Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Overdenkingen

Pastorale bezoekers: Het is er!

PASTORALE BEZOEKERS , HET IS ER!

Wat is er? Het boek waar u ongelofelijk veel ,,plezier” van kan hebben. Overigens is het , tussen haakjes, niet alleen een bruikbaar en kostelijk boek voor P.B.ers , ook voor ouderlingen en diakenen en voor geïnteresseerde jongeren is het een verrijkende uitgave.
Waar gaat het over? Over het nieuwe boek van ds. F.van Deursen – 1 Timoteüs (deel 1v van afdeling De Heilige Schrift van de serie: De Voorzeide Leer.)
Eerst iets over Timoteüs aan wie de brief gericht is. Timoteüs was een jonge man met een christelijke moeder en oma: Eunike en Loïs (2 Tim.1:5; 3:15). Hij woonde als Jood tussen heidenen in Lystra, in het tegenwoordige centraal-Turkije. Waarschijnlijk hebben deze drie op de eerste zendingsreis van Paulus de Heer aangenomen. Timoteüs is opgeleid door Paulus en diens medewerker geworden. Médewerker..Moet je je voorstellen, Timoteüs, jong, verlegen, niet sterk, medewerker en vertrouweling van Paulus , deze man moet pastoraal werker worden in de grote heidense stad Efeze. Zie je het voor je jonge man in onze gemeente? Pastoraal zorgen voor mensen die net christen geworden zijn en dat in zo’n goddeloze omgeving. Wat een opdracht voor een eenvoudige jongen.
Veranwoordelijkheid dragen, bemoedigen, troosten, onderwijs geven, vermanen en vooral duidelijkheid scheppen en vragen beantwoorden over: wat is nou eigenlijk een christelijke gemeente en hoe moet het daar toegaan? En dat terwijl zijn vraagbaak Paulus in de gevangenis zit.
Als in een gezin recht en orde en warmte ontbreken, nou, berg je dan maar. Als de kerk doe-het-zelver wordt en eigen regeltjes schept wordt het in de gemeente van de levende God een troep. Regel en orde is het behoud van de gemeente. Alleen zó vertegenwoordig je Christus.
Timoteüs: zijn taak ligt vóór hem en de ervaren Paulus weet van te voren wel wat er op zijn jonge broer en vriend afkomt. ,,Timoteüs, luister: je moet proberen duidelijk te maken wat dat is deel van Christus’ lichaam op aarde te zijn. Dat betekent dat je als christen onbegrepen bent en dat je achteruit gezet en geminacht wordt. Je moet de broeders en zustes leren om totaal anders te zijn en te leven dan de ongelovigen. Je moet duidelijk maken wat orde inhoudt en regel en hoe je het leven van zo’ n jonge gemeente moet inrichten . Je moet vooral basisonderwijs geven. En je moet altijd waken voor dwaalleraars.
En ze gaan je vragen stellen, let maar op. Over hoe je met elkaar omgaat. In hoeverre moet je voor elkaar zorgen? Er zijn mensen nodig die geestelijk gezag hebben, hoe vindt je die en aan wat voor eisen moeten ze voldoen? Hoe functioneren mannen en vrouwen in de kerk?
Hoe zich dat allemaal voltrekt is te lezen m.n.in 1 en 2 Timotheüs. Zo vormen zij voor de gemeenten van toen en nu een, zoals van Deursen zegt: ,,…een vademecum pastorale, een handleiding waaruit voorgangers en gemeenteleden kunnen leren ,,hoe men zich moet gedragen in het huis van God, dat wil zeggen de kerk van de levende God, fundament en pijler van de waarheid” (1 Tim.3:15)
Ds. van Deursen is iemand met veel wijsheid en Schriftkennis en hij heeft ons veel te bieden.
Al lezend heb ik aandachtstreepjes in het boek gezet met de gedachte: dat en dat moet ik noemen.
Wat is dat belangrijk. Maar ik zie door de bomen het bos niet meer. Het krioelt van de streepjes.. Toch geprobeerd en dus hierna wat citaten.
Pagina 19: ,,Dit moeten we bij de lezing van deze brief scherp voor ogen houden. God en Christus Jezus waren beide Paulus’ lastgevers.”
Pagina 23: ,,Doof voor deze vermaning (om zich niet bezig te houden met twistvragen, vB) hebben scholastische theologen nadien veel gespeculeerd over de vraag ,,hoe de Here God in elkaar zit…”
Pagina 25: ,,Ook in onze tijd wordt de kerk geconfronteerd met arrogante dwaalleraaars. Zij presenteren zich als godgeleerden, maar het Woord van God geloven en het verstaan doen zij niet echt.”
Pagina 28: (over het negende gebod): ,,In onze tijd komt daar de overweldigende macht van het geschreven, gedrukte en elektronische leugen nog bij.”
Pagina 39: ,,Hedendaagse evangeliepredikers worden hierdoor vermaand onze antiautoritaire en naar amusement hakende wereld geen zoetsappige boodschap en ,,gemakkelijk” geloof te verkondigen.”
Pagina 46: ,,De christelijke gemeente is niet allereerst een evangeliserende maar een God vererende gemeenschap.”
Pagina 103 (Over: Hij is opgenomen in majesteit (of heerlijkheid): ,,Ook dit behoort tot het grote mysterie van onze godsdienst: het herstel van de gekruisigde Christus in zijn koninklijke majesteit.”
Pagina 126: ,,Veel moderne prediking ontbreekt het aan bijbels gezag.”
Pagina 139 Timotheüs en dat geldt voor alle ambtsdragers: ,,Troebele vertrouwelijkheid moet tegenover de jonge vrouw vermeden worden.”
Pagina 168 ,,Toen Paulus deze brief aan Timoteùs schreef, was de hele maatschappij verziekt door het kankergezwel van de slavernij.`
Een samenvatting. Heel kort, één van de auteur zelf: ,,In zijn brieven aan Timoteüs en Titus houdt Paulus de kerk van alle eeuwen Gods huisorde voor, de grondregels voor de inrichting van een gezond en geordend christelijk gemeenteleven.”
,,1 Timoteüs” is dus een boek over de kerk, de kerk, een schepping van God, Christus’ lichaam op aarde. Maar de kerk is ,,een hinkende bruid”, en tegelijk een huis om in te schuilen als het donker wordt, een veilige haven, een onderkomen en nog veel meer. Maar wat intens verdrietig dat er zoveel schapen zonder herder zijn, zoveel vaderlozen. Dat moet ons er toe dringen te proberen kerk te zijn in de ware betekenis. We zijn bedelaars maar laten we er alles aan doen andere bedelaars duidelijk te maken war brood te halen is.

Dit boek , dat zeker niet moeilijk leest, is een uitgave van Buijten en Schipperheijn en kost € 26,50 in een prachtige linnen band.
Er is ook een paperback van € 16,50.
P.B. Jonge mensen: koop dit boek en lees het. Het maakt je duidelijk wat de kerk is en hoe je daar comfortabel leven kan naar Gods wijze aanwijzingen.

Bron: [ Kees van Baardewijk ] Kees van Baardewijk - Toegevoegd op 08/12/2010 door Kees
 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter