Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Romeinen

Hoofdstuk 7 (26 teksten gevonden)


1.  Weet gij niet, broeders! (want ik spreek tot degenen, die de wet verstaan) dat de wet heerst over den mens, zo langen tijd als hij leeft?
2.  Want een vrouw, die onder den man staat, is aan den levenden man verbonden door de wet: maar indien de man gestorven is, zo is zij vrijgemaakt van de wetdes mans.
3.  Daarom dan, indien zij eens anderen mans wordt, terwijl de man leeft, zo zal zij een overspeelster genaamd worden: maar indien de man gestorven is, zo is zijvrij van de wet, alzo dat zij geen overspeelster is, als zij eens anderen mans wordt.
4.  Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens Anderen, namelijk Desgenen, Die van dedoden opgewekt is, opdat wij Gode vruchten dragen zouden.
5.  Want toen wij in het vlees waren, wrochten de bewegingen der zonden, die door de wet zijn, in onze leden, om den dood vruchten te dragen.
6.  Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welken wij gehouden waren: alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes, enniet in de oudheid der letter.
7.  Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet: want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zondete zijn, indien de wet niet zeide: Gij zult niet begeren.
8.  Maar de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht: want zonder de wet is de zonde dood.
9.  En zonder de wet, zo leefde ik eertijds: maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven.
10.  En het gebod, dat ten leven was, hetzelve is mij ten dood bevonden.
11.  Want de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid, en door hetzelve gedood.
12.  Alzo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig, en rechtvaardig, en goed.
13.  Is dan het goede mij de dood geworden? Dat zij verre. Maar de zonde is mij de dood geworden: opdat zij zou openbaar worden zonde te zijn: werkende mijdoor het goede den dood: opdat de zonde boven mate werd zondigende door het gebod.
14.  Want wij weten, dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde.
15.  Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet: want hetgeen ik wil, dat doe ik niet, maar hetgeen ik haat, dat doe ik.
16.  En indien ik hetgene doe, dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe, dat zij goed is.
17.  Ik dan doe datzelve nu niet meer, maar de zonde, die in mij woont.
18.  Want ik weet, dat in mij, dat is, in mijn vlees, geen goed woont: want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet.
19.  Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik.
20.  Indien ik hetgene doe, dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelve niet meer, maar de zonde, die in mij woont.
21.  Zo vind ik dan deze wet in mij: als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt.
22.  Want ik heb een vermaak in de wet Gods, naar den inwendigen mens:
23.  Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds, en mij gevangen neemt onder de wet der zonde, die in mijn leden is.
24.  Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?
25.  Ik dank God, door Jezus Christus, onzen Heere.
26.  Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. Romeinen 8


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter