Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

1 Johannes

Hoofdstuk 2 (29 teksten gevonden)


1.  Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, denRechtvaardige:
2.  En Hij is een verzoening voor onze zonden: en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld.
3.  En hieraan kennen wij, dat wij Hem gekend hebben, zo wij Zijn geboden bewaren.
4.  Die daar zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in dien is de waarheid niet:
5.  Maar zo wie Zijn Woord bewaart, in dien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden: hieraan kennen wij, dat wij in Hem zijn.
6.  Die zegt, dat hij in Hem blijft, die moet ook zelf alzo wandelen, gelijk Hij gewandeld heeft.
7.  Broeders! Ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod, dat gij van den beginne gehad hebt: dit oud gebod is het woord, dat gij van den beginne gehoord hebt.
8.  Wederom schrijf ik u een nieuw gebod: hetgeen waarachtig is in Hem, zij ook in u waarachtig: want de duisternis gaat voorbij, en het waarachtige licht schijnt nu.
9.  Die zegt, dat hij in het licht is, en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nog toe.
10.  Die zijn broeder liefheeft, blijft in het licht, en geen ergernis is in hem.
11.  Maar die zijn broeder haat, is in de duisternis, en wandelt in de duisternis, en weet niet, waar hij henengaat: want de duisternis heeft zijn ogen verblind.
12.  Ik schrijf u, kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om Zijns Naams wil.
13.  Ik schrijf u, vaders! want gij hebt Hem gekend, Die van den beginne is. Ik schrijf u, jongelingen, want gij hebt den boze overwonnen. Ik schrijf u, kinderen, want gijhebt den Vader gekend.
14.  Ik heb u geschreven, vaders, want gij hebt Hem gekend, Die van den beginne is. Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk, en het Woord Gods blijft in u,en gij hebt den boze overwonnen.
15.  Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is: zo iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem.
16.  Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleses, en de begeerlijkheid der ogen, en de grootsheid des levens, is niet uit den Vader, maar is uit dewereld.
17.  En de wereld gaat voorbij, en haar begeerlijkheid: maar die den wil van God doet, blijft in der eeuwigheid.
18.  Kinderkens, het is de laatste ure: en gelijk gij gehoord hebt, dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden: waaruit wij kennen, dat het de laatsteure is.
19.  Zij zijn uit ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet: want indien zij uit ons geweest waren, zo zouden zij met ons gebleven zijn: maar dit is geschied, opdat zijzouden openbaar worden, dat zij niet allen uit ons zijn.
20.  Doch gij hebt de zalving van den Heilige, en gij weet alle dingen.
21.  Ik heb u niet geschreven, omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij die weet, en omdat geen leugen uit de waarheid is.
22.  Wie is de leugenaar, dan die loochent, dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist, die den Vader en den Zoon loochent.
23.  Een iegelijk, die den Zoon loochent, heeft ook den Vader niet.
24.  Hetgeen gijlieden dan van den beginne gehoord hebt, dat blijve in u. Indien in u blijft, wat gij van den beginne gehoord hebt, zo zult gij ook in den Zoon en in denVader blijven.
25.  En dit is de belofte, die Hij ons beloofd heeft, namelijk het eeuwige leven.
26.  Dit heb ik u geschreven van degenen, die u verleiden.
27.  En de zalving, die gijlieden van Hem ontvangen hebt, blijft in u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere: maar gelijk dezelfde zalving u leert van alle dingen, zo iszij ook waarachtig, en is geen leugen: en gelijk zij u geleerd heeft, zo zult gij in Hem blijven.
28.  En nu, kinderkens, blijft in Hem: opdat, wanneer Hij zal geopenbaard zijn, wij vrijmoedigheid hebben, en wij van Hem niet beschaamd gemaakt worden in Zijntoekomst.
29.  Indien gij weet, dat Hij rechtvaardig is, zo weet gij, dat een iegelijk, die de rechtvaardigheid doet, uit Hem geboren is. 1 Johannes 3


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter