Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Openbaring

Hoofdstuk 4 (11 teksten gevonden)


1.  Na dezen zag ik, en ziet, een deur was geopend in den hemel: en de eerste stem, die ik gehoord had, als van een bazuin, met mij sprekende, zeide: Kom hier op, enIk zal u tonen, hetgeen na dezen geschieden moet.
2.  En terstond werd ik in den geest: en ziet, er was een troon gezet in den hemel, en er zat Een op den troon.
3.  En Die daarop zat, was in het aanzien den steen Jaspis en Sardius gelijk: en een regenboog was rondom den troon, in het aanzien der steen Smaragd gelijk.
4.  En rondom den troon waren vier en twintig tronen: en op de tronen zag ik de vier en twintig ouderlingen zittende, bekleed met witte klederen, en zij hadden goudenkronen op hun hoofden.
5.  En van den troon gingen uit bliksemen, en donderslagen, en stemmen: en zeven vurige lampen waren brandende voor den troon, welke zijn de zeven geesten Gods.
6.  En voor den troon was een glazen zee, kristal gelijk. En in het midden des troons, en rondom den troon, vier dieren, zijnde vol ogen van voren en van achteren.
7.  En het eerste dier was een leeuw gelijk, en het tweede dier een kalf gelijk, en het derde dier had het aangezicht als een mens, en het vierde dier was een vliegendenarend gelijk.
8.  En de vier dieren hadden elkeen voor zichzelven zes vleugelen rondom, en waren van binnen vol ogen: en hebben geen rust dag en nacht, zeggende: Heilig, heilig,heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, en Die is, en Die komen zal.
9.  En wanneer de dieren heerlijkheid, en eer, en dankzegging gaven Hem, Die op den troon zat, Die in alle eeuwigheid leeft:
10.  Zo vielen de vier en twintig ouderlingen voor Hem, Die op den troon zat, en aanbaden Hem, Die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen voor den troon,zeggende:
11.  Gij Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, en de eer, en de kracht: want Gij hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil zijn zij, en zijn zij geschapen.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter