Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Filemon

Hoofdstuk 1 (25 teksten gevonden)


1.  Paulus, een gevangene van Christus Jezus, en Timotheus, de broeder, aan Filemon, den geliefde, en onzen medearbeider,
2.  En aan Appia, de geliefde, en aan Archippus, onzen medestrijder, en aan de Gemeente, die te uwen huize is:
3.  Genade zij ulieden en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus.
4.  Ik dank mijn God, uwer altijd gedachtig zijnde in mijn gebeden:
5.  Alzo ik hoor uw liefde en geloof, hetwelk gij hebt aan den Heere Jezus, en jegens al de heiligen:
6.  Opdat de gemeenschap uws geloofs krachtig worde in de bekendmaking van alle goed, hetwelk in ulieden is door Christus Jezus.
7.  Want wij hebben grote vreugde en vertroosting over uw liefde, dat de ingewanden der heiligen verkwikt zijn geworden door u, broeder!
8.  Daarom, hoewel ik grote vrijmoedigheid heb in Christus, om u te bevelen, hetgeen betamelijk is:
9.  Zo bid ik nochtans liever door de liefde, daar ik zodanig een ben, te weten Paulus, een oud man, en nu ook een gevangene van Jezus Christus.
10.  Ik bid u dan voor mijn zoon, denwelken ik in mijn banden heb geteeld, namelijk Onesimus:
11.  Die eertijds u onnut was, maar nu u en mij zeer nuttig: denwelken ik wedergezonden heb:
12.  Doch gij, neem hem, dat is mijn ingewanden, weder aan:
13.  Denwelken ik wel had willen bij mij behouden, opdat hij mij voor u dienen zou in de banden des Evangelies.
14.  Maar ik heb zonder uw goedvinden niets willen doen, opdat uw goeddadigheid niet zou zijn als naar bedwang, maar naar vrijwilligheid.
15.  Want veellicht is hij daarom voor een kleinen tijd van u gescheiden geweest, opdat gij hem eeuwig zoudt weder hebben.
16.  Nu voortaan niet als een dienstknecht, maar meer dan een dienstknecht, namelijk een geliefden broeder, inzonderheid mij, hoeveel te meer dan u, beide in het vleesen in den Heere.
17.  Indien gij mij dan houdt voor een metgezel, zo neem hem aan, gelijk als mij.
18.  En indien hij u iets verongelijkt heeft, of schuldig is, reken dat mij toe.
19.  Ik, Paulus, heb het geschreven met deze mijn hand, ik zal het betalen: opdat ik u niet zegge, dat gij ook uzelven mij daartoe schuldig zijt.
20.  Ja, broeder, laat mij uwer hierin genieten in den Heere: verkwik mijn ingewanden in den Heere.
21.  Ik heb aan u geschreven, vertrouwende op uw gehoorzaamheid: en ik weet, dat gij doen zult ook boven hetgeen ik zeg.
22.  En bereid mij ook tegelijk een herberg: want ik hoop, dat ik door uw gebeden ulieden zal geschonken worden.
23.  U groeten Epafras, mijn medegevangene in Christus Jezus,
24.  Markus, Aristarchus, Demas, Lukas, mijn medearbeiders.
24.  De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met uw geest. Amen.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter