Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Openbaring

Hoofdstuk 16 (21 teksten gevonden)


1.  En ik hoorde een grote stem uit den tempel, zeggende tot de zeven engelen: Gaat henen, en giet de zeven fiolen van den toorn Gods uit op de aarde.
2.  En de eerste ging henen, en goot zijn fiool uit op de aarde: en er werd een kwaad en boos gezweer aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden, en diezijn beeld aanbaden.
3.  En de tweede engel goot zijn fiool uit in de zee, en zij werd bloed als van een dode: en alle levende ziel is gestorven in de zee.
4.  En de derde engel goot zijn fiool uit in de rivieren en in de fonteinen der wateren: en de wateren werden bloed.
5.  En ik hoorde den engel der wateren zeggen: Gij zijt rechtvaardig, Heere! Die is, en Die was, en Die zijn zal, dat Gij dit geoordeeld hebt:
6.  Dewijl zij het bloed der heiligen, en der profeten vergoten hebben, zo hebt Gij hun ook bloed te drinken gegeven: want zij zijn het waardig.
7.  En ik hoorde een anderen van het altaar zeggen: Ja, Heere, Gij almachtige God! Uwe oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig.
8.  En de vierde engel goot zijn fiool uit op de zon: en haar is macht gegeven de mensen te verhitten door vuur.
9.  En de mensen werden verhit met grote hitte, en lasterden den Naam Gods, Die macht heeft over deze plagen: en zij bekeerden zich niet, om Hem heerlijkheid tegeven.
10.  En de vijfde engel goot zijn fiool uit op den troon van het beest: en zijn rijk is verduisterd geworden: en zij kauwden hun tongen van pijn:
11.  En zij lasterden den God des hemels vanwege hun pijnen, en vanwege hun gezweren: en zij bekeerden zich niet van hun werken.
12.  En de zesde engel goot zijn fiool uit op de grote rivier, den Eufraat: en zijn water is uitgedroogd, opdat bereid zou worden de weg der koningen, die van den opgangder zon komen zullen.
13.  En ik zag uit den mond des draaks, en uit den mond van het beest, en uit den mond des valsen profeets, drie onreine geesten gaan, den vorsen gelijk:
14.  Want het zijn geesten der duivelen, en zij doen tekenen, welke uitgaan tot de koningen der aarde en der gehele wereld, om die te vergaderen tot den krijg van diengroten dag des almachtigen Gods.
15.  Zie, Ik kom als een dief. Zalig is hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele, en men zijn schaamte niet zie.
16.  En zij hebben hen vergaderd in de plaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Armageddon.
17.  En de zevende engel goot zijn fiool uit in de lucht: en er kwam een grote stem uit den tempel des hemels, van den troon, zeggende: Het is geschied!
18.  En er geschiedden stemmen, en donderslagen, en bliksemen: en er geschiedde een grote aardbeving, hoedanige niet is geschied van dat de mensen op de aardegeweest zijn, namelijk een zodanige aardbeving en zo groot.
19.  En de grote stad is in drie delen gescheurd, en de steden der heidenen zijn gevallen: en het grote Babylon is gedacht geworden voor God, om haar te geven dendrinkbeker van den wijn des toorns Zijner gramschap.
20.  En alle eiland is gevloden, en de bergen zijn niet gevonden.
21.  En een grote hagel, elk als een talent pond zwaar, viel neder uit den hemel op de mensen: en de mensen lasterden God vanwege de plage des hagels: want deszelfsplage was zeer groot.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter