Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Overdenkingen

Kun je het bestaan van God bewijzen?

Welke waarde hebben Godsbewijzen? Sommige mensen betwijfelen, op goede gronden, de waarde van Godsbewijzen. Nergens in de Bijbel wordt het bestaan van God bewezen, de hele Schrift door geldt zijn bestaan als een feit waarvan men bij voorbaat uitgaat.

Het eerste vers in de Bijbel stelt zonder meer: ‘In het begin schiep God de hemel en de aarde’ (Gen 1:1). De psalmist roept: ‘ Dwazen denken: Er is geen God’ (Ps 14:1a). Niet alleen christenen maar iedere vereerder van God heeft het bestaan van God altijd in geloof aanvaard. Sommige theologen, zoals Soren Kierkegaard en Karl Barth, wijzen de natuurlijke theologie volledig af en stellen dat God alleen kan worden gekend in een daad van geloof. Het geloof van de gelovige is echter niet blind en ook niet onredelijk. Het geloof is een gave van God (Rom 10:17), maar wordt wel ondersteund door bewijzen die ieder onbevooroordeeld mens duidelijk zijn. De psalmist troost de gelovigen met de woorden: ‘De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van zijn handen’ (Ps 19:2). In het eerste hoofdstuk van zijn brief aan de Romeinen benadrukt Paulus dat mensen die van de openbaring in de Schrift geen weet hebben, toch geen excuus hebben om niet te geloven: ‘ Want wat een mens over God kan weten is hun bekend omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt. Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn, want hoewel ze God kennen, hebben ze hem niet de eer en dank gebracht die hem toekomen’ (Rom 1:19vv). Hieruit mogen we opmaken dat de natuurlijke theologie bijbels gezien houdbaar is. We moeten daarbij echter bedenken dat een natuurlijke theologie ons wel iets kan zeggen over een machtige, wijze en goedgunstige Schepper, maar geen enkele oplossing aanreikt voor de problemen van zonde, pijn en lijden. Zij voorziet niet in de behoefte van de mens aan een Verlosser en kan niet met Johannes de Doper zeggen: ‘Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt’ (Joh 1:29). Bovendien moeten we ons goed realiseren dat de bewijzen voor het bestaan van God, zoals die worden geleverd door een natuurlijke theologie, nooit absoluut sluitend zijn. Eindige wezens kunnen het bestaan van een oneindige God nooit volledig aantoonbaar maken.J.O. Buswell zegt: ‘Geen enkel tot nu toe bekend Godsbewijs leidt als zodanig tot meer dan een hoogst waarschijnlijke conclusie. Bijvoorbeeld: de meesten van ons geloven dat morgenochtend de zon zal opgaan, maar wanneer we alle beschikbare bewijzen daarvoor zouden analyseren om tot een dergelijke conclusie te komen, zouden we ons gedwongen zien te erkennen dat alle argumenten, hoe goed ze ook zijn, gekenmerkt worden door waarschijnlijkheid. De theïstische argumenten zijn geen uitzondering op de regel dat alle inductieve argumenten voor het bestaan van iets in feite waarschijnlijksargumenten zijn. Meer dan dat kan men op grond van de argumenten niet zeggen’. Godsbewijzen zijn geen vervanging van de schriftuurlijke openbaring van God en kunnen ook niet leiden tot verlossend geloof. Zij zijn een troost voor de gelovige, maar alleen de Heilige Geest geeft het ware geloof in God.

Bron: [ EO ] Woord & Geest - Toegevoegd op 08/10/2009 door Admin
 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter