Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Marcus

Hoofdstuk 16 (20 teksten gevonden)


1.  En als de sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdalena, en Maria, de moeder van Jakobus, en Salome specerijen gekocht, opdat zij kwamen en Hemzalfden.
2.  En zeer vroeg op den eersten dag der week, kwamen zij tot het graf, als de zon opging:
3.  En zeiden tot elkander: Wie zal ons den steen van de deur des grafs afwentelen?
4.  (En opziende zagen zij, dat de steen afgewenteld was) want hij was zeer groot.
5.  En in het graf ingegaan zijnde, zagen zij een jongeling, zittende ter rechter zijde, bekleed met een wit lang kleed, en werden verbaasd.
6.  Maar hij zeide tot haar: Zijt niet verbaasd: gij zoekt Jezus den Nazarener, Die gekruist was: Hij is opgestaan: Hij is hier niet: ziet de plaats, waar zij Hem gelegdhadden.
7.  Doch gaat heen, zegt Zijnen discipelen, en Petrus, dat Hij u voorgaat naar Galilea: aldaar zult gij Hem zien, gelijk Hij ulieden gezegd heeft.
8.  En zij, haastelijk uitgegaan zijnde, vloden van het graf, en beving en ontzetting had haar bevangen: en zij zeiden niemand iets: want zij waren bevreesd.
9.  En als Jezus opgestaan was, des morgens vroeg, op den eersten dag der week, verscheen Hij eerst aan Maria Magdalena, uit welke Hij zeven duivelenuitgeworpen had.
10.  Deze, heengaande, boodschapte het dengenen, die met Hem geweest waren, welke treurden en weenden.
11.  En als dezen hoorden, dat Hij leefde, en van haar gezien was, geloofden zij het niet.
12.  En na dezen is Hij geopenbaard in een andere gedaante, aan twee van hen, daar zij wandelden, en in het veld gingen.
13.  Dezen, ook heengaande, boodschapten het aan de anderen: maar zij geloofden ook die niet.
14.  Daarna is Hij geopenbaard aan de elven, daar zij aanzaten, en verweet hun hun ongelovigheid en hardigheid des harten, omdat zij niet geloofd hadden degenen,die Hem gezien hadden, nadat Hij opgestaan was.
15.  En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle kreaturen.
16.  Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden: maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden.
17.  En degenen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen: met nieuwe tongen zullen zij spreken,
18.  Slangen zullen zij opnemen: en al is het, dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden: op kranken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezondworden.
19.  De Heere dan, nadat Hij tot hen gesproken had, is opgenomen in den hemel, en is gezeten aan de rechter hand Gods.
20.  En zij, uitgegaan zijnde, predikten overal, en de Heere wrocht mede, en bevestigde het Woord door tekenen, die daarop volgden. Amen.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter