Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

2 Korinthiërs

Hoofdstuk 10 (18 teksten gevonden)


1.  Voorts ik Paulus zelf bid u, door de zachtmoedigheid en goedertierenheid van Christus, die, tegenwoordig zijnde, wel gering ben onder u, maar afwezend stout bentegen u:
2.  Ik bid dan, dat ik, tegenwoordig zijnde, niet stout moge zijn met die vrijmoedigheid, waarmede ik geacht word stoutelijk gehandeld te hebben tegen sommigen, die onsachten, alsof wij naar het vlees wandelden.
3.  Want wandelende in het vlees, voeren wij den krijg niet naar het vlees:
4.  Want de wapenen van onzen krijg zijn niet vleselijk, maar krachtig door God, tot nederwerping der sterkten:
5.  Dewijl wij de overleggingen ter nederwerpen, en alle hoogte, die zich verheft tegen de kennis van God, en alle gedachte gevangen leiden tot de gehoorzaamheid vanChristus:
6.  En gereed hebben, hetgeen dient om te wreken alle ongehoorzaamheid, wanneer uw gehoorzaamheid zal vervuld zijn.
7.  Ziet gij aan wat voor ogen is? Indien iemand bij zichzelven betrouwt, dat hij van Christus is, die denke dit wederom uit zichzelven, dat gelijkerwijs hij van Christus is,alzo ook wij van Christus zijn.
8.  Want indien ik ook iets overvloediger zou roemen van onze macht, welke de Heere ons gegeven heeft tot stichting, en niet tot uw nederwerping, zo zal ik nietbeschaamd worden:
9.  Opdat ik niet zou schijnen, alsof ik u door de brieven wilde verschrikken.
10.  Want de brieven (zeggen zij) zijn wel gewichtig en krachtig: maar de tegenwoordigheid des lichaams is zwak, en de rede is verachtelijk.
11.  Dezulke bedenke dit, dat hoedanigen wij zijn in het woord door brieven, als wij afwezig zijn, wij ook zodanigen zijn inderdaad, als wij tegenwoordig zijn.
12.  Want wij durven onszelven niet rekenen of vergelijken met sommigen, die zichzelven prijzen: maar deze verstaan niet, dat zij zichzelven met zichzelven meten, enzichzelven met zichzelven vergelijken.
13.  Doch wij zullen niet roemen buiten de maat: maar dat wij, naar de maat des regels, welke maat ons God toegedeeld heeft, ook tot u toe zijn gekomen.
14.  Want wij strekken onszelven niet te wijd uit, als die tot u niet zouden komen: want wij zijn ook gekomen tot u toe, in het Evangelie van Christus:
15.  Niet roemende buiten de maat in anderer lieden arbeid, maar hebbende hoop, als uw geloof zal gewassen zijn, dat wij onder ulieden overvloediglijk zullen vergrootworden naar onzen regel:
16.  Om het Evangelie te verkondigen in de plaatsen, die op gene zijde van u gelegen zijn: niet om te roemen in eens anders regel over hetgeen alrede bereid is.
17.  Doch wie roemt, die roeme in den Heere.
18.  Want niet die zichzelven prijst, maar dien de Heere prijst, die is beproefd.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter