Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Openbaring

Hoofdstuk 6 (17 teksten gevonden)


1.  En ik zag, toen het Lam een van de zegelen geopend had, en ik hoorde een uit de vier dieren zeggen, als een stem van een donderslag: Kom en zie!
2.  En ik zag, en ziet, een wit paard, en Die daarop zat, had een boog: en Hem is een kroon gegeven, en Hij ging uit overwinnende, en opdat Hij overwonne!
3.  En toen Het het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom en zie!
4.  En een ander paard ging uit, dat rood was: en dien, die daarop zat, werd macht gegeven den vrede te nemen van de aarde: en dat zij elkander zouden doden: enhem werd een groot zwaard gegeven.
5.  En toen Het het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en ziet, een zwart paard, en die daarop zat, had een weegschaalin zijn hand.
6.  En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren, die zeide: Een maatje tarwe voor een penning, en drie maatjes gerst voor een penning: en beschadig de olieen den wijn niet.
7.  En toen Het het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier, die zeide: Kom en zie!
8.  En ik zag, en ziet, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood: en de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deelder aarde, met zwaard, en met honger, en met den dood, en door de wilde beesten der aarde.
9.  En toen Het het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen, die gedood waren om het Woord Gods, en om de getuigenis, die zij hadden.
10.  En zij riepen met grote stem, zeggende: Hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet van degenen, die op de aarde wonen?
11.  En aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een kleinen tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hunbroeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden, gelijk als zij.
12.  En ik zag, toen Het het zesde zegel geopend had, en ziet, er werd een grote aardbeving: en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed.
13.  En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij van een groten wind geschud wordt.
14.  En de hemel is weggeweken, als een boek, dat toegerold wordt: en alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen.
15.  En de koningen der aarde, en de groten, en de rijken, en de oversten over duizend, en de machtigen, en alle dienstknechten, en alle vrijen, verborgen zichzelven in despelonken, en in de steenrotsen der bergen:
16.  En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen: Valt op ons, en verbergt ons van het aangezicht Desgenen, Die op den troon zit, en van den toorn des Lams.
17.  Want de grote dag Zijns toorns is gekomen, en wie kan bestaan? Openbaring 7


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter