Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

1 Timotheüs

Hoofdstuk 5 (25 teksten gevonden)


1.  Bestraf een ouden man niet hardelijk, maar vermaan hem als een vader: de jonge als broeders:
2.  De oude vrouwen als moeders: de jonge als zusters, in alle reinheid.
3.  Eer de weduwen, die waarlijk weduwen zijn.
4.  Maar zo enige weduwe kinderen heeft, of kindskinderen, dat die leren eerst aan hun eigen huis godzaligheid oefenen, en den voorouderen wedervergelding te doen:want dat is goed en aangenaam voor God.
5.  Die nu waarlijk weduwe is, en alleen gelaten, die hoopt op God, en blijft in smekingen en gebeden nacht en dag.
6.  Maar die haar wellust volgt, die is levende gestorven.
7.  En beveel dit, opdat zij onberispelijk zijn.
8.  Doch zo iemand de zijnen, en voornamelijk zijn huisgenoten, niet verzorgt, die heeft het geloof verloochend, en is erger dan een ongelovige.
9.  Dat een weduwe gekozen worde niet minder dan van zestig jaren, welke eens mans vrouw geweest zij:
10.  Getuigenis hebbende van goede werken: zo zij kinderen opgevoed heeft, zo zij gaarne heeft geherbergd, zo zij der heiligen voeten heeft gewassen, zo zij denverdrukten genoegzame hulp gedaan heeft, zo zij alle goed werk nagetracht heeft.
11.  Maar neem de jonge weduwen niet aan: want als zij weelderig geworden zijn tegen Christus, zo willen zij huwelijken:
12.  Hebbende haar oordeel, omdat zij haar eerste geloof hebben te niet gedaan.
13.  En meteen ook leren zij ledig omgaan bij de huizen: en zijn niet alleen ledig, maar ook klapachtig, en ijdele dingen doende, sprekende, hetgeen niet betaamt.
14.  Ik wil dan, dat de jonge weduwen huwelijken, kinderen telen, het huis regeren, geen oorzaak van lastering aan de wederpartij geven.
15.  Want enigen hebben zich alrede afgewend achter den satan.
16.  Zo enig gelovig man, of gelovige vrouw weduwen heeft, dat die haar genoegzame hulp doe, en dat de Gemeente niet bezwaard worde, opdat zij degenen, diewaarlijk weduwen zijn, genoegzame hulp doen moge.
17.  Dat de ouderlingen, die wel regeren, dubbele eer waardig geacht worden, voornamelijk die arbeiden in het Woord en de leer.
18.  Want de Schrift zegt: Een dorsenden os zult gij niet muilbanden: en: De arbeider is zijn loon waardig.
19.  Neem tegen een ouderling geen beschuldiging aan, anders dan onder twee of drie getuigen.
20.  Bestraf die zondigen in tegenwoordigheid van allen, opdat ook de anderen vreze mogen hebben.
21.  Ik betuig voor God, en den Heere Jezus Christus, en de uitverkoren engelen, dat gij deze dingen onderhoudt, zonder vooroordeel, niets doende naar toegenegenheid.
22.  Leg niemand haastelijk de handen op, en heb geen gemeenschap aan anderer zonden: bewaar uzelven rein.
23.  Drink niet langer water alleen, maar gebruik een weinig wijn, om uw maag en uw menigvuldige zwakheden.
24.  Van sommige mensen zijn de zonden te voren openbaar, en gaan voor tot hun veroordeling: en in sommigen ook volgen zij na.
25.  Desgelijks ook de goede werken zijn te voren openbaar, en daar het anders mede gelegen is, kunnen niet verborgen worden.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter