Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Galaten

Hoofdstuk 6 (18 teksten gevonden)


1.  Broeders, indien ook een mens vervallen ware door enige misdaad, gij, die geestelijk zijt, brengt den zodanige te recht met den geest der zachtmoedigheid: ziende opuzelven, opdat ook gij niet verzocht wordt.
2.  Draagt elkanders lasten, en vervult alzo de wet van Christus.
3.  Want zo iemand meent iets te zijn, daar hij niets is, die bedriegt zichzelven in zijn gemoed.
4.  Maar een iegelijk beproeve zijn eigen werk: en alsdan zal hij aan zichzelven alleen roem hebben, en niet aan een anderen.
5.  Want een iegelijk zal zijn eigen pak dragen.
6.  En die onderwezen wordt in het Woord, dele mede van alle goederen dengene, die hem onderwijst.
7.  Dwaalt niet: God laat Zich niet bespotten: want zo wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien.
8.  Want die in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien: maar die in den Geest zaait, zal uit den Geest het eeuwige leven maaien.
9.  Doch laat ons, goed doende, niet vertragen: want te zijner tijd zullen wij maaien, zo wij niet verslappen.
10.  Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs.
11.  Ziet, hoe groten brief ik u geschreven heb met mijn hand.
12.  Al degenen, die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken u besneden te worden, alleenlijk opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zoudenvervolgd worden.
13.  Want ook zijzelven, die besneden worden, houden de wet niet: maar zij willen, dat gij besneden wordt, opdat zij in uw vlees roemen zouden.
14.  Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onzen Heere Jezus Christus: door Welken de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld.
15.  Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht, noch voorhuid, maar een nieuw schepsel.
16.  En zovelen als er naar dezen regel zullen wandelen, over dezelve zal zijn vrede en barmhartigheid, en over het Israel Gods.
17.  Voorts, niemand doe mij moeite aan: want ik draag de littekenen van den Heere Jezus in mijn lichaam.
18.  De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met uw geest, broeders! Amen.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter