Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Openbaring

Hoofdstuk 20 (15 teksten gevonden)


1.  En ik zag een engel afkomen uit den hemel, hebbende den sleutel des afgronds, en een grote keten in zijn hand:
2.  En hij greep den draak, den oude slang, welke is de duivel en satanas, en bond hem duizend jaren:
3.  En wierp hem in den afgrond, en sloot hem daarin, en verzegelde dien boven hem, opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de duizend jaren zoudengeeindigd zijn. En daarna moet hij een kleinen tijd ontbonden worden.
4.  En ik zag tronen, en zij zaten op dezelve: en het oordeel werd hun gegeven: en ik zag de zielen dergenen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en om hetWoord Gods, en die het beest, en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand: en zijleefden en heersten als koningen met Christus, de duizend jaren.
5.  Maar de overigen der doden werden niet weder levend, totdat de duizend jaren geeindigd waren. Deze is de eerste opstanding.
6.  Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding: over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zijzullen met Hem als koningen heersen duizend jaren.
7.  En wanneer de duizend jaren zullen geeindigd zijn, zal de satanas uit zijn gevangenis ontbonden worden.
8.  En hij zal uitgaan om de volken te verleiden, die in de vier hoeken der aarde zijn, den Gog en den Magog, om hen te vergaderen tot den krijg: welker getal is als hetzand aan de zee.
9.  En zij zijn opgekomen op de breedte der aarde, en omringden de legerplaats der heiligen, en de geliefde stad: en er kwam vuur neder van God uit den hemel, enheeft hen verslonden.
10.  En de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in den poel des vuurs en sulfers, alwaar het beest en de valse profeet zijn: en zij zullen gepijnigd worden dag ennacht in alle eeuwigheid.
11.  En ik zag een groten witten troon, en Dengene, Die daarop zat, van Wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden, en geen plaats is voor die gevonden.
12.  En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God: en de boeken werden geopend: en een ander boek werd geopend, dat des levens is: en de doden werdengeoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken.
13.  En de zee gaf de doden, die in haar waren: en de dood en de hel gaven de doden, die in hen waren: en zij werden geoordeeld, een iegelijk naar hun werken.
14.  En de dood en de hel werden geworpen in den poel des vuurs: dit is de tweede dood.
15.  En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in den poel des vuurs. Openbaring 21


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter