Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

2 Korinthiërs

Hoofdstuk 9 (15 teksten gevonden)


1.  Want van de bediening, die voor de heiligen geschiedt, is mij onnodig aan u te schrijven.
2.  Want ik weet de volvaardigheid uws gemoeds, van welke ik roem over u bij de Macedoniers, dat Achaje van over een jaar bereid is geweest: en de ijver, van ubegonnen, heeft er velen verwekt.
3.  Maar ik heb deze broeders gezonden, opdat onze roem, dien wij over u hebben, niet zou ijdel gemaakt worden in dezen dele: opdat (gelijk ik gezegd heb) gij bereidmoogt zijn:
4.  En dat niet mogelijk, zo de Macedoniers met mij kwamen, en u onbereid vonden, wij (opdat wij niet zeggen: gij) beschaamd worden in deze vasten grond derroeming.
5.  Ik heb dan nodig geacht deze broeders te vermanen, dat zij eerst tot u zouden komen, en voorbereiden uw te voren aangedienden zegen: opdat die gereed zij, alzoals een zegen, en niet als een vrekheid.
6.  En dit zeg ik: Die spaarzamelijk zaait, zal ook spaarzamelijk maaien: en die in zegeningen zaait, zal ook in zegeningen maaien.
7.  Een iegelijk doe, gelijk hij in zijn hart voorneemt: niet uit droefheid, of uit nooddwang: want God heeft een blijmoedigen gever lief.
8.  En God is machtig alle genade te doen overvloedig zijn in u: opdat gij in alles te allen tijd, alle genoegzaamheid hebbende, tot alle goed werk overvloedig moogt zijn.
9.  Gelijk er geschreven is: Hij heeft gestrooid, hij heeft den armen gegeven: Zijn gerechtigheid blijft in der eeuwigheid.
10.  Doch Die het zaad den zaaier verleent, Die verlene ook brood tot spijze, en vermenigvuldige uw gezaaisel, en vermeerdere de vruchten uwer gerechtigheid:
11.  Dat gij in alles rijk wordt tot alle goeddadigheid, welke door ons werkt dankzegging tot God.
12.  Want de bediening van dezen dienst vervult niet alleen het gebrek der heiligen, maar is ook overvloedig door vele dankzeggingen tot God:
13.  Dewijl zij door de beproeving dezer bediening God verheerlijken over de onderwerping uwer belijdenis onder het Evangelie van Christus, en over de goeddadigheidder mededeling aan hen en aan allen:
14.  En door hun gebed voor u, welke naar u verlangen, om de uitnemende genade Gods over u.
15.  Doch Gode zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter