Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

1 Johannes

Hoofdstuk 4 (21 teksten gevonden)


1.  Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn: want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld.
2.  Hieraan kent gij den Geest van God: alle geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God:
3.  En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet: maar dit is de geest van den antichrist, welken geest gij gehoord hebt, datkomen zal, en is nu alrede in de wereld.
4.  Kinderkens, gij zijt uit God, en hebt hen overwonnen: want Hij is meerder, Die in u is, dan die in de wereld is.
5.  Zij zijn uit de wereld, daarom spreken zij uit de wereld, en de wereld hoort hen.
6.  Wij zijn uit God. Die God kent, hoort ons: die uit God niet is, hoort ons niet. Hieruit kennen wij den geest der waarheid, en den geest der dwaling.
7.  Geliefden! Laat ons elkander lief hebben, want de liefde is uit God: en een ieder, die lief heeft, is uit God geboren, en kent God:
8.  Die niet liefheeft, die heeft God niet gekend: want God is liefde.
9.  Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.
10.  Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden.
11.  Geliefden, indien God ons alzo lief heeft gehad, zo zijn ook wij schuldig elkander lief te hebben.
12.  Niemand heeft ooit God aanschouwd: indien wij elkander liefhebben, zo blijft God in ons, en Zijn liefde is in ons volmaakt.
13.  Hieraan kennen wij, dat wij in Hem blijven, en Hij in ons, omdat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft.
14.  En wij hebben het aanschouwd, en getuigen, dat de Vader Zijn Zoon gezonden heeft tot een Zaligmaker der wereld.
15.  Zo wie beleden zal hebben, dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij in God.
16.  En wij hebben gekend en geloofd de liefde, die God tot ons heeft. God is liefde: en die in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem.
17.  Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in den dag des oordeels, namelijk dat gelijk Hij is, wij ook zijn in deze wereld.
18.  Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten: want de vrees heeft pijn, en die vreest, is niet volmaakt in de liefde.
19.  Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.
20.  Indien iemand zegt: Ik heb God lief: en haat zijn broeder, die is een leugenaar: want die zijn broeder niet liefheeft, dien hij gezien heeft, hoe kan hij God liefhebben,Dien hij niet gezien heeft?
21.  En dit gebod hebben wij van Hem, namelijk dat die God liefheeft, ook zijn broeder liefhebbe. 1 Johannes 5


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter