soorten aas moeten gebruiken om bepaalde vissoorten te kunnen vangen.
Het is precies zo met mensen, dus met kerkstichting en evangeliseren. We hebben diverse soorten culturen, subculturen, etniciteit, afvallige christenen, gewonde christenen die niet meer naar de kerk gaan en ga zo maar door. Deze mensen kunnen wij niet allemaal met eenzelfde soort materiaal / strategie bereiken. Mijn bewijs ligt hiervoor ook bij de Homogene Eenheid Principe, en is net zoals het voorbeeld van de vistechnieken een duidelijk voorbeeld. De Homogene Eenheid Principe laat ons zien dat je makkelijker christenen kunt winnen als je dezelfde taal spreekt, cultuur bezit en bijvoorbeeld dezelfde leeftijd hebt. Denk hierbij aan jongeren kerken. Maar wat de Homogene Eenheid Principe niet doet, is deze mensen in één enkele kerk samenvoegen, maar gescheiden houden. Voor hen is de kerk een mozaïek met allemaal verschillende kleuren. Voor hen is het een spirituele eenheid die uit blokken bestaat. Dit is voor mij on-Bijbels en kun je lezen in openbaringen 7:9-10 waarin vermeld staat dat alle soorten mensen voor God staan, zelfs onze vijanden, om Hem te loven en te prijzen. Dus niet als een bepaalde groep bij elkaar, maar als één geheel inclusief onze vijanden.

Ook zijn in de Homogene Eenheid Principe problemen omtrent het theologisch principe van het herstel van het beeld van God in mensen te bespeuren. Mensen die allemaal hetzelfde, en in één bepaalde groep aanwezig zijn, is een kortzichtige groep mensen en leren niet veel van elkaar. De bijbel wijdt diverse theologische onderwerpen aan zoals de familie van God, de eenheid in Christus waaruit blijkt dat het anders moet. Als we denken aan een familie, dan denken we aan pasgeborene, kleine kinderen, tieners, jongeren, twintigers etc. en ouderen als één geheel (Openbaringen 7:9-10). Deze range van leeftijden behoort in één enkele kerk aanwezig te zijn, immers jongeren kunnen heel veel leren van ouderen.

In een multiculturele samenleving kunnen we niet discrimineren. We kunnen niet tegen mensen zeggen dat ze niet bij ons in de kerk mogen komen, omdat ze bijvoorbeeld geen jongeren of van een andere cultuur zijn. Dit is wel mogelijk bij de Homogene Eenheid Principe! Het is zo dat mensen uit Homogene kerken wel toegang geven tot ‘ander soort mensen’ in hun kerk, maar niet anders dan dat. In dit soort kerken zullen de mensen nooit gevraagd worden om in de kerkenraad zetel te nemen, laat staan dat je er lid van mag worden.

In onze huidige Nederlandse samenleving zie ik dit ook gebeuren. Vanuit het christelijk geloof is dit absoluut niet wenselijk. Er zijn mensen in de kerk die andere mensen met hun houding weren omdat ze anders zijn dan henzelf. Zo hoorde ik eens broeder tegen een andere broeder zeggen: “Ik kan niet met jou omgaan omdat jij anders bent als ik.” Dit soort uitspraken door christenen werpt enorme barrières op voor het spiritueel, en in ledenaantal groeien van het Koninkrijk van God. Belemmeringen voor evangelisatie zijn gelijk zichtbaar. Ondanks deze uitspraak was de andere broeder erg begripvol. Hij zei tegen zijn broeder in de Heer: “Ik snap je wel, mensen zoeken naar homogene relaties.” De andere broeder keek verontwaardigd en snapte niet zo goed wat hij daar mee bedoelde. Maar in homogene relaties zie je weinig of geen problemen voortkomen wat een belemmering is voor het herstel van het beeld van God in de mens. Dit onderwerp is nu juist de essentie van het christelijk geloof. Want waarom is Jezus nu voor ons aan het kruis gestorven? Voor onze zonden luidt dan het juiste antwoordt. Maar, het is de bedoeling dat wij van onze zonden leren en dus groeien in Christus. Doen we dat niet dan zou dit kunnen leiden tot antinomianisme. Dit is niet anders dan de leer van goedkope genade… Ik zondig keer op keer, het wordt me toch wel weer door God vergeven! Fout! is dan mijn antwoordt…God is een persoon en geen mechanisme wat je kunt misbruiken.

Ik zou over dit onderwerp nog veel meer kunnen schrijven zoals in mijn dissertatie voor de universiteit van Manchester waar ik de thesis: “A Critical Examination of the Validity of the Homogenous Unit Principle in Planting a Church in a Multicultural Context” heb beantwoord. Ik heb diverse belangrijke zaken onderzocht uit diverse optieken zoals de bijbelse, theologische, antroplologische, psychologische en sociologische optiek. Naast deze optieken zijn er nog veel meer thema’s de revue gepasseerd.

In de toekomst wil ik hierover een cursus gaan geven. Voor hen die geïnteresseerd zijn in een cursus over kerkbouw/stichting en evangelisatie is het mogelijk om u op te geven door het contactformulier van kerken.com in te vullen. De cursus wordt waarschijnlijk in oktober dit jaar gehouden. Bij voldoende inschrijvingen krijgt u een confirmatie e-mail waar de cursus zal worden gegeven en wat de kosten ervan zullen zijn.

Bron: [ René van der Vegt M.A. ] René van der Vegt M.A. - Toegevoegd op 14/03/2011 door Admin
 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter