Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

1 Samuël

Hoofdstuk 3 (21 teksten gevonden)


1.  En de jongeling Samuel diende den HEERE voor het aangezicht van Eli: en het woord des HEEREN was dierbaar in die dagen: er was geen openbaar gezicht.
2.  En het geschiedde te dien dage, als Eli op zijn plaats nederlag (en zijn ogen begonnen donker te worden, dat hij niet zien kon),
3.  En Samuel zich ook nedergelegd had, eer de lampe Gods uitgedaan werd, in den tempel des HEEREN, waar de ark Gods was,
4.  Dat de HEERE Samuel riep: en hij zeide: Zie, hier ben ik.
5.  En hij liep tot Eli en zeide: Zie, hier ben ik, want gij hebt mij geroepen. Doch hij zeide: Ik heb niet geroepen, keer weder, leg u neder. En hij ging heen en legdezich neder.
6.  Toen riep de HEERE Samuel wederom: en Samuel stond op: en ging tot Eli, en zeide: Zie, hier ben ik, want gij hebt mij geroepen. Hij dan zeide: Ik heb u nietgeroepen, mijn zoon: keer weder, leg u neder.
7.  Doch Samuel kende de HEERE nog niet: en het woord des HEEREN was aan hem nog niet geopenbaard.
8.  Toen riep de HEERE Samuel wederom, ten derde maal: en hij stond op, en ging tot Eli, en zeide: Zie, hier ben ik, want gij hebt mij geroepen. Toen verstondEli, dat de HEERE den jongeling riep.
9.  Daarom zeide Eli tot Samuel: Ga heen, leg u neder, en het zal geschieden, zo Hij u roept, zo zult gij zeggen: Spreek, HEERE, want Uw knecht hoort. Toen gingSamuel heen en legde zich aan zijn plaats.
10.  Toen kwam de HEERE, en stelde Zich daar, en riep gelijk de andere malen: Samuel, Samuel! En Samuel zeide: Spreek, want Uw knecht hoort.
11.  En de HEERE zeide tot Samuel: Zie, Ik doe een ding in Israel, dat al wie het horen zal, dien zullen zijn beide oren klinken.
12.  Te dienzelven dage zal Ik verwekken over Eli alles, wat Ik tegen zijn huis gesproken heb: Ik zal het beginnen en voleinden.
13.  Want Ik heb hem te kennen gegeven, dat Ik zijn huis rechten zal tot in eeuwigheid, om der ongerechtigheids wil, die hij geweten heeft: want als zijn zonen zichhebben vervloekt gemaakt, zo heeft hij hen niet eens zuur aangezien.
14.  Daarom dan heb Ik het huis van Eli gezworen: Zo de ongerechtigheid van het huis van Eli tot in eeuwigheid zal verzoend worden door slachtoffer of doorspijsoffer!
15.  Samuel nu lag tot aan den morgen: toen deed hij de deuren van het huis des HEEREN open: doch Samuel vreesde dit gezicht aan Eli te kennen te geven.
16.  Toen riep Eli Samuel, en zeide: Mijn zoon Samuel! Hij dan zeide: Zie, hier ben ik.
17.  En hij zeide: Wat is het woord, dat Hij tot u gesproken heeft? Verberg het toch niet voor mij: God doe u zo, en zo doe Hij daartoe, indien gij een woord voormij verbergt van al de woorden, die Hij tot u gesproken heeft!
18.  Toen gaf hem Samuel te kennen al die woorden, en verborg ze voor hem niet. En hij zeide: Hij is de HEERE: Hij doe, wat goed is in Zijn ogen!
19.  Samuel nu werd groot: en de HEERE was met hem, en liet niet een van al Zijn woorden op de aarde vallen.
20.  En gans Israel, van Dan tot Ber-seba toe, bekende, dat Samuel bevestigd was tot een profeet des HEEREN.
21.  En de HEERE voer voort te verschijnen te Silo: want de HEERE openbaarde Zich aan Samuel te Silo, door het woord des HEEREN. 1 Samuë:l 4


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter