Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Overdenkingen

Bijbelstudie doen of geven!?

Speciaal

De Bijbel is ons gegeven om eruit te lezen, eruit te leven, ernaar te handelen, erop te studeren, erover na te denken (“dag en nacht”). Om er onze inspiratie uit te halen. Om God te leren kennen, en ook onszelf. Net als bij het lezen van een ander boek het geval is, zijn er uiteraard wat regels voor het goed lezen van de Bijbel. Om er een paar te noemen:

* We moeten zaken in hun verband lezen.
* We moeten oog hebben voor de tijd waarin het gedeelte speelt.
* We moeten letten op het literaire genre waartoe het betreffend stuk hoort, etc. Hebben we met geschiedschrijving te maken? Of met profetie, een brief, een visionaire ervaring (“openbaring”) of een stuk wijsheid, of met poëzie?
* Verder moeten we de Bijbel eerbiedig lezen: hier staat iets dat van God komt, dat alle eeuwen door een enorme rol speelde in allerhande tijden en culturen. Hier staan diepe dingen geschreven die nog actueel zijn, die voor ons van levensbelang zijn!

Vrijheid
Naast wat exegetische regels – die voor vrijwel alle goed lezen van kracht zijn – is er echter ook een grote mate van vrijheid. We kunnen persoonlijk de Bijbel bestuderen, maar dat ook in een groep of kring doen. We kunnen handboeken of commentaren raadplegen, of dat achterwege laten. We kunnen een aantal hoofdstukken per keer lezen of ons juist op één heel klein gedeelte concentreren. Met alle varianten ertussen in.

Een Bijbelstudie met een hele kring maakt onze benadering een beetje anders dan een studie die we alleen voor onszelf doen. De manier waarop we een Bijbelstudie geven kan sterk afwijken van de weg waarlangs we zelf de informatie bij elkaar hebben vergaard! Tegelijk is wel het goed onze studie zo te geven dat we kringleden de kans geven ons “na te rekenen”.

Verschillende benaderingen
Afhankelijk van het soort mensen met wie we Bijbelstudie doen kunnen onze onderwerpen ook variëren. Verschillende onderwerpen vragen niet zelden ook om een ietwat verschillende aanpak, met verschillende vragen voor onze eigen situatie. In elk geval kan men de volgende onderwerpen onderscheiden; heel globaal kunnen we denken aan:

* een studie over een persoon in de Bijbel
* een studie over een bepaald Bijbelgedeelte
* een studie over een heel Bijbelboek
* een studie over een bepaald Bijbels woord
* een studie over een Bijbels thema

Met deze opsomming is uiteraard nog lang niet alles gezegd. Als we met bejaarden een studie willen doen om hen te bemoedigen, of met ernstig zieken, is je toon anders dan met een kring mensen, die net tot geloof zijn gekomen en willen weten wat de Bijbel over allerhande zaken te zeggen heeft. Houd er dus rekening mee dat ook binnen elke soort studie er heel wat variatie mogelijk is. We mogen dus nooit “mechanisch” een bepaald soort onderwerp kiezen of (één “standaardaanpak”) hebben. Er zijn bovendien vele nuanceringen mogelijk die je aanbrengt, als je eenmaal een bepaalde aanpak je eigen hebt gemaakt.

De aantekeningen die vanaf hier gemaakt worden willen dus helemaal niet dwingen om maar één soort Bijbelstudie te doen of onze Bijbelstudie op maar één bepaalde manier te doen! Veeleer beogen ze iedere “gebruiker” te helpen een eigen persoonlijke stijl ontwikkelen die zowel recht doet aan de tekst en het verband waarin dat staat, als het gehoor van de kring op eerlijke wijze benadert en wat men aan te bieden heeft ook overzichtelijk presenteert. Welke vragen er in het vervolg aan bod komen hangt uiteraard af van het onderwerp van de studie, maar ook van de wijze waarop we het gebodene voor onze tijd actueel kunnen maken. Respons van je kring is uiteraard heel erg belangrijk!

Nog een paar opmerkingen
Het is goed om bij je voorbereiding een paar stappen in elk geval te zetten. Een suggestie van een werkwijze:

* Zorg dat je bij je voorbereiding een Bijbel hebt, een Concordantie (een Bijbels trefwoordenboek) en misschien een Bijbelse atlas. Handboeken en commentaren kunnen je ook erg helpen, mits je ze niet te vroeg raadpleegt! Als je ze te vroeg inzet, dwingen ze je denken te snel in een bepaalde richting en soms leiden ze je gewoon op een dwaalspoor.

* Houd ook een pen en papier in gereedheid. Maak notities waarin je de dingen die je opvallen meteen kunt noteren. Hou ook je vragen bij!

* Heel belangrijk: begin je studie met een moment van gebed, waarin je de leiding van en de verlichting door de Heilige Geest vraagt. Hij kan je ervoor behoeden al te zeer afgeleid te worden en Hij kan je ook helpen je weg te vinden en om kostbare ontdekkingen te doen in de Bijbel.

* Lees het stuk dat je bestudeert een paar keer aandachtig door, zo mogelijk in meer dan één vertaling. Probeer open te staan voor wat er beschreven staat. Probeer je echt in te leven in wat er gebeurt en hoe dat door de aanwezigen moet zijn ervaren..

* Omcirkel “kernwoorden” in een betoog, als je die vindt, en verbindt die met elkaar, als dat mogelijk is. Probeer de ontwikkelingen in een betoog te volgen; wat wil de schrijver precies over te brengen? Je kunt ook het te bestuderen stuk kopiëren zodat omcirkelen, onderstrepen en/of verbinden ver doorgevoerd kan worden, zonder daarbij je bijbel of boek al te veel toe te takelen.

* Stel jezelf een aantal vragen om te zien of je het gelezen verhaal in eigen woorden kunt reproduceren. Formuleer ook vragen waarop je via andere hulpmiddelen antwoord zoekt.

Bron: [ EO ] EO - Toegevoegd op 04/10/2009 door Admin
 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter