Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Openbaring

Hoofdstuk 10 (11 teksten gevonden)


1.  En ik zag een anderen sterken engel, afkomende van den hemel, die bekleed was met een wolk: en een regenboog was boven zijn hoofd: en zijn aangezicht was alsde zon, en zijn voeten waren als pilaren van vuur.
2.  En hij had in zijn hand een boeksken, dat geopend was: en hij zette zijn rechtervoet op de zee, en den linker op de aarde.
3.  En hij riep met een grote stem, gelijkerwijs een leeuw brult: en als hij geroepen had, spraken de zeven donderslagen hun stemmen.
4.  En toen de zeven donderslagen hun stemmen gesproken hadden, zo zou ik ze geschreven hebben: en ik hoorde een stem uit den hemel, die tot mij zeide: Verzegel,hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben, en schrijf dat niet.
5.  En de engel, dien ik zag staan op de zee, en op de aarde, hief zijn hand op naar den hemel:
6.  En hij zwoer bij Dien, Die leeft in alle eeuwigheid, Die den hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is, en de aarde en hetgeen daarin is, en de zee en hetgeendaarin is, dat er geen tijd meer zal zijn:
7.  Maar in de dagen der stem des zevenden engels, wanneer hij bazuinen zal, zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden, gelijk Hij Zijn dienstknechten, denprofeten, verkondigd heeft.
8.  En de stem, die ik gehoord had uit den hemel, sprak wederom met mij, en zeide: Ga henen, neem het boeksken, dat geopend en in de hand des engels is, die op dezee en op de aarde staat.
9.  En ik ging henen tot den engel, zeggende tot hem: Geef mij dat boeksken. En hij zeide tot mij: Neem dat en eet het op: en het zal uw buik bitter maken, maar in uwmond zal het zoet zijn als honig.
10.  En ik nam dat boeksken uit de hand des engels, en ik at dat op: en het was in mijn mond zoet als honig, en als ik het gegeten had, werd mijn buik bitter.
11.  En hij zeide tot mij: Gij moet wederom profeteren voor vele volken, en natien, en talen, en koningen. Openbaring 11


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter