Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Overdenkingen

Alle kronen voor de troon

Paulus zei tegen de oudsten van Efeze: “Ziet dan toe op uzelf en op de gehele kudde, waarover de heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te weiden, die Hij Zich door het bloed van zijn Eigene verworven heeft” (Hand.20:28).

Het is geen geringe taak die de oudsten hebben: ze moeten als herders goede zorg dragen voor de Gemeente van God. Jezus gaf alles wat Hij had om een Gemeente te vergaren, Hij gaf Zijn bloed en Zijn leven. Hoe ernstig, ja hoe bloedserieus is de taak van iedere oudste! Welk een grote verantwoordelijkheid om die met bloed gekochte Gemeente te leiden en te koesteren…

Alle oudsten terug naar de troon van God

In Openbaring staat dat de vierentwintig oudsten zich nederwerpen voor Hem, die op de troon gezeten is en dat ze hun kronen voor de troon werpen (Op.4:10). Het werpen van de kronen voor Gods troon is een beeld van aanbidding van God. Het is een uiting van totale overgave: “U alles Heer, ik niets! Het gaat alleen om U, mijn Here en mijn God!”. De oudsten tonen met het werpen van hun kronen voor de troon, dat al hun gezag en autoriteit van Hem afkomstig is. Mijn vraag is: hoe zit het met de oudsten, de overzieners van Gods Gemeente, in Nederland? Zijn wij, oudsten, bereid om onze kronen voor Hem neer te werpen? Zijn wij bereid om onszelf, onze bedieningen en onze gemeenten volledig aan Jezus over te geven? Zijn wij bereid om alles op te geven wat de Missie van Jezus in de weg staat?

Ik spreek nu voor mijzelf: als ik ook maar iets in de weg sta van Gods plan met Zijn Gemeente, dan mag Hij mij direct van mijn plaats verwijderen. Als de schapen niet veilig en op hun juiste plaats zijn onder mijn bediening, dan wil ik mijn werk direct opheffen, zodat de schapen ergens anders hun veiligheid en thuis zullen vinden. En als mijn werk helemaal niet uit God is, maar ik het vanuit menselijke kracht en onzuivere intenties doe, dan moge God dit werk vandaag nog volkomen vernietigen (Hand.5:38), opdat ik op geen enkele manier de Geest van God in de weg sta.

Mijn verlangen is dat Jezus ten volle tot Zijn doel zal komen en dat Zijn koninkrijk doorbreekt op aarde. Als ik dat in de weg zou staan, behoor ik direct te stoppen met mijn werk. Omwille van Zijn Naam, Zijn heiligheid en Zijn met bloed gekochte schapen.

Bent u een oudste? Hebt u één of andere bestuurlijke taak in een gemeente? Bent u op de één of andere manier betrokken bij het leiden van een groep gelovigen? Dan vraag ik u: bent u bereid om uw kroon voor de troon te werpen? Bent u bereid om uzelf volkomen voor God te verootmoedigen en staat u Hem toe om Zijn ‘hemelse loep’ (Ps.26:2-3: 139:23-24) boven uw leven te houden? Mag Hij u grondig toetsen en beoordelen, of u werkelijk een kanaal van zegen en heil bent voor Zijn Gemeente? Mag Hij u toetsen en beoordelen, of u wérkelijk door Zijn Geest als leidinggevende bent aangesteld?

Bent u bereid om, als de Geest het u duidelijk zou maken, uw programma’s en liturgieën aan te passen, uw gemeentestructuur te wijzigen, uw tradities, leerstellingen en opvattingen te veranderen, ja zelfs uw bediening los te laten of uw gemeente op te heffen indien het fundament niet uit Gods Geest blijkt te zijn? Hoever wilt u gaan om Jezus tot Zijn doel te zien komen? Hoe ver wilt u gaan om ruim baan te maken voor de Koning en Zijn Koninkrijk?

Het Woord zegt: “en zij zullen hun kronen voor de troon werpen” (Op.4:10b). Laat ieder die zich leidinggevende weet (of noemt) zijn “kroon” nemen, die voor de troon werpen en Jezus de volle ruimte geven om Zijn Gemeente te helen en tot volle glorie te brengen. Al kost dat u veel. Al kost dat u alles. Het kostte Jezus alles om Zijn Gemeente te verwerven.

Laten alle oudsten terugkeren naar de troon, daar stil worden en zich buigen voor de Koning, die Zijn kostbare bloed gegeven heeft om Zijn kudde te verwerven.

Alle kronen voor de troon…

Bron: [ ] René van Ginkel - Toegevoegd op 13/06/2010 door
 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter