Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Overdenkingen

Waarom staat God het kwaad nog toe?

De grootste twijfel aan God komt, wanneer wij oog in oog staan met het lijden. Vragen komen naar boven, zoals “Waarom greep God niet in? Dit is toch de hel op aarde?”

Dergelijke situaties veroorzaken innerlijke onvrede en je gevoel komt in opstand. Het valt niet mee om je gemoed tot rust te krijgen, als het leed om zich heengrijpt. Maar ook je verstand kan geen sluitende verklaring vinden. Op de vragen naar Gods almacht vind je in het lijden zelf geen bevredigend antwoord. Want ieder antwoord roept weer een volgende vraag op die je verstand martelt en je gevoel in onrust brengt.
En zulke momenten en gebeurtenissen komen een keer in ieders leven.
Wat moet je dan? Twijfelen? Bestaat God ineens niet meer? Was Hij er even niet of lette Hij niet op?
Luther ontdekte in de Bijbel een grote waarheid: De rechtvaardige zal uit geloof leven – Rom. 1:17. Luther begreep uit deze tekst dat wij onze eeuwigheid niet ver-dienen door werken, maar ontvangen door genade alleen, door het geloof. Maar er staat nog iets in die tekst, een aspect waar wij gemakkelijk overheen lezen, namelijk dat wij door geloof zullen leven.
Leven staat lijnrecht tegenover dood. Dood staat gelijk aan hel en leven aan de hemel. Soms staan wij oog in oog met de dood en met de hel op een manier, dat noch ons gevoel, noch ons verstand ons gemoedsrust of leven geven kan. Dat is het moment dat wij ‘in geloof’ ervoor kiezen om te leven. Achteraf pas zullen wij ontdekken hoe Gods Vaderliefde ons door die periode heeft heen geholpen. Wij ervaren dat op het moment niet, maar pas later ontdekken wij de volle waarheid: dat God naast ons staat in het midden van het lijden. Ons rest het simpele geloof, dat Vader ons door deze periodes zal leiden.
wandelen met de Vader
Een Turkse vriend, die in de Islam is grootgebracht en christen is geworden, gaf eens een verhelderend kijk op ons westerse denken. Vanuit zijn oosterse invalshoek zei hij: “Uiteindelijk leren wij door verdriet en lijden òf wij werkelijk met Vader wandelen, omdat Hij Vader is, òf dat wij met Vader wandelen om onze zin te krijgen.” Tussen die twee zit een groot verschil. Het is een verschil in vertrouwen. En vertrouwen heet in de bijbel: geloof.
Jezus aan het woord
Maar geloof betekent niet dat wij blind zijn voor de realiteit en geen oprechte vragen meer aan God stellen. De vraag: “Waarom staat God het kwaad nog toe?” is wellicht de vraag die de mensen het meest bezighoudt.
Jezus geeft antwoord op deze vraag in een van zijn gelijkenissen. Hij vertelt inde gelijkenis van het koren en het onkruid:
Matteüs 13:24-31 en 36-43
Hij hield hun een andere gelijkenis voor: ‘Het is met het koninkrijk van de hemel als met een mens die goed zaad op zijn akker uitzaaide. Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand onkruid tussen het graan zaaien en vertrok weer. Toen het jonge gewas opschoot en vrucht begon te dragen, kwam ook het onkruid te voorschijn. De knechten kwamen de heer des huizes vragen: “Heer, hebt u soms geen goed zaad op uw akker gezaaid? Waar komt dat onkruid dan vandaan?” Hij antwoordde: “Dat is het werk van een vijand.” De knechten zeiden tegen hem: “Wilt u dat wij er het onkruid tussenuit wieden?” Hij antwoordde: “Nee, want dan zouden jullie met het onkruid ook het graan lostrekken. Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst, dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen: ‘Wied eerst het onkruid, bind het in bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan het graan bijeen in mijn schuur.’

Daarop stuurde hij de mensen weg en ging naar huis. Zijn leerlingen kwamen bij hem en vroegen: ‘Wilt u ons de gelijkenis van het onkruid op de akker uitleggen?’ Hij antwoordde hun: ‘Hij die het goede zaad zaait is de Mensenzoon, de akker is de wereld, het goede zaad dat zijn de kinderen van het koninkrijk: het onkruid dat zijn de kinderen van het kwaad, de vijand die het zaait is de duivel, de oogst staat voor de voltooiing van deze wereld en de maaiers zijn de engelen. Zoals het onkruid bijeengebonden wordt en in het vuur verbrand, zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld: de Mensenzoon zal zijn engelen erop uitsturen, en ze zullen uit zijn koninkrijk allen die anderen ten val hebben gebracht en de wetten hebben verkracht bijeenbrengen en hen in de vuuroven werpen: daar zullen ze jammeren en knarsetanden. Dan zullen de rechtvaardigen in het koninkrijk van hun Vader stralen als de zon. Laat wie oren heeft goed luisteren!het kwaad wordt vernietigd
Deze gelijkenis is bijzonder duidelijk: aan het einde van de wereld zal het kwaad worden vernietigd. Tot die dag tracht God zo veel mensen te redden als mogelijk is.
Het antwoord is zo simpel en zo kort dat het vaak niet geheel tot ons doordringt en wij toch weer met dezelfde vraag komen: “Waarom doet God hier niets aan?”. Het antwoord uit de gelijkenis is, dat Hij wacht omdat Hij nog steeds mensen wil redden. Hij wacht in zijn genade en zwijgt in zijn liefde voor een mensheid, die Hij niet verloren wil zien gaan.
Gods verplichting
Als God verplicht zou zijn te moeten reageren op onze vraag: “God, doe hier iets aan!”, dan zou die verplichting van God gelden tegenover iedereen die deze vraag stelt. Indien God een morele verplichting zou hebben, omdat Hij verantwoordelijk gesteld kon worden voor de aanwezigheid van het kwaad, dan zou God bij het eerste appèl aan die verantwoordelijkheid ingrijpen en direct een eind maken aan alle kwaad.
Zou God dat niet doen, dan zou Hij van onverantwoordelijk gedrag beticht kunnen worden.
alles draait om redding
Maar God is niet verantwoordelijk voor het kwaad in de wereld en kan ook daarvoor niet ter verantwoording worden geroepen. Hij reageert echter altijd op de voortdurende smeekbeden van mensen, hoewel niet altijd op een manier zoals zij verwachten. En Hij maakt nog geen eind aan al het kwaad.
Hij wacht, want Hij wil nog meer mensen redden. Zou Hij wèl ingrijpen dan zou met een te vroegtijdig ingrijpen ook veel koren verloren gaan, ofwel: mensen die anders gered zouden worden.
wie één leven redt...
De film ‘Schindler’s List’ van Steven Spielberg vertelt het waargebeurde verhaal van een vreselijk slechte man. Een man vol van kwaad: de heer Schindler. Hij manipuleert, bedondert zijn vrouw, gedenkt God noch gebod en verrijkt zich aan de nazi’s en de oorlog. Daarbij misbruikt hij Joden, die voor hem niet meer waarde hebben dan honden. Maar in de loop van de geschiedenis verandert hij. Hij begint iets te zien. Hij begint het kwaad te ontdekken in anderen en in zichzelf. En langzaam maar zeker verandert hij. Hij wordt vriendelijker tegen de Joden en uiteindelijk gaat hij hen redden. Hij redt een hele groep die al op transport was gesteld naar de gaskamers. Tenslotte stelt hij zijn fabriek, al zijn geld en zijn leven in de waagschaal om zo veel mogelijk Joden te redden. Als de oorlog is afgelopen en de geallieerden oprukken, neemt hij afscheid van de geredde Joden. Zij bedanken hem en geven hem een brief met een verklaring wat hij allemaal heeft gedaan. Eén van de gevangenen heeft een gouden kies laten trekken. Van dat goud hebben zij een ring gemaakt, met de inscriptie uit de Talmoed: “Wie één leven redt, redt de hele wereld”. De ring wordt Schindler overhandigd. Dit is het moment om complimentjes te krijgen, om jezelf op de borst te slaan. Maar niets daarvan. Hij is stil, erg stil. Hij kijkt in paniek om zich heen. “Ik had er meer kunnen redden”, roept hij uit, terwijl hij zijn naaste Joodse medewerker aankijkt. “Ik had er meer kunnen uithalen. Ik heb zoveel geld over de balk gegooid. Je hebt geen idee... Als ik maar... Maar ik heb het niet gedaan.” Dan trekt hij zijn gouden Nazi-speld uit zijn revers en begint te huilen. “Deze is van goud. Deze speld: nog twee mensen. Zeker één,” snikt hij uit. “Eén mens, had ik kunnen redden, en ik heb het niet gedaan!” schreeuwt hij uit terwijl hij zijn medewerker in de armen valt.

Zo is het ook met God. Wij leven temidden van een afschuwelijke holocaust. Kwaad is overal en elke nieuwsuitzending meldt ergens oorlog, rampen of andere ellende. En God wacht, huilt en houdt jou als een gouden speld in zijn hand en zegt: “Met deze kan ik er nog twee meer redden, zeker één!”
Maar mag God jou ook gebruiken?jij: een gouden speld
Zo is het ook met God.
Wij leven temidden van een afschuwelijke holocaust.
Kwaad is overal en elke nieuwsuitzending meldt ergens oorlog, rampen of andere ellende. En God wacht, huilt en houdt jou als een gouden speld in zijn hand en zegt: “Met deze kan ik er nog twee meer redden, zeker één!”
Maar mag God jou ook gebruiken?

Bron: [ Geloof jij ook in Jezus ] The Church On The Way Rotterdam - Toegevoegd op 29/09/2009 door Admin
 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter