Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Overdenkingen

De doop is geen uitvinding van mensen!

Mattheüs 28:

de Doop is geen uitvinding van mensen; onze Here Jezus Christus heeft zelf de Doop ingesteld; Hij heeft Zijn apostelen deze opdracht gegeven: "Ga op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb" (Matteüs 28:19,20a).

De Doop leert ons drie dingen:
1. In de Doop wordt duidelijk dat wij onszelf niet kunnen verlossen. Gedoopt worden betekent: sterven met de Here Jezus. Zo zegt de apostel Paulus het immers: "Wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in Zijn dood", en: "We weten dat ons oude bestaan met Hem gekruisigd is" (Romeinen 6:3,6).

2. De Doop is ook een teken en zegel van de afwassing van onze zonden en van de opstanding van de nieuwe mens. Door het offer van de Here Jezus mag het voor ons vaststaan dat wij "dood (zijn) voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God". Wij mogen onszelf en elkaar zien "als levenden die uit de dood zijn opgewekt" (Romeinen 6:11,13).
Daarom worden wij ook gedoopt in de naam van God de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest.
* Door het teken van de Doop belooft God de Vader ons, dat Hij als een Vader voor ons, Zijn kinderen, zal zorgen.
* Door de Doop belooft God de Zoon, Jezus Christus, ons, dat Hij Zijn bloed ook voor ónze zonden heeft gegeven.
* En door de Doop belooft God de Heilige Geest ons, dat Hij in ons wil werken, om ons steeds vaster aan Christus te verbinden.

3. De Doop betekent tenslotte ook een opdracht aan ons om nu ook heel ons leven aan God te wijden, naar Zijn Woord te luisteren en aan Zijn hand te wandelen. "Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan, () maar stel uzelf in dienst van God" (Romeinen 6:12,13).

Gedoopt zijn betekent niet: nooit meer zonde doen; de duivel, de wereld, en de zonde in onszelf blijven hier op aarde aan ons trekken. Maar als we gezondigd hebben, mogen we altijd bij God terugkomen, en Hem om vergeving vragen; zoals de verloren zoon op weg ging van de varkens terug naar zijn vader. Want de Doop is Gods rotsvaste belofte dat Hij ons nooit los zal laten. "Mocht één van u () toch zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader: Jezus Christus, de rechtvaardige" (1 Johannes 2:1).

Bron: [ ds. Biewenga ] ds. Biewenga - Toegevoegd op 24/01/2011 door Biewenga
 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter