Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Overdenkingen

Denk er overna!

Filippensen 4:1-9

Overdenking: Filippenzen 4:1-9 (NBG)

1 Daarom, broeders en zusters, die ik liefheb en naar wie ik verlang, die mijn vreugde en erekrans zijn, blijf standvastig in de Heer.
2 Euodia en Syntyche, ik dring er bij u op aan eensgezind te zijn, want u bent één met de Heer.
3 En u, trouwe vriend, vraag ik hen te helpen. Ze hebben samen met mij voor het evangelie gestreden, evenals Clemens en mijn overige medewerkers, van wie de namen in het boek van het leven staan.
4 Laat de Heer uw vreugde blijven: ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd.
5 Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij.
6 Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden.
7 Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.
8 Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.
9 Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn.


Volgens een kleine jongen is denken wanneer iemand zijn mond dicht houdt en waarbij het hoofd maar tegen zichzelf begint en blijft praten.
De manier waarop ons hoofd tegen zichzelf praat zegt heel erg veel over hoe mensen het in hun morele en spirituele leven doen.
De manier waarop wij onze gedachten ordenen, en beïnvloeden... kan ons helpen om te verhinderen dat wij van de smalle weg met God afgeraken, en in de val de duivel terechtkomen!
De bijbel geeft ons duidelijke aanwijzingen hoe wij moeten denken. De psalmen 1:2 en 119:97 vertellen ons duidelijk dat we elke dag en elke nacht moeten mediteren op het woord van God. Als christenen, discipelen, volgelingen van Christus zou deze wijsheid onze eerste prioriteit in ons leven moeten zijn.
Maar, we hebben een leven te leven en we kunnen niet altijd met het woord van God bezig zijn. Maar ondanks het leven dat we vanuit de genade mogen leven hebben we toch leiding in ons leven nodig. In Filippenzen 4:8 vertelt Paulus de apostel ons dat we aandacht moeten schenken aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. In onze dagelijkse beslommeringen en activiteiten zijn deze woorden van hem een leidraad voor ons leven.
Wanneer ons hoofd tegen zichzelf praat dan zou deze het volgende moeten zeggen: “Weg met de onzuivere en ongoddelijke gedachten.” Wanneer we zo tegen onszelf praten, dan weten we wat te doen, hoe we ons moeten gedragen en wat wij moeten zeggen.

Let us think what is good
What is right and pure and true
May God’s Word control our thoughts
In everything we do
- Fitzhugh

Bron: [ ] - Toegevoegd op 18/09/2009 door
 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter