Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Galaten

Hoofdstuk 5 (26 teksten gevonden)


1.  Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen.
2.  Ziet, ik Paulus zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn.
3.  En ik betuig wederom een iegelijk mens, die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen.
4.  Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden: gij zijt van de genade vervallen.
5.  Want wij verwachten door den Geest, uit het geloof, de hoop der rechtvaardigheid.
6.  Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht noch voorhuid, maar het geloof, door de liefde werkende.
7.  Gij liept wel: wie heeft u verhinderd der waarheid niet gehoorzaam te zijn?
8.  Dit gevoelen is niet uit Hem, Die u roept.
9.  Een weinig zuurdesem verzuurt het gehele deeg.
10.  Ik vertrouw van u in den Heere, dat gij niet anders zult gevoelen: maar die u ontroert, zal het oordeel dragen, wie hij ook zij.
11.  Maar ik, broeders! Indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik nog vervolgd? Zo is dan de ergernis des kruises vernietigd.
12.  Och, of zij ook afgesneden werden, die u onrustig maken!
13.  Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees: maar dient elkander door de liefde.
14.  Want de gehele wet wordt in een woord vervuld, namelijk in dit: Gij zult uw naaste liefhebben, gelijk uzelven.
15.  Maar indien gij elkander bijt en vereet, ziet toe, dat gij van elkander niet verteerd wordt.
16.  En ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet.
17.  Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees: en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wildet.
18.  Maar indien gij door den Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet.
19.  De werken des vleses nu zijn openbaar: welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid,
20.  Afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen,
21.  Nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke: van dewelke ik u te voren zeg, gelijk ik ook te voren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het KoninkrijkGods niet zullen beerven.
22.  Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.
23.  Tegen de zodanigen is de wet niet.
24.  Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden.
25.  Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen.
26.  Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter