Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Openbaring

Hoofdstuk 22 (21 teksten gevonden)


1.  En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit den troon Gods, en des Lams.
2.  In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde der rivier was de boom des levens, voortbrengende twaalf vruchten, van maand tot maand gevendezijne vrucht: en de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen.
3.  En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn: en de troon Gods en des Lams zal daarin zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen:
4.  En zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofden zijn.
5.  En aldaar zal geen nacht zijn, en zij zullen geen kaars noch licht der zon van node hebben: want de Heere God verlicht hen: en zij zullen als koningen heersen in alleeeuwigheid.
6.  En hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig: en de Heere, de God der heilige profeten, heeft Zijn engel gezonden, om Zijn dienstknechten tetonen, hetgeen haast moet geschieden.
7.  Zie, Ik kom haastiglijk zalig is hij, die de woorden der profetie dezes boeks bewaart.
8.  En ik, Johannes, ben degene, die deze dingen gezien en gehoord heb. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neder om aan te bidden voor de voeten des engels,die mij deze dingen toonde.
9.  En hij zeide tot mij: Zie, dat gij het niet doet: want ik ben uw mededienstknecht, en uwer broederen, der profeten, en dergenen, die de woorden dezes boeksbewaren: aanbid God.
10.  En hij zeide tot mij: Verzegel de woorden der profetie dezes boeks niet: want de tijd is nabij.
11.  Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doe: en die vuil is, dat hij nog vuil worde: en die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worde: en die heilig is, dat hij noggeheiligd worde.
12.  En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn loon is met Mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn.
13.  Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde: de Eerste en de Laatste.
14.  Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad.
15.  Maar buiten zullen zijn de honden, en de tovenaars, en de hoereerders, en de doodslagers, en de afgodendienaars, en een iegelijk, die de leugen liefheeft, en doet.
16.  Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om ulieden deze dingen te getuigen in de Gemeenten. Ik ben de Wortel en het geslacht Davids, de blinkende Morgenster.
17.  En de Geest en de Bruid zeggen: Kom! En die het hoort, zegge: Kom! En die dorst heeft, kome: en die wil, neme het water des levens om niet.
18.  Want ik betuig aan een iegelijk, die de woorden der profetie dezes boeks hoort: Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen, die in ditboek geschreven zijn.
19.  En indien iemand afdoet van de woorden des boeks dezer profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boekgeschreven is.
20.  Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus!
21.  De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter