Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Overdenkingen

Trots of Hoogmoed

Speciaal

Trots of Hoogmoed

1 .Hoe beschouwt de Heer trots? Spreuken 6: 16-19
16 Deze zes dingen haat de HERE, ja, zeven zijn Hem een hartgrondige gruwel:
17 hoogmoedige ogen, een valse tong, handen die onschuldig bloed vergieten,
18 een hart dat heilloze plannen smeedt, voeten die zich haasten om naar het kwade te snellen,
19 wie leugens uitblaast als een vals getuige en wie twist stookt tussen broeders.

2 .Waarvan is trots een voorloper? Spreuken 16: 18, zie Spreuken 29: 23
18 Trots gaat aan den ondergang vooraf, en hoogmoed aan den val.
23 De hoogmoed van de mens brengt hem vernedering, maar de nederige verwerft aanzien.

3 .Wat was de oorzaak van Satans val? Ezechiƫl 28: 17
17. Trots was uw hart op uw schoonheid. Met uw luister hebt gij ook uw wijsheid teniet doen gaan. Ter aarde wierp Ik u neer, en maakte u tot een schouwspel voor koningen om met leedvermaak naar u te zien.

4 .Wat is de houding, die God tegenover de hoogmoedige inneemt? Jakobus 4: 6/ Psalm 40: 5: 101: 5: 138: 6.
6 Maar Hij geeft dan ook des te grotere genade. Daarom heet het: God wederstaat de hoogmoedige, maar de nederige geeft Hij genade.

4 Welzalig de man, die de HERE tot zijn vertrouwen heeft gesteld, die zich niet wendt tot de hovaardige, noch tot hen die naar leugen afdwalen.

5 Wie zijn naaste heimelijk lastert, die zal ik verdelgen: wie hoog van ogen en trots van hart is, die duld ik niet.

6 Want de HERE is verheven, en Hij aanschouwt de nederige, maar de hovaardige kent Hij van verre.

5 .Waarom moeten wij ons niet aan trotsheid overgeven? Spreuken 21: 4
4 Trotsheid van ogen en opgeblazenheid van hart: de glans der goddeloze is zonde.

6 .Wat zal een van de zonden van laatste dagen zijn? 2 Timotheus 3: 2
2 want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig,

7 .Hoe worden de trotsen over het algemeen beschouwd? Maleachi 3: 15
15 En nu, wij prijzen de hoogmoedigen gelukkig: niet alleen worden zij gebouwd, terwijl zij goddeloosheid bedrijven, maar ook verzoeken zij God, en ontkomen.
8 .Wat zal het lot van de hoogmoedige zijn? Maleachi 4:1
1 Want zie, de dag komt, brandend als een oven! Dan zullen alle hoogmoedigen en allen die goddeloosheid bedrijven, zijn als stoppels, en de dag die komt, zal hen in brand steken (zegt de HERE der heerscharen) welke hun wortel noch tak zal overlaten.

Bron: [ ] - Toegevoegd op 19/08/2010 door
 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter